Experts reageren op Biden: biologie en theologie zijn het erover eens, menselijk leven begint bij conceptie

HomeInternationaal Katholiek NieuwsExperts reageren op Biden: biologie en theologie zijn het erover eens, menselijk...

Aartsbisschop Naumann meent dat de uitspraken van de president katholieken in verwarring kunnen brengen over de leer van de Kerk, “en daarom denk ik dat het belangrijk is, dat de bisschoppen en de Kerk hem corrigeren”, aldus Naumann.

Joe Bukuras/CNA; Binnenland; 4 maart 2022

Na herhaalde, recente uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden dat hij niet gelooft dat het menselijk leven begint op het moment van de conceptie, of een dergelijke overtuiging aanmerken als een kwestie van geloof, hebben wetenschappers en artsen erop gewezen, dat tot deze overtuiging kan worden gekomen door louter de natuurlijke rede en wetenschap.

Wat heeft Biden gezegd over het begin van het menselijk leven?

Op 2 maart vroeg EWTN-correspondent Owen Jensen aan Biden: “Waarom steunt u als katholiek abortus en gaat u in tegen de leer van de Kerk?”

“Ik wil niet met u in debat gaan over theologie,” antwoordde Biden, eraan toevoegend: “Ik ga geen oordeel vellen voor andere mensen.”

En in september 2021 had Biden gezegd: “Ik respecteer degenen die geloven dat het leven begint op het moment van de conceptie. Ik ben het er niet mee eens, maar ik respecteer dat. Ik ben niet van plan om dat aan mensen op te leggen.”

De verklaring van Biden dat hij niet gelooft dat het leven begint bij de conceptie is in strijd met wat hij in het verleden had verklaard.

Tijdens het vice-presidentsdebat in 2012 tegen de Republikeinse kandidaat Rep. Paul Ryan, R-Wisc., verklaarde Biden onomwonden, dat hij geloofde dat het leven begint bij de conceptie.

“Het leven begint bij de conceptie, dat is het oordeel van de Kerk. Ik accepteer dat in mijn persoonlijke leven,” zei hij. “Maar ik weiger het op te leggen aan even vrome christenen en moslims en joden, en ik weiger het gewoon aan anderen op te leggen.”

En in een interview in september 2008 zei Biden, dat hij “bereid was om uit geloofsovertuiging te accepteren dat het leven begint op het moment van de conceptie”.

Een biochemicus reageert

“Ik denk dat onze president, Joe Biden, zich moet bijscholen wat betreft de wetenschap,” zei Dr. Tara Sander Lee, Senior Fellow en Directeur Levenswetenschappen bij het Charlotte Lozier Instituut, een organisatie die zich inzet voor beleid en praktijken die de heiligheid van het menselijk leven beschermen.

Lee, die een doctorstitel in biochemie heeft van het Medical College of Wisconsin en een opleiding in cel- en moleculaire biologie van Harvard Medical School, vertelde CNA dat als Biden de wetenschap zou volgen, “hij zou weten dat eeuwen van wetenschappelijke ontdekking en technologische vooruitgang het bewijs hebben geleverd dat vanaf het moment van conceptie, dat de creatie van een nieuw menselijk leven is.”

“Dus het feit dat hij dit zegt, is gewoon absoluut het negeren van eeuwen van een wetenschappelijk gegevenheid die alle biologen bevestigen,” voegde ze eraan toe.

“Er is onbetwistbaar bewijs dat het leven begint vanaf het moment van conceptie wanneer de zaadcel de eicel bevrucht,” vertelde Lee aan CNA, “omdat er een nieuw, totaal verschillend, geïntegreerd organisme of een menselijk wezen wordt gecreëerd, dat biologisch verschillend zal zijn van alle andere levensvormen op deze planeet.”

Lee vertelde CNA dat elke fase van de zwangerschap, beginnend bij de conceptie, wordt gedemonstreerd op CLI’s interactieve website The Voyage of Life.

Een radioloog en echografist reageert

Dr. Grazie Pozo Christie, een diagnostisch radioloog en een echografist, bevestigde ook het begin van het menselijk leven bij de conceptie.

“Daar bestaat echt al heel lang geen geheim meer over,” vertelde Christie aan CNA. “Een nieuw menselijk leven begint wanneer de eicel en de zaadcel zich verenigen.”

Op het moment van de bevruchting, zei ze, “heeft de eerste menselijke cel van de nieuwe mens zijn eigen DNA, dat zeer verschillend en gescheiden is van dat van de moeder en van de vader en dat is een ééncellig menselijk wezen.”

Christie zei, dat de bewering van sommige mensen dat een baby in de baarmoeder gelijk staat aan een “klompje cellen” “onkundig” is.

“We zijn een verzameling cellen, we zijn allemaal gemaakt van cellen, maar onze cellen zijn georganiseerd in organen en onze organen zijn georganiseerd in systemen en al die cellen samen vormen een menselijk wezen,” zei ze.

“Als je naar iets verwijst als een klomp cellen, impliceer je dat er geen organiserend principe achter zit, dat er geen einddoel is, dat er geen groei is, geen ontwikkeling. Je zegt in feite dat het niet leeft,” voegde ze eraan toe.

Christie gebruikte het voorbeeld van een tumor als een “klompje cellen dat groeit, maar niemand heeft ooit beweerd dat het een levend ding is dat een bestemming heeft en een toekomst en een manier om zich te ontwikkelen tot iets dat menselijk is”.

Zij voegde daaraan toe: “Een embryo is niet alleen verschillend van zijn of haar moeder, maar is ook levend volgens alle biologische maatstaven die wij hanteren om leven aan te duiden. Hier bestaat geen wetenschappelijke onzekerheid over, en geen enkele wetenschapper of arts twijfelt hieraan. Bij een echografie gebruik ik routinematig de aanwezigheid van een embryonale hartslag, al 3 weken na de conceptie, om vast te stellen dat het embryo in leven is. Dit is onze medische overeengekomen benadering, en het komt overeen met de wetenschappelijke realiteit.”

Een aartsbisschop reageert

Aartsbisschop Joseph Naumann van Kansas City in Kansas was het eens met Christie’s en Lee’s conclusie dat het leven begint bij de conceptie.

Aartsbisschop Naumann vertelde CNA dat de wetenschap “een heleboel dingen bevestigt die we theologisch gezien terugvinden in de Schrift en in de vroege leringen van de Kerk”.

De aartsbisschop wees op de “verbazingwekkende ervaring tussen Elizabeth en Maria bij de Visitatie, waar de ongeboren Johannes de Doper de eerste is die de ongeboren Jezus herkent. En Elizabeth, onder de inspiratie van de Heilige Geest, verwijst naar Maria als de Moeder van mijn Heer. Zij is dus de eerste die Jezus Heer noemt, terwijl hij in de vrouw, Maria, is.”

Aartsbisschop Naumann zei dat de moderniteit wetenschap en geloof tegenover elkaar zet, maar dat ze elkaar in feite aanvullen. “We nemen aan wat de wetenschap ons kan helpen begrijpen en dat wordt in onze theologie geïntegreerd,” zei hij.

Aartsbisschop Naumann noemde Biden’s verandering van geloof over het begin van het menselijk leven “heel vreemd.”

“Hij gaat in tegen de wetenschap. Hij gaat in tegen zijn katholieke geloof, waarvan hij zegt dat hij toegewijd aan is. Dus ik wil niet speculeren over zijn beweegredenen, maar het lijkt erop dat hij zijn standpunt heeft gewijzigd om samen te vallen met het dominante standpunt binnen zijn eigen partij,” voegde hij eraan toe.

Aartsbisschop Naumann is van mening dat de uitspraken van de president katholieken in verwarring kunnen brengen over de leer van de Kerk, “en daarom denk ik dat het belangrijk is voor bisschoppen en voor de Kerk om hem te corrigeren,” zei hij. 

“Ik denk dat het mensen in verwarring brengt als Biden of [Nancy] Pelosi of welke katholieke politicus dan ook dit soort dingen begint te zeggen,” zei Naumann. “Het is al erg genoeg, dat ze dat zeggen en doen, maar als ze het koppelen aan ‘en ik ben een vroom katholiek’, dan beginnen ze zich echt de rol van de bisschoppen toe te eigenen.”

“Zij zijn niet de leraren van het geloof,” zei hij. “Welke macht president Biden ook mag hebben in het land, hij is niet bevoegd om het katholieke geloof te onderwijzen en toch lijkt hij dat te proberen.”

Een biomedisch ethicus reageert

Dr. Melissa Moschella, een universitair hoofddocent filosofie aan de Katholieke Universiteit van Amerika, vertelde CNA dat “zodra het [sperma en de eicel] samensmelten, er een totaal nieuw biologisch traject begint.”

Ze vervolgde: “Dat traject is gericht op niets minder dan de ontwikkeling van een volwassen menselijk organisme dat zich onderscheidt van allebei de ouders. En die nieuwe entiteit, die het resultaat is van de bevruchting, wordt in zijn ontwikkeling gestuurd, niet door instructies van het lichaam van de moeder, maar door zijn eigen unieke reeks instructies, met name de instructies die zijn opgenomen in zijn genetisch materiaal.”

Moschella, wier specialisaties biomedische ethiek en natuurrechtethiek omvatten, zei dat er meer “verfijnde argumenten” zijn die de morele status van embryonale menselijke wezens betwisten op basis van gebrek aan bewustzijn en merkte op dat deze argumenten “zeer gevaarlijk” zijn.

Moschella zegt dat deze argumenten niet de biologische wetenschap ontkennen dat het leven begint bij de conceptie, maar dat “ze eerder zeggen dat niet elke biologische mens moet tellen als een persoon met volledige morele rechten en morele status.” Ze voegde eraan toe, dat “ze wijzen naar andere markeerpunten, zoals bewustzijn, als datgene dat de mens volledige rechten geeft, een morele status, inclusief het recht om niet gedood te worden.”

Moschella wijst erop dat er “veel onjuistheden” in deze argumenten zitten.

Volgens haar zijn er veel situaties waarin mensen, die al geboren zijn, geen bewustzijn hebben, en men zou niet moeten stellen dat zij minder rechten hebben. Moschella noemde “mensen in coma, mensen in een persisterende vegetatieve toestand, of mensen die tijdelijk buiten bewustzijn zijn” als voorbeelden.

Moschella zei dat “het bredere probleem met dit soort argumenten is, dat ze een wig drijven tussen biologische menselijkheid en wie morele rechten of morele status heeft”. Wanneer je argumenten inbrengt over welke menselijke wezens meer rechten verdienen, “maak je de weg vrij voor de ergste wreedheden in de geschiedenis van de mensheid,” zei ze.

Bron: Experts Respond to Biden: Biology and Theology Agree, Human Life Begins at Conception| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Aartsbisschop Joseph Naumann | Charlotte Lozier Instituut | Dr. Tara Sander Lee | Joe Biden | Joe Bukuras | NCRegister | 

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de ‘Humanae Vitae‘ of ‘Abortus‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d