In Memoriam Pater Elias Leyds c.s.j. (1958 – 2024)

HomeNieuwsIn Memoriam Pater Elias Leyds c.s.j. (1958 - 2024)

Donderdag, 7 maart, ca 6 weken na zijn overlijden was er in de Gerardus Majellakerk te Utrecht een herdenkingsmis voor pater Elias Leyds C.S.J.  

(Adm (update 7/3/2024): de herdenkingsmis is ook te volgen via Youtube, klik hier  )

 

Maandag 4 maart 2024 – 6 weken geleden, in de namiddag van maandag 22 januari overleed Pater Elias Leyds C.S.J. in zijn slaapkamer in de pastorie in Oisterwijk. Hij woonde daar en had daar ook zijn studiofaciliteiten voor de missie van EWTN Lage Landen.

EWTN Lage Landen

Begin 2019 was hij gevraagd om EWTN in de Lage Landen op te zetten, in het Nederlandse taalgebied. In 2018 had hij zijn werk als programmadirecteur van Radio Maria in Den Bosch overgedragen. Velen hadden een hard hoofd in de opdracht om een nieuw katholiek medianetwerk op te zetten. Het leek gekkenwerk: een katholiek multimedia kanaal beginnen in Nederland en België, waar kerkbezoek terugliep en, in ieder geval in Nederland, kerksluitingen schering en inslag waren.

EWTN heeft zijn oorsprong in Irondale, in de staat Alabama, en is gesticht door zr. Moeder Angelica in 1981. Momenteel is het uitgegroeid tot het grootste katholieke medianetwerk in de wereld.

Pater Elias had toestemming van zijn orde om buiten de priorij van zijn kloostergemeenschap, onder meer verbonden met de Gerardus Majellakerk te Utrecht (naast ook een priorij in Den Haag), te gaan wonen, om zich volledig te kunnen focussen op dit nieuwe media-apostolaat. Hij bleef natuurlijk contact houden met zijn broeders in Utrecht en kwam dan ook daar maandelijks een paar dagen langs voor het vieren van missen, huisbezoek en andere voorkomende zaken. Strubbelingen in de orde, bij het vinden van een nieuwe richting, na het bekend worden van alle affaires rondom de ordestichter Pater Philippe, hebben niet mee geholpen om een stabiele uitvalbasis te geven voor het nieuwe avontuur wat de pater was aangegaan.

Cathechist voor velen

Nadat woensdag 24 jan, de dag dat hij gevonden was, het bericht van zijn overlijden bekend werd, kwam er een storm aan berichten los op de internationale sociale media. Heel duidelijk werd dat pater Elias veel mensen heeft geholpen om de weg naar de kerk te (her)vinden. zo getuige ook het mooie persoonlijke verhaal van Michael van der Galien in de Dagelijkse Standaard. Een prachtige persoonlijke herinnering aan de cathechist die hem begeleidde. Pater Elias hielp Michael, die in het buitenland zijn weg naar opname in de katholieke kerk aan het voorbereiden is, met zijn geloofsvorming. Kortom, de pater was nog druk bezig en zeker niet klaar:

“Wat we wel weten is dat pater Elias blakend van gezondheid léék. Hij had allemaal plannen, was extreem actief, sportte veel, en had zelfs plannen om weer te gaan kamperen in de bergen. De man leek onverwoestbaar.”

Radio Maria

Een mooi In Memoriam is ook te lezen op de website van Radio Maria, waar hij van 2013 tot 2018 werkte:

“Pater Elias was een kleurrijk mens en diepgelovig priester, die ondanks een grote geleerdheid het Evangelie op een eenvoudige wijze wist te verkondigen. Tijdens zijn verkondiging hield hij ervan taboes en politieke correctheid te doorbreken, maar nooit vanwege een zucht naar sensatie. Nee, hij wist dat hij als priester was geroepen de Waarheid die van boven komt te dienen, zelfs als deze schuurt met de vluchtige waarheden van deze wereld.”

Gotland Forum

Ulf Silfverling, medeoprichter van het Gotlandforum, was uit Zweden speciaal naar de uitvaart gekomen om zijn vriend persoonlijk vaarwel te zeggen. Hij zal nu zonder pater Elias het project moeten voorzetten, waarin ze op zoek gaan naar de Christelijke wortels van Europa, dit jaar met Riga als locatie.

Bokssport

‘Uitdaging’ en ‘strijd’ zijn woorden die pasten in de vocabulaire van pater Elias. Niet alleen in zijn uitleg van de theologie, maar ook om zich lichamelijk fit te houden, absoluut noodzakelijk voor de tochten in de bergen. Want pater Elias beoefende op 65-jarige leeftijd nog steeds de bokssport. De boksclub uit Den Bosch waar pater Elias de laatste 4 jaar bokste, was tijdens de requimmis goed vertegenwoordigd en zorgde ervoor dat zijn trainingshandschoenen voor de mis op zijn kist kwamen te liggen.

Sport, bokstraining, “geen gevoel van glorie of genade als er niet voor gewerkt is”, zei Pater Elias dikwijls. Zie zijn afleveringen over ‘fighting for reality’. Als hij dat bij kinderen kon overbrengen dan zag je aan Elias dat hij ‘in zijn nopjes was’

Bergkampen – de bikkelkampen

Hoeveel jongeren zijn niet mee geweest naar de bergkampen in de Ardennen, de Pyreneeën en de Alpen? Een geweldige ervaring, onvergetelijk. Zie een mooi in memoriam op de site van Sint Jan Licht Vuur en Waarheid (LVW).

Pater Elias in de bergen op bikkeltocht met jongeren (foto (c) Pater John Mary Jesus c.s.j.)

We verwachten dat het wel doorgaat onder de bezielende leiding van Broeder John Mary Jesus, alhoewel hij het wederom op hele eigen manier zal doen, want Pater Elias is niet te copieëren, ook dat is een geschenk van onze Lieve Heer, ‘uniciteit’ noemen ze dat met een moeilijk woord.  

Solidair aan zijn vrienden in Australië

In Australië heeft Pater Elias een periode in huis gewoond bij de Anglicaanse priester father Dave, en zijn gezin in Sydney. De priester runde een boksclub voor mensen, die wat minder gemakkelijk het leven in Sydney op orde kregen. Op afstand ondersteunde pater Elias de missie van father Dave (www.fightingfathers.com) nog steeds met korte filmpjes en teksten.  Geschokt na het horen van het bericht van zijn overlijden is father Dave terstond begonnen met een internationale memorialsite voor zijn goede vriend pater Elias.

Een drukbezochte uitvaart met mensen uit binnen- en buitenland

De uitvaart in Oisterwijk, in een propvolle kerk, met bisschop Rob Mutsaerts, de generaal- prior van de orde van St. Jan, François-Xavier Cazali C.S.J. en 18 andere priesters in het priesterkoor uit binnen- en buitenland, uit de orde, uit de Nederlandse kerkprovincie en uit verschillende agentschappen van EWTN in Europa, liet zien dat pater Elias zeer geliefd en wijdverbreid bekend was.

Support van het internationale netwerk van EWTN

De live uitzending van de requimmis, verzorgd door EWTN Duitsland, met hulp van EWTN Noorwegen en een technicus van EWTN Lage Landen zelf, is ruim bekeken, zowel live in het Duits als in Nederland. De Nederlandse weergave van EWTN Lage Landen is volledig Nederlands ondertiteld, waardoor de automatische vertaling naar andere talen in youtube heel behoorlijk werkt.

Familie Leyds

Aan het begin van de mis deed de oudste broer van pater Elias, Willem Leyds, namens de familie het woord en vertelde over het kleurrijke leven van hun broer en dat de beslissing om katholiek te worden en ook nog in te treden bij de orde van Sint Jan niet door iedereen onmiddellijk begrepen werd, ‘to put it mildly’. Wel maakte hij ook duidelijk dat pater Elias zijn familie altijd op een belangrijke plaats in zijn leven heeft gehouden en moeite heeft gedaan om dat contact warm te houden.  Klik hier om zijn tekst te lezen.

Monseigneur Rob Mutsaerts

Mgr Rob Mutsearts tijdens de uitvaart Pater Elias Leyds c.s.j. 31 Januari 2024, Oisterwijk

Monseigneur Mutsaerts ging in zijn preek in op relativisme en objectieve waarheden. Hij sloot hiermee aan op de drijfveren van pater Elias, net als hij op zoek naar absolute objectieve waarheid, helder en hartelijk:

“Christenen hebben niet besloten dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Jezus zelf zei het. Als het idee je echt dwars zit, neem het dan op met Hem, niet met ons katholieken. Waarom vertel ik je dit allemaal? Omdat dit is waar pater Elias altijd aan dacht. De waarheid is wat telt. De waarheid is wat je bevrijdt. Bestaat er een tijdloze waarheid? Kunnen we die kennen? De antwoorden waren duidelijk voor Elias. Hij vond antwoorden in de filosofie, in de theologie, in Christus, in de heiligen, in het gebed, in de sacramenten. Hoe leggen we dat uit aan mensen in deze seculiere tijden waar de waarheid wordt geannuleerd en relativisme regeert? Elias had zijn manier om mensen te overtuigen die daar heel blij mee waren”

Br. Clemens Maria

Broeder Clemens Maria C.S.J. aan het eind van de uitvaart  van pater Elias Leyds C.S.J., op 31 januari 2024

Goede vriend en broeder Clemens Maria C.S.J., die nu prior is in de priorij van de orde buiten Wenen in Oostenrijk, kreeg aan het eind van de mis nog kort het woord waarin hij heel eerlijk wijlen pater Elias nog eens kritisch met de waarheid ‘om de oren sloeg’:

… we zijn, denk ik, geneigd het kwaad en de geestelijke strijd, die we hebben te voeren, te onderschatten. Ik denk niet dat het Elias aan geloof ontbrak. Wel had hij een zekere vorm van overmoed, van eigen-wijsheid, die hem ertoe bracht los te leven van de communio der broeders. Een eenzijdige focus op de missie EWTN, met verwaarlozing van de gemeenschapsdimensie en het gebedsleven: Mysterium – Communio – Missio, dat is de juiste volgorde. “Jij, Elias, begint achteraan,” verweet ik hem in augustus vorig jaar. En: “Ik maak me zorgen over je gebed, het is een beetje karig”. Hij gaf het toe. Maar hij wilde de band met de congregatie niet verbreken, hoopte op iets wat zich in Oisterwijk zou kunnen ontwikkelen. Maar het was natuurlijk allemaal een beetje vanuit zijn idee gedacht. Alléén zijn we in gevaar. We hebben elkaar, de gemeenschap, de Kerk nodig…”

Br. Clemens Maria  heeft zijn verhaal later nog iets uitgebreid, genuanceerd, opgetekend voor het parochieblad van de Garardus Majellakerk parochie.

Generaal-prior van de orde van de Sint Jan, François-Xavier Cazali C.S.J.

Generaal-prior van de orde van Sint Jan, François-Xavier Cazali C.S.J.

De generaal-prior François-Xavier Cazali C.S.J. sprak bij het graf, in het frans, zijn medebroeder pater Elias warm en eerlijk toe en bevestigde wat de monseigneur al eerder in zijn preek had gezegd:

“…Mijn broeder Elias, jij was er om de woorden van geloof en hoop te spreken, woorden die de eeuwen omspannen en onaangetast zijn door nieuwe denkwijzen…je bevestigde de dingen van het geloof uit vrijheid, uit een hartstochtelijk verlangen naar waarheid dat je deed kiezen voor de katholieke kerk en de gemeenschap van Sint Jan…”

 

Tenslotte, kregen nog 3 mensen van buiten de geestelijkheid het woord, voordat de kist met zand bedekt kon worden.

Neef, naamgenoot en tevens in Delft studerend, Frits van Hall, sprak over hoe de neven en nichten zo genoten hebben van deze wonderlijke oom en hoe zij op zijn schouders, voorbeeld en herinnering, door willen gaan en ook net als hem een verschil willen maken in de tijd waarin ze leven.

Studie- en trouwe jaarclubgenoot Jeroen de Wilde verhaalde over zijn Delftse studententijd oftewel ‘de periode Frits Leyds’.

Studiegenoot en EWTN-collega, mede-initiator van EWTN Lage Landen, Bas Kloppenborg vertelde over ‘de periode pater Elias’ die eigenlijk begon bij het katholiek worden in zijn Delftste studententijd, welke uiteindelijke beslissing in feite genomen werd op de dag van de aanslag op Paus Johannes Paulus II, 13 mei 1981:

Frits Leyds is geboren op 13 december 1958 en pater Elias zag het licht op de feestdag van onze Lieve Vrouwe van Fatima. Wij hebben hem moeten loslaten op 22 januari 2024, in de hoop dat hij spoedig mag ‘ZIEN ‘ en eindelijk weer thuis zijn. Mensen worden niet herinnerd door namen gebeiteld in marmer, maar veeleer in de harten van hen die geraakt zijn. Ik denk dat wij de beste, maar ook de meest chaotische, ongeorganiseerde kardinaal hebben verloren, die Nederland nooit gehad heeft. En al onze vragen … die kunnen wij slechts neerleggen bij onze lieve God: Antwoord mij! Pater Hugo van de ‘kluis’ uit Warfhuizen in Noord-Groningen zei in zijn korte gedachtenis afgelopen zondag zo mooi: “…opdat deze stralende ziel door God in de hemel geborgen mag zijn”

 


Naschrift Redactie: Mocht u alsnog het boekje willen ontvangen van Pater Elias ‘Antwoord mij!’, waarnaar gerefereerd werd in de preek van Mgr Mutsaerts, gelieve een mail te sturen naar ewtn@ewtn.lc / cc shpklop@hotmail.com (we kregen berichten dat sommige mensen de email naar ewtn.lc adres, terug kregen (wordt uitgezocht) – komende week van 11 maart worden alle bestelingen van afgelopen 1,5 week verwerkt. Door verblijf in buitenland heeft dat op zich laten wachten, waarvoor excuses) 

Wilt u alle teksten hier aangehaald, in memoriam Pater Elias, los willen lezen, klik dan hier 

240304 | [XLS000] | 240309 post views 425 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel