FilioQue nr.133: Katholieke deelname aan de Gay Pride Antwerpen – collega priesters wat bezielt jullie eigenlijk? @PaterElias

HomeAudioVideoFilioQue nr.133: Katholieke deelname aan de Gay Pride Antwerpen - collega priesters...

 


Klik hier om naar de aflevering van FilioQue te gaan op youtube 

Wat bezielt de geestelijkheid in Antwerpen?

FilioQue het katholieke handelsmerk – Pater Elias Leyds c.s.j.

In deze deelserie van FilioQue ageert Pater Elias c.s.j. tegen een geestelijkheid in Antwerpen zeer openlijk de Gay Pride ondersteunen, zelfs in hun kerken.

Wat bezielt hen om de daaraan gekoppelde genderideologie te ondersteunen, die kwetsbare jongeren in verwarring brengt op een leeftijd waarin velen juist in ontwikkeling zijn om van nog niet iemand te zijn, iemand te worden.

Men ondersteunt de misbruik van psychologie zoals die in de reclame en in de politiek gebruikt wordt om mensen in verwarring te brengen en daarmee de medische commercie in staat te stellen grote omzetten te maken, via hormoon behandelingen en lichamelijk verminking, operaties die onherstelbaar zijn. Gelooft men in de wijsheid van de schepping of laat men zich verleiden door de commercie en het gevoel eindelijk eens erbij te horen in plaats van verguisd te worden?

Men beseft waarschijnlijk niet dat deze furore en feestelijkheden snel zullen omslaan in afgunst en weerzin of wel irrelevantie. 

Wat staat er geschreven in het nieuwe testament over zout dat haar smaak heeft verloren: het zoutloze zout?

Of durft men in navolging van Christus zout in de wereld te zijn


Wilt u de andere afleveringen zien van deze ‘serie’ binnen FilioQue over ‘extremisme’, klik hier 

Wilt meer lezen over de ‘Genderideologie‘? Klik hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel.

Wilt meer lezen over de ‘Identiteit‘? Klik hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel.

Wilt meer lezen over de ‘Zoektocht naar identiteit‘? Klik hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel.

 

 


5:58 | 230818 [XLS000] | 230830 YT 226 views / postviews 28 | 230903 YT  253 28

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel