Geestelijke woorden uit Vlaanderen – DAG VOOR GROOTOUDERS EN SENIOREN – 25 juli 2021

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen - DAG VOOR GROOTOUDERS EN SENIOREN - 25...

25 Juli 2021: Dag voor grootouders en senioren – Geestelijke woorden uit Vlaanderen

https://www.youtube.com/watch?v=N5av3RXSwko&ab_channel=AndyPenne

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 21 juli 2021

We hebben ieder jaar Vaderdag en Moederdag en vanaf dit jaar zullen we ook jaarlijks een Dag voor de Grootouders en Senioren hebben. Dit jaar vieren we die dag op zondag 25 juli en voortaan zal dat jaarlijks op de vierde zondag van juli worden gevierd. Begin dit jaar heeft Paus Franciscus dat initiatief bekend gemaakt. Paus Franciscus zei daarover: “Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende generaties, maar worden al te vaak vergeten. Hun stem is zo waardevol omdat het mensen aan hun roots herinnert. Het is belangrijk dat grootouders kleinkinderen ontmoeten en omgekeerd”. Bij gelegenheid van deze eerste Dag voor Grootouders en Senioren heeft Paus Franciscus de grootouders en senioren uitgedaagd om hun roeping te realiseren onze wortels te behouden, hun geloof met de jeugd te delen en voor hun (klein)kinderen te zorgen. De verkondiging gaat nooit met pensioen. Voor zondag 25 juli nodigt de Paus iedereen uit om persoonlijk of virtueel tijd te nemen voor grootouders en ouderen: “Mogen alle grootouders, elke oudere – vooral degenen onder ons die erg eenzaam zijn – het bezoek krijgen van een engel”.

Sommigen zullen zich afvragen waarom we dat op de vierde zondag van juli voortaan vieren. Dat heeft te maken met de grootouders die op 26 juli op de heiligenkalender staan. Op 26 juli vieren we in de Kerk de heiligen Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria en dus de grootouders van Jezus Christus. Nergens in het evangelie vinden we hun namen of een beschrijving van iets van hun leven terug. Het is de traditie die ons die namen heeft overgeleverd, een oude traditie van de tweede eeuw.

Een in het Grieks geschreven boekje, dat later bekend is geworden als het Proto-evangelie van Jakobus, heeft ons het verhaal van Joachim en Anna dus overgeleverd. Al in de zesde eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de tiende eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum, uit de zeventiende eeuw.

De legende stelt ons de heilige Joachim voor als een godvrezende, welgestelde en vrijgevige man. Hij was dus gehuwd met Anna. Joachim en Anna waren vrome mensen, ze leefden helemaal volgens de Wet van God maar hun huwelijk blijft kinderloos. Ze waren verdrietig omdat ze geen kinderen hadden. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te dragen en te bidden om een kind. Vanwege die kinderloosheid wordt Joachim op een dag uit de tempel verwijderd. Kinderloosheid werd in die tijd gezien als een straf van God.  Joachim durft niet meer naar huis en vlucht voor die schande met zijn kudde naar de woestijn. Anna denkt dat hij dood is en ze beklaagt zich bij God en vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim van een engel te horen dat zijn vrouw Anna een kind zal krijgen: een meisje dat hij Maria moet noemen. Joachim keert met zijn kudde naar huis terug en ontmoet zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem. Anna zal het leven geven aan een meisje en noemt haar Maria. Joachim en Anna wijden hun kind aan God en brengen Maria, als zij drie jaar oud is, naar de tempel.

Met de woorden van de Kerk bij de gedachtenis van de heilige Joachim en de heilige Anna bidden wij: “God, Heer van allen die ons het leven hebben doorgegeven, Gij hebt aan de heilige Joachim en Anna de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van uw Zoon. Verleen ons, omwille van hun gebed, het heil dat Gij uw volk hebt toegezegd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

Keywoorden: Dag voor de Grootouders en Senioren | H. Joachim en Anna | Ouderen | Pastoor Penne

210725 | [XLS000] | 231110 post views 460 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel