Katholieke leiders en theologen loven komende toewijding van Rusland en Oekraïne door de paus

HomeEdward PentinKatholieke leiders en theologen loven komende toewijding van Rusland en Oekraïne...

De Heilige Vader heeft “de bisschoppen van de hele wereld en hun priesters” uitgenodigd zich bij hem aan te sluiten in de gebedsinspanning voor de vrede.

Edward Pentin; Wereld; 18 maart 2022

VATICAANSTAD – Het besluit van paus Franciscus om Rusland en Oekraïne op het Hoogfeest van de Aankondiging toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria komt op een cruciaal moment voor de Kerk en de wereld en zou expliciet moeten worden uitgevoerd in vereniging met alle bisschoppen van de wereld, hebben kerkleiders en theologen gezegd.

Het Vaticaan kondigde op 15 maart aan, dat de Heilige Vader op 25 maart om 17.00 uur de toewijdingsceremonie zal verrichten tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek.

Het Vaticaan bevestigde vrijdag ook, dat paus Franciscus alle “bisschoppen van de hele wereld en hun priesters” had uitgenodigd om samen met hem de toewijdingshandeling te verrichten en te bidden voor de vrede.

Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, zal op hetzelfde moment de toewijdingshandeling verrichten in het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouwe van Fátima in Portugal.

Het nieuws van de toewijding volgt op een openbaar verzoek op Aswoensdag aan de paus om Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekt Hart. De katholieke bisschoppen van de Latijnse ritus van Oekraïne deden deze oproep na de Russische invasie van het land op 24 februari en de daaropvolgende vijandelijkheden die het spook van een mogelijke derde wereldoorlog hebben doen opdoemen. Zij zeiden dat zij vele verzoeken om de toewijding hadden ontvangen. 

De toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria werd voor het eerst gevraagd door Onze Lieve Vrouwe van Fátima op 13 juli 1917, tijdens een verschijning aan de drie herderskinderen Dienares van God Lúcia dos Santos en de heiligen Francisco en Jacinta Marto.

In haar in 1941 gepubliceerde memoires schreef zuster Lúcia dat de Heilige Maagd Maria hen vertelde, dat zo’n toewijdingsdaad door een paus en de communie van eerherstel door de gelovigen op de Eerste Zaterdagen de verspreiding van de “dwalingen van Rusland” zou voorkomen en vrede zou brengen.

“Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zo niet, dan zal zij haar dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen van de Kerk veroorzaken”, vertelde Onze Lieve Vrouw aan de kinderen. “De goeden zullen het martelaarschap ondergaan; de Heilige Vader zal veel te lijden hebben; verschillende volkeren zullen worden uitgeroeid. Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden, en het zal bekeerd worden, en een periode van vrede zal aan de wereld worden verleend.”

In een handgeschreven brief uit 1989 schreef zuster Lúcia, dat de toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria door paus Johannes Paulus II in 1984 “in de hemel is aanvaard”, hoewel er nog steeds over wordt gediscussieerd of het een volmaakte toewijdingshandeling was, waarmee op de juiste wijze werd voldaan aan het verzoek van Onze Lieve Vrouw om Rusland expliciet aan het Onbevlekt Hart toe te wijden. De Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan zei, dat de toewijding tot tevredenheid van zuster Lúcia was voltooid.

Kardinaal Burke

Kardinaal Raymond Burke denkt, dat de huidige toestand van de wereld en van de Kerk een nieuwe toewijding rechtvaardigt – een oproep die hij voor het eerst deed in 2017, toen hij het eens was met Frère Michel de la Sainte Trinité, een eminent geleerde van Fátima, die geloofde dat de handeling, indien goed uitgevoerd, zou helpen “een einde te maken aan de tijd van apostasie en de grote tekortkomingen van de herders van de Kerk.”

Kardinaal Burke vertelde het Register op 16 maart, dat de “kern van de boodschap van Fátima, in de volksmond ook wel het Geheim van Fátima genoemd,” de noodzaak was om de “geloofsafval, het verlaten van Christus in zijn heilige Kerk” aan te pakken. Hij zei, dat dit vandaag de dag vooral duidelijk is “door de schending van de meest fundamentele beginselen van de natuurwet, de wet die God in ieder mensenhart heeft geschreven en die Christus ons de genade schenkt om in liefde te leven”.

Als voorbeelden noemde de emeritus-prefect van de Apostolische Signatura aanvallen op het leven door ernstige zonden als abortus, sterilisatie en euthanasie; aanvallen op het gezin door echtscheiding, genderideologie en andere geselingen; en aanvallen op religie, zoals beperkingen van de godsdienstvrijheid. 

“Het verlies aan geloof en een overeenkomstige relatie met Onze Heer is de bron van al deze kwaden, die in onze tijd meer en meer bewaarheid worden, zelfs het meest beangstigend in de Kerk,” zei kardinaal Burke. “De Maagd Maria roept, vooral door haar verschijningen in Fátima, de harten van de mensen naar de enige bron van waarheid en liefde in het hart van haar goddelijke Zoon.”

De Italiaanse theoloog fr.Nicola Bux zei, dat de komende toewijding belangrijk was, “omdat de eenheid van de christenen een permanente urgentie is,” vooral gezien het feit, dat Russen en Oekraïners, wier evangelisatie door de heiligen Cyrillus en Methodius werd voltooid met het doopsel van de heilige Vladimir, in oorlog zijn.

Vader Bux, voormalig consulent van de Congregatie voor de Geloofsleer, zei dat hij weliswaar gelooft dat Maria’s verzoek in Fátima is ingewilligd, maar dat hij het eens was met Benedictus XVI, die het mysterie van Fátima over het algemeen “nog lang niet voltooid” achtte, vanwege “de voortdurende relevantie ervan in de verschillende fasen van de wereldgeschiedenis”.

Vader Paul Haffner, marioloog en hoogleraar systematische theologie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome, zei “verheugd te zijn dat de wijding plaatsvindt” en merkte ook op, dat het “anders is dan de vorige, omdat de tijden anders zijn, maar de basisboodschap erachter is dezelfde: gebed en bekering.”

In vereniging met alle bisschoppen

Vooruitlopend op de aankondiging van het Vaticaan vrijdag, dat paus Franciscus de bisschoppen van de wereld heeft uitgenodigd om samen met hem te bidden voor vrede en Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, hebben kerkelijke waarnemers benadrukt hoe belangrijk het is dat alle bisschoppen van de Kerk samen met de paus deelnemen aan de toewijding.  Eerder deze week hadden de Latijns-Amerikaanse en Filippijnse bisschoppen al gezegd dat zij zouden deelnemen. Dat geldt ook voor de bisschoppen van Engeland en Wales. Kijk of uw bisdom ook zal deelnemen.

Op 17 maart stuurde de apostolische nuntius in de Verenigde Staten, aartsbisschop Christophe Pierre, een dringende brief aan de bisschoppen van de VS, waarin hij zei dat de paus van plan was “elke bisschop, of gelijkwaardig in rang, samen met zijn priesters, uit te nodigen om deel te nemen aan deze handeling van wijding, indien mogelijk, op een tijdstip dat overeenkomt met 17.00 uur Romeinse tijd”.

Aartsbisschop Pierre schreef ook dat “in de komende dagen” de Heilige Vader “de tekst van het Gebed van Toewijding in verschillende talen” met een uitnodiging aan de bisschoppen van de wereld zal sturen.

Paus Pius XII wijdde Rusland in 1952 toe aan het Onbevlekt Hart, maar volgens katholiek historicus en schrijver Edmund Mazza was de handeling weliswaar “prijzenswaardig”, maar werd niet aan “alle bisschoppen van de wereld bevolen zich bij hem aan te sluiten in deze toewijding”.

In 1946 maakte zuster Lúcia in een interview met de Amerikaanse historicus William Thomas Walsh duidelijk, dat “wat Onze Lieve Vrouwe wil is dat de paus en alle bisschoppen in de wereld Rusland aan haar Onbevlekt Hart zullen wijden op één speciale dag”.

“Als dat wordt gedaan,’ vervolgde ze, ‘zal ze Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als dat niet gebeurt, zullen de dwalingen van Rusland zich verspreiden over elk land ter wereld.” Op de vraag of dit betekent dat “elk land, zonder uitzondering,” met inbegrip van de Verenigde Staten, “zal worden overwonnen door het communisme,” antwoordde zij: “Ja.”

Benedictus XVI’s deelname

Naast de deelname van alle bisschoppen is het volgens Mazza van vitaal belang dat Benedictus XVI ook publiekelijk betrokken is, “omdat Benedictus zichtbaar nog steeds pauselijk is: hij kleedt zich in het wit; hij geeft apostolische zegeningen; hij wordt nog steeds Zijne Heiligheid genoemd; hij woont nog steeds in het Vaticaan, en hij noemt zichzelf paus emeritus, niet bisschop emeritus.”

Het Register heeft de persdienst van de Heilige Stoel en Benedictus’ persoonlijke secretaris, aartsbisschop Georg Gänswein, gevraagd of de emeritus paus zichtbaar aan de consecratie zal deelnemen, maar geen van beiden heeft tot nu toe gereageerd. 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Catholic Leaders and Theologians Laud Pope’s Upcoming Consecration of Russia and Ukraine| National Catholic Register (ncregister.com)

Wilt u meer lezen in het van het dossier ‘Onbevlekt hart van Maria‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

Keywoorden:  Aartsbisschop Christophe Pierre | Bekering | Bekering van Rusland | Bidden voor de vrede | Boeteviering | Congregatie van de geloofsleer | Consecratie van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekt hart van Maria | Dwalingen van Rusland | Edward Pentin | Fr.Nicola Bux | Frère Michel de la Sainte Trinité | Gebed | Genderideologie | Heiligdom Fatima | Het geheim van Fatima | Invasie van Rusland in de Oekraïne | Kardinaal Konrad Krajewski | Kardinaal Raymond Burke | NCRegister | O.L.V. van Fatima | Onbevlekt hart van Maria | Paus Benedictus XVI | Paus Franciscus | Paus Pius XII | Vader Paul Haffner | Waardigheid van het leven | Zuster Lucia |  

220316 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel