Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef – Podcast #151 Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsFeest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef - Podcast #151...

Zondag 31 december 2023: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

 

Mgr. Rob Mutsaerts overweegt, op de drempel van 2023, het feest van de Heilige Familie. Zo belangrijk in een tijd waarin met name het gezin en de traditionele structuren onder druk staan. Met name het abnormale lijkt genormaliseerd te moeten worden. 

Als het ideaal verloren gaat, dan wordt alles verloren. Als je afwijkt van de scheppingsorde dan kun je erop wachten dat het mis gaat.  

Toen de ouders het kind Jezus in de tempel binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,nam ook hij het kind in zijn armenen verkondigde Gods lof met de woorden: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid;een licht dat voor de heidenen straalt,een glorie voor uw volk Israël.”

Het kleine gezin waar Jezus in is opgegroeid is voorbeeld voor ons allen.

Weet dat de Monseigneur uit eigen ervaring spreekt als hij zegt dat vrijwel overal waar hij in de kerk nieuwe bronnen van enthousiasme en energie tegenkomt, dat het veelal om jonge gezinnen gaat. Jonge gezinnen geven de hoop voor de toekomst van de kerk.

Zalig Nieuw Jaar, Gods Zegen Alle Goeds.


Lezingen: 
Sir. 3,3-7. 14-17a Wie de Heer vreest eert zijn ouders | Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5 R: Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat | Kol. 3, 12-21 Over het huiselijk leven in de Heer | Lc., 2, 22-40 of 22, 39-40 Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid |

Muziek:
Muziek : The Asidors zingen “The family prater song” naar Jozua 24:15

 
 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik hier om de categorie ‘tag’ boven – van Voltooid dit artikel.  

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ook weer aangekondigd ‘ helder en hartelijk’? Klik dan hier .

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


14:43 | 231230 | ​​[XLS00, L000] | 240106 post views 180 |  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel