Hoe uw gezin te beschermen tegen spirituele aanvallen

HomeGeloof en LevenHoe uw gezin te beschermen tegen spirituele aanvallen

Een assistent van een exorcist geeft praktische richtlijnen, geworteld in de kerkelijke leer, en zegt dat ‘het sacramentele leven een enorme bescherming’ biedt voor het hele gezin.

Patti Maguire Armstrong; Interviews; 4 juni 2022

Het is geen baan die je in de advertenties vindt: assistent van een exorcist. Naast echtgenote en moeder is het een baan die Kathleen Beckman vervult in de kerkelijke dienst van exorcisme en bevrijding. Haar andere werk voor de Kerk omvat het verspreiden van de boodschap van het Evangelie via katholieke radio en TV, het voltooien van een cursus aan de Vereniging van Internationale Exorcisten aan de Pauselijke Regina Apostolorum Universiteit in Rome, en het mede-oprichten van de Stichting van Gebed voor Priesters, een pastoraat van gebed en opoffering voor de heiligheid en bescherming van geestelijken.

In haar vierde bestseller, A Family Guide to Spiritual Warfare, legt Beckman uit dat demonen oorlog voeren tegen gezinnen, omdat gezinnen van vitaal belang zijn voor God’s heilsplan. “Deze grimmige realiteit vereist dat uw gezinsleden goed getrainde geestelijke strijders worden die uw huis actief beveiligen en vechten om het verboden terrein te laten blijven voor demonische activiteiten,” legt ze uit in het boek. Ze deelt persoonlijke ervaringen en laat ook zien hoe gezinnen hun woonomgeving kunnen “reinigen” en beschermen met behulp van een arsenaal aan spirituele wapens van de kerk.

Beckman sprak met de Register over hoe het is om een exorcist te assisteren.

Hoe bent u in het bevrijdingspastoraat terechtgekomen?

Mgr. John Esseff [medeoprichter van het Paus Leo XIII Instituut] moedigde me aan om Moeder Maria te imiteren door priesters in dit ambt bij te staan; hij hielp me om de roeping te onderscheiden. Ik reageerde gewoon op de uitnodiging om te dienen in het instituut en in het diocesane team van exorcisten.

Wat doet u precies?

Ik heb zes jaar lang op het Mundelein Seminarie gewerkt voor het Paus Leo XIII Instituut als begeleider van casestudies voor student-geestelijken en zit nu extern in de adviesraad. Voor mijn bisdom heb ik 13 jaar gediend in het team van exorcisten. We hebben een priester die de benoemde exorcist is en een andere priester die de kleine exorcismen leidt.

Ons team van leken dient beide priesters en is aanwezig bij alle grote en kleine exorcisme-riten. Wij zijn voorbidders die antwoorden op de gebeden van de priester en de litanieën van de ritus; wij regelen ook de logistiek van de plaats en staan de persoon bij die de pastorale dienst ontvangt. Soms moeten we een persoon ervan weerhouden zichzelf en/of de priester of het Heilig Sacrament, dat altijd aanwezig is, schade toe te brengen. Als administrator begeleid ik de persoon ook voor, tijdens en na het ontvangen van de hulpverlening en houd ik de dossiers op orde.

Voor wat voor soort zaken zoeken mensen een exorcist?

Mijn opleiding omvatte het observeren van moeilijke gevallen bij exorcisten in Amerika, maar ook in Europa, aangezien ik een studente was aan de cursus van de Association of International Exorcists in Rome. Er zijn verschillende redenen waarom mensen een exorcist zoeken, maar de meest prominente, in mijn ervaring, zijn 1) religieus syncretisme; 2) New Age praktijken, magie, tovenarij, alternatieve geneeswijzen; 3) onbehandelde, chronische porno-, seks- en drugsverslavingen; 4) vervloekingen door occulte beoefenaars of generationele vervloekingen; 5) seksueel, emotioneel of fysiek misbruik in de familie; 6) pact met de duivel voor geld of roem.

Onderscheid is belangrijk in de bediening van bevrijding van het kwaad: onderdrukking (demonische aanvallen van buitenaf, zoals in het Boek Job), obsessie (demonische aanvallen van binnenuit, zoals chronische gedachten van zelfbeschadiging of kwaad toebrengen aan anderen), en bezetenheid (een demon heeft een deel van iemand’s lichaam overgenomen op uitnodiging van de wil van de persoon). Deze categorieën worden beschouwd als buitengewone demonische activiteit en vereisen vaak de hulp van de priester voor kleine of grote exorcismen.

Wat is de gemiddelde leeftijd van mensen die hulp zoeken?

Voor mijn boek A Family Guide to Spiritual Warfare, ondervroeg ik bevriende exorcisten aan beide kusten. Zij meldden een gemiddelde leeftijd van 20 tot 50 jaar. In mijn bisdom is de gemiddelde leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.

Worden ze doorverwezen voor een psychiatrisch onderzoek?

Een psychiatrisch onderzoek is een waardevol instrument voor de onderscheiding van geesten en voor de genezing van de hele persoon. Elke plaatselijke pastoor beslist over een protocol dat past bij de middelen binnen zijn rechtsgebied. Veel bisdommen eisen een psychiatrisch onderzoek voor alle grote exorcisme-riten. Voor kleinere exorcismen kan een psychiatrische evaluatie optioneel zijn. Ik geef de aanvragers ter overweging, dat de Kerk geeft om de genezing van de hele persoon; we kunnen het niet in stukjes knippen. De Katholieke Medische Vereniging is een goede bron voor katholieke consulten op het gebied van geestelijke gezondheid.

Wat zijn de meest voorkomende manieren waarop u ziet dat de duivel in het leven van mensen binnendringt?

1) Wat katholieken betreft zijn ze vaak gestopt met de sacramenten en gebed; 2) religieus syncretisme, waarbij heidense rituelen en cultureel bijgeloof in het katholicisme worden ingebracht, alsof ze samen kunnen bestaan; 3) ongereguleerde huwelijken (samenwonen); echtgenoten of kinderen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, porno; occulte spelletjes, muziek, literatuur en media; 4) ongenezen wonden van niet uitgeboete zonden, serie-abortussen, serie-huwelijkse ontrouw, occulte praktijken, fysiek en emotioneel misbruik thuis of op het werk.

Zijn er dingen die mensen zelf kunnen doen, zodat ze niet echt een exorcist nodig hebben?

Mensen kunnen zichzelf beschermen door een sacramenteel leven te leiden: zo vaak mogelijk het Heilig Sacrament ontvangen en regelmatig gaan biechten. Deze sacramenten zijn veel krachtiger dan het ritueel van het exorcisme, dat een sacramentale is, geen sacrament. De rozenkrans is een krachtig wapen tegen de duivel. Wij zijn getuige van demonisch geschreeuw (“Stop die kralen! Ze kwellen ons!”) tijdens uitdrijvingen.

  • Het sacramentele leven biedt een enorme bescherming. Dagelijks gebed is noodzakelijk voor het onderscheiden van geesten. De wapenrusting van God in Efeziërs 6 is noodzakelijke bescherming.

Wat gebeurt er tijdens een bevrijding?

Het is een liturgische rite die alleen door de gemandateerde diocesane exorcist, met toestemming van zijn bisschop, wordt gebeden voor een persoon die door een demon bezeten is. De exorcist wordt bijgestaan door zijn lekenteam van mannen en vrouwen die getuigen, voorbede doen en de aanvrager, de priester en het Heilig Sacrament beschermen tegen gewelddadige demonische manifestaties die vaak voorkomen.

Klein exorcisme bestaat uit bevrijdingsgebeden, zoals het Paus Leo XIII gebed (alleen voor geestelijken, met toestemming van de plaatselijke pastoor). Voor het overige kan iedere priester kleine exorcismegebeden bidden voor een persoon die bevrijding zoekt van boze geesten in categorieën die geen bezetenheid omvatten.

In de gezinnen is er doopgezag, echtelijk gezag en ouderlijk gezag, zodat binnen het gezin bevrijdingsgebeden kunnen worden gebeden door degenen die gezag hebben. Ik leg dit uit in mijn boek.

Kunt u voorbeelden geven van de duivel die mensen bezat of onderdrukte?

In mijn boek is er een “appendix” van echte gevallen die ik heb meegemaakt. Hier is een voorbeeld:

1) Een jonge man was bezeten nadat zijn ouders (praktiserende satanisten) hem aan Satan hadden toegewijd terwijl hij in de baarmoeder zat. Moeder Maria hielp hem te bevrijden na verscheidene exorcismen.

2) Een katholieke grootmoeder werd demonisch bezeten nadat zij zich had aangesloten bij een gebedsgroep die zich voordeed als een katholieke rozenkransgroep, maar de leiders waren praktiserende heksen die heimelijk een vloek uitspraken over de grootmoeder die hen naïef had toegestaan in haar vinger te prikken voor een bloedverbond.

3) Een ernstige pornoverslaving deed een middelbare scholier zich uiten als een slang en deed hem schreeuwen met een keelklank: “Ik heb de porno nodig; ik kan niet leven zonder de porno.”

4) Een oudere, post-operatieve priester werd onderdrukt door boze geesten die zijn priesterschap bespotten en hem beschimpten: “We zullen je naar de hel brengen omdat je je leven hebt verspild, jij nergens-goed-voor priester!”

5) Een uitgeputte studente geneeskunde werd demonisch bezeten nadat zij zichzelf een keer illegaal met propofol had ingespoten om haar te helpen slapen. De demon manifesteerde zich onmiddellijk en zei: “Je bent van mij en zult nooit vrij zijn van deze drug.” Ze raakte snel verslaafd, moest stoppen met haar co-schap om af te kicken, en werd bevrijd na een kleine uitdrijving.

Maar niet iedereen die een exorcisme ondergaat, wordt bevrijd. Sommige mensen weigeren het harde werk te doen om een spiritueel leven op te bouwen en in relatie met Jezus Christus te blijven, dus stoppen ze met het proces.

Hoe beschermt u zichzelf en uw familie?

Ik hou van de Heer Jezus Christus en ontvang al meer dan 30 jaar dagelijks de communie en woon al die tijd ook dagelijks de Aanbidding van het Heilig Sacrament bij. Ik bid vaak de rozenkrans gedurende de dag omdat ik graag over de mysteries nadenk.

Ik heb een heilige priester als geestelijk leidsman die mij regelmatig bijstaat, en een biechtvader, zodat ik dat sacrament vaak kan ontvangen. Ik volg de regels van Sint-Ignatius voor de onderscheiding der geesten en voor het slapen gaan het examen (red.: gewetensonderzoek.) Het is belangrijk dat dit niet gedaan wordt om vakjes af te vinken, maar uit liefde voor God en de zielen.

Wat het gezin betreft, ik geloof dat zij veel meer zegen ontvangen dan geestelijke aanvallen. We bespreken de geestelijke strijd als dat nodig is en kunnen zien wanneer een gezinslid onder een zekere onderdrukking lijdt, en we bidden voor elkaar. Jonge kinderen kunnen kwetsbaar zijn voor demonische vergelding, dus sommige exorcisten hebben liever dat hun teamleden van een volwassen leeftijd zijn.

Voelt u ooit persoonlijk enige tegenwerking? 

In de vele jaren waarin ik heb geassisteerd bij uitdrijvingen zijn er slechts een paar gelegenheden waarin ik persoonlijke vergelding heb gevoeld die kan worden toegeschreven aan demonische aanvallen. 1) Ik ben twee keer neergedrukt met lichte verwondingen. 2) Ik ben een keer verbaal aangevallen door een demon die sprak via de bezeten persoon. 3) Vlak voor een exorcisme kan ik een plotseling begin van lichamelijke klachten hebben die verdwijnen wanneer de gebeden beginnen.

Nooit heb ik angst ervaren tijdens exorcismen. Ik heb eerder ontzag voor de kracht van Jezus Christus die door de priester werkt; ontzag voor de werkzaamheid van sacramentaliën als de rozenkrans, wijwater, gezegend zout, relikwieën – deze kwellen de demonen, die luid protesteren en vulgaire uitspraken doen tegen de sacramentaliën, de Schrift en het kruisbeeld.

  • Wij zijn getuige van de kracht van het geloof in de zeer reële strijd om het heil van de zielen, de overwinning van Christus over kwade geesten.
Patti Maguire Armstrong

De schrijfster Patti Maguire Armstrong

Patti Maguire Armstrong is gastvrouw in een TV talkshow van  Ladies of Another View  en  een bekroonde auteur en was de managing editor en co-auteur van Ascension Press‘ bestseller Amazing Grace Series. Haar nieuwste boeken zijn Holy Hacks: Alledaagse Manieren om je Geloof te Leven & naar de Hemel te gaan en Groot Hartig: Inspirerende Verhalen van Alledaagse Families. Ze heeft een B.A. in maatschappelijk werk en een M.A. in bestuurskunde en werkte in beide vakgebieden voordat ze thuis bleef om als freelance schrijfster te werken. Patti en haar man, Mark, wonen in North Dakota, waar ze nog steeds de laatsten van hun 10 kinderen opvoeden. Volg haar op Twitter op @PattiArmstrong en lees haar blog op PattiMaguireArmstrong.com.

Source: How to Protect Your Family From Spiritual Attacks| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Keywoorden: | Bevrijdingspastoraat | De wapenuitrusting van God | Demonen | Duivel | Efeziërs 6 | Excorcisme | Gewetensonderzoek | Gezin | NCRegister | Patti Maguire Armstrong | Sacramentele leven | 

 

Wilt u meer lezen of zien/horen van Patti Maguire Armstrong? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan dit artikel.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel