Geestelijke woorden uit Vlaanderen – Eerste pinksterdag – Genstertje

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen - Eerste pinksterdag - Genstertje

23 mei 2021 – Eerste pinksterdag – Genstertje –  Geestelijke woorden uit Vlaanderen

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 18 mei 2021

GENSTERTJE

Bart Peeters heeft een nieuw liedje, “Genstertje” heet het. Genstertje, een mooi woord. Bart Peeters beschrijft het zelf als: “Een genstertje is dat eerste vonkje dat in een mensenleven kan leiden tot grote vuren, negatief of positief”. Hij zingt daar over een aantal beroemdheden uit het heden en het verleden  waar ogenschijnlijk kleine dingen mee gebeuren en die grote gevolgen hebben. Hij bezingt gebeurtenissen in het leven van Napoleon, Christiano Ronaldo, Beyonce en van hemzelf, gebeurtenissen die hen allemaal in beweging brachten. Vijftien keer wordt in het lied de zin herhaald: “Je gelooft niet wat een genstertje kan doen”.  Ogenschijnlijk kleine dingen gebeuren er in een mensenleven met heel grote gevolgen, zoals Bart Peeters het zingt in zijn lied: “Je gelooft niet wat een genstertje kan doen. Soms is het een rotschop. Soms is het een zoen. Je gelooft niet wat een genstertje kan doen.”. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=iXGzswIrrXQ&ab_channel=BartPeetersOfficieel

Eigenlijk is het een mooi Pinksterlied. In het Pinksterverhaal gaat het ook over genstertjes. Na de Hemelvaart van Jezus waren de leerlingen van Jezus als bangeriken bij elkaar gaan zitten. Wat moesten ze nu doen zonder Jezus ? Zou er met hen gebeuren zoals ze met Jezus hadden gedaan. Ze zaten daar bij elkaar, de deuren op slot, samen bidden ze om de Helper die Jezus had beloofd. En dan gebeurt het. Ineens zien ze vlammetjes boven elkaars hoofd.

De Handelingen van de apostelen beschrijft het als: “Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette”.  Genstertjes ! Zien ze kleine vlammetjes, er gebeurde iets groots: hun schrik is weg. De Helper, de Heilige Geest was gekomen. Ze waren niet meer bang, ze sloten zich niet langer op maar ze gingen naar buiten en ze vertelden aan iedereen die het wilde horen dat Jezus de Messias is. Ze vertelden aan elk dat wie in Hem gelooft en zich laat dopen, eeuwig leven zal hebben. Die vlammetjes, die genstertjes van toen waren het begin van iets groots dat tot op de dag van vandaag duurt, al bijna 2000 jaar lang.

Bij ons doopsel en bij ons vormsel hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Die genstertjes van het eerste Pinksterfeest hebben wij ook gekregen. Bij ons doopsel en ons vormsel zijn we gezalfd met chrisma, de eerste keer op de kruin van ons hoofd en de tweede keer op ons voorhoofd. Wat doen wij met die Heilige Geest die we ontvangen hebben ?

Wij zijn ook vervuld met de zekerheid dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven en verrezen is en dat we daardoor vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven hebben. Daaruit mogen we leven. We mogen het niet voor ons zelf houden natuurlijk maar op onze beurt doorgeven en getuigen naar anderen hoe dit ons vreugde schenkt.

In de Handelingen van de Apostelen wordt verteld dat de leerlingen, nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen, gaan getuigen en iedereen die daar is, hoort tot zijn verbazing, de leerlingen spreken in hun eigen taal. De eerste lezing van de Pinksterviering eindigt ook zo: “We horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden”. Het mag ons eens bevragen hoe wij op onze eigen manier, met onze eigen talenten op onze eigen plaats getuigen van wat het geloof in Jezus Christus ons allemaal te bieden heeft. Doe iets met die Heilige Geest die je ook ontvangen hebt in je doopsel en je vormsel en er zullen grote dingen kunnen gebeuren of zoals Bart Peeters het zingt: “Je gelooft niet wat een genstertje kan doen”.

Zalig Pinksteren.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Keywoorden: Je gelooft niet wat een genstertje kan doen | Heilige Geest |

www.priesterpenne.be

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel