Geestelijke woorden uit Vlaanderen: Bidden tot de Heilige aartsengel Michael – Pastoor Penne

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen: Bidden tot de Heilige aartsengel Michael -...

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 18 september 2021

Bidden tot de Heilige aartsengel Michael

Onlangs was ik op huisbezoek en die mensen hadden altijd een noveenkaars aan bij een beeld van de heilige aartsengel Michaël. Voor hen was die aartsengel de grote voorspreker en ze zijn er ten diepste van overtuigd dat hij hun grote voorspreker en beschermer is. Bij veel mensen is dat Moeder Maria, de heilige Jozef of een andere heilige maar bij hen is het dus de aartsengel Michaël.

Wie de aartsengel Michaël is, weten we uit verschillende plaatsen in de Heilige Schrift. Het meest bekend is het verhaal uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de apostel Johannes waar we lezen over Michaël als de aanvoerder van de engelen in de eindstrijd tegen Satan en zijn engelen (Apokalyps 12,7-9). Misschien minder bekend is wat over Michaël verteld wordt in de brief van Judas (Judas 1,9) waar hij vermeld wordt als een van de engelen die gevochten heeft om het lichaam van Mozes. We vinden Michaël ook terug in het oudtestamentische boek Daniel, we lezen daar in de hoofdstukken 10 en 12 over hem, daar komt hij naar voren als de grote beschermer van de Israëlieten. Vanuit deze verhalen uit de Heilige Schrift waarin hij wordt voorgesteld als de beschermer tegen het kwaad wordt de aartsengel Michaël ook altijd afgebeeld met een lans, een speer of een zwaard die hij in Satan steekt.

Oudere mensen vertellen mij dat vroeger na de Mis een gebed tot de Heilige aartsengel Michaël werd gebeden. Daar zit een apart verhaal achter. Paus Leo XIII voerde in 1886 het gebruik in om na de Mis het gebed tot de aartsengel Michaël te bidden. In een Mis heeft Paus Leo XIII een visioen gehad van demonische geesten die zich verzamelden in de Eeuwige Stad Rome en dat was de aanleiding om dat gebed in te voeren. Heel wat mensen bidden dat gebed om de persoonlijke bescherming van de heilige aartsengel Michaël te vragen. Dit is het gebed: “Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

Dat gebed is tot rond 1970 na de Missen gebeden maar bij de hervorming van de liturgie verloor het zijn vaste plaats. Heel wat mensen zijn het toch blijven bidden, ook al omdat Paus Johannes Paulus II het aanmoedigde. Ook Paus Franciscus riep er enkele jaren geleden toe op. In zijn maandelijkse boodschap van oktober 2018 zei Paus Franciscus: “De duivel is een verleider. Daarom laten we hem, zonder het te beseffen, in ons leven binnendringen; en ook in het leven van de Kerk.” Om tegen de kracht van het kwaad te vechten en de Kerk te beschermen riep Paus Franciscus de gelovigen op te bidden: “Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon “Onder uw bescherming” en het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël, om de aanvallen van de duivel, die verdeeldheid wil zaaien in de Kerk, af te weren.” Sluiten we ons allemaal aan bij dit verzoek?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

Keywoorden: | Apocalyps 12 | Daniel 10 | Daniel 12 | H.Aartsengel Michaël | Pastoor Penne |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel