Leiders van de Chinese katholieke staatskerk praten geestelijken in Hongkong bij over plan voor ‘sinificatie’ van president Xi. @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinLeiders van de Chinese katholieke staatskerk praten geestelijken in Hongkong bij over...

Critici zien deze conferentie, die half november werd gehouden, als een voorbode van een verdere beperking van de godsdienstvrijheid.


Edward PentinVaticaan; 29 november 2022

ROME – Chinese bisschoppen, priesters en theologen van de staatskerk van het land hebben geestelijken in Hongkong formeel ingelicht over de toepassing van de socialistische visie van president XI Jinping op religie – een stap die critici zien als een mogelijke voorbode van een verdere beperking van de godsdienstvrijheid.

De conferentie vond plaats een week voor de gedwongen installatie op 24 november van een ondergrondse bisschop als hulpbisschop van een niet door het Vaticaan erkend bisdom. In een verklaring sprak het Vaticaan zijn “verbazing en spijt” uit over de installatie en zei dat deze in strijd was met de voorlopige overeenkomst die het in 2018 met Peking had gesloten over de benoeming van bisschoppen.

De online conferentie, aangekondigd als de “Tweede Mainland-Hong-Kong Catholic Sinicized Theology Exchange”, werd gehouden op 15 en 16 november. De eerste soortgelijke bijeenkomst vond in het geheim plaats op 31 oktober vorig jaar op instigatie van religieuze ambtenaren van het vasteland.

Aan de conferentie van dit jaar namen meer dan 50 specialisten van het Chinese vasteland en Hongkong deel. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de Chinese Catholic Patriotic Association (CPCA), de Chinese staatskerk, de theologische onderzoekscommissie van de Chinese katholieke bisschoppenconferentie en het Holy Spirit Study Center van het bisdom Hongkong.

Volgens een verslag op het door de CPCA beheerde ChinaCatholic.cn wisselden de deelnemers “van gedachten over de betekenis van Bijbelvertaling en -interpretatie in relatie tot de sinificatie van de op Vaticanum II’s Dei Verbum (Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring) gebaseerde bijbel”.

Maar de tweedaagse conferentie leek ook de nadruk te leggen op “sinificatie” – een politieke ideologie die tot doel heeft China’s model van socialisme en steun voor het leiderschap van de Chinese Communistische Partij op te leggen.

In zijn openingstoespraak zei bisschop Joseph Shen Bin, voorzitter van de Chinese katholieke bisschoppenconferentie en vice-voorzitter van de CPCA, dat 2022 een “zeer belangrijk jaar” was geweest, waarbij hij in het bijzonder wees op het 20e Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) dat vorige maand in Peking “met succes” werd gehouden. Het congres op hoog niveau, dat om de vijf jaar wordt gehouden, zorgde voor een ongekende derde termijn voor Xi als algemeen secretaris van de CCP.

Bisschop Shen Bin benadrukte dat president XI tijdens het congres “opnieuw de eis naar voren had gebracht om vast te houden aan de richting van de sinificatie van religie in China en godsdienst actief te begeleiden bij het aanpassen aan de socialistische samenleving” en dat de katholieke kerk in China hierin meegaat en “geleidelijk vastbesloten is om de weg van de sinificatie te volgen die verenigbaar is met de socialistische samenleving op het gebied van pastorale zorg, evangelisatie en vorming”.

De door de CCP gesteunde bisschop merkte ook op dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat kardinaal Celso Constantini, de eerste apostolische afgevaardigde naar China, in het land aankwam. De bisschop benadrukte dat de kardinaal “de inculturatie van het katholicisme krachtig heeft bevorderd” en dat een van zijn belangrijke beslissingen was om leiding te geven aan een nauwkeurige vertaling van de Bijbel naar het Chinees.

Hij zei dat het “noodzakelijk was om de geest van kardinaal Constantini te erven en de vruchten van onze voorgangers verder te bestuderen”, en voegde eraan toe dat het niet alleen noodzakelijk was om “gezamenlijk de vertaling en interpretatie van de Bijbel te bevorderen” met het katholieke bisdom Hong Kong, maar ook om “de sinificatie van het katholicisme in China te bevorderen”.

Hij voorspelde ook dat de online uitwisseling, “geleid door de geest” van het 20e Nationaal Congres, volledig uitvoering zou geven aan “Xi Jinpings Gedachte over Socialisme met Chinese Kenmerken voor een Nieuw Tijdperk” en zich zou houden aan “de richting van de sinifactie van het katholicisme in China”.

Onder de sprekers was kardinaal John Tong, emeritus bisschop van Hong Kong. Kardinaal Tong merkte op dat president Xi de jeugd van Hongkong heeft aangemoedigd hard te werken aan de opbouw van de samenleving en anderen te dienen, en zei dat de kerk meer jonge theologen en geleerden moet koesteren en een evangelisatiepad moet blijven ontwikkelen dat past bij de huidige Chinese religie en cultuur.

Elf theologen en priesters hielden toespraken, waaronder de secretaris-generaal van de CPCA, Chinese theologen, de directeur van de Bijbelafdeling van de CPCA, een professor van een protestants theologisch seminarie en een jezuïet van het Holy Spirit Seminarie van Hong Kong.

Het artikel van ChinaCatholic concludeerde dat “na twee dagen van prachtige discussies de deelnemers het erover eens waren dat de Bijbel het geestelijke fundament is van de Kerk, en dat de sinificatie van de Kerk in ons land diepgaand onderzoek vereist naar de vertaling, interpretatie en prediking van de Bijbel.

“Daarom zijn de uitwisselingen en samenwerking tussen de kerk van het vasteland en de kerk van Hongkong zeer zinvol, en gehoopt wordt dat soortgelijke seminars zullen worden voortgezet,” voegde hij eraan toe.

Zorgen uit Hongkong

Bisschop Stephen Chow Sau-yan van Hongkong probeerde achteraf een groep priesters van Hongkong gerust te stellen door hen op 16 november te vertellen dat de online-bijeenkomst gericht was op een uitwisseling van ideeën over geloof en cultuur, dat geestelijken hun eigen onafhankelijke denken moesten behouden en dat er geen sprake was van hersenspoeling. Hij maakte soortgelijke opmerkingen in een recent interview in verband met de nationale veiligheidswet die China aan Hongkong oplegt.

Maar een priester uit Hongkong vertelde het Register op voorwaarde van anonimiteit dat deze nadruk van de Chinese autoriteiten op culturele uitwisseling een strategie is die de CCP vaak gebruikt.

“Ze beginnen altijd met iets schijnbaar goedaardigs en onschuldigs (zoals culturele uitwisseling), maar we weten allemaal dat ze niet van plan zijn een echte dialoog aan te gaan,” zei hij. “Zodra ze denken dat de tijd rijp is, zullen ze van strategie veranderen en religies hard aanpakken.”

Kerkelijke bronnen in Hong Kong hebben het Register ook verteld dat bisschop Chow onlangs een ontmoeting heeft gehad met John Lee, de hoofdbestuurder van Hong Kong, en Lee heeft gevraagd of de godsdienstvrijheid zal worden aangetast in het licht van een harde aanpak van de burgerlijke vrijheden met de invoering van een draconische nationale veiligheidswet in 2020. Bisschop Chow was gerustgesteld door het antwoord van Lee dat de vrijheid gewaarborgd zou worden en vraagt priesters nu om deze boodschap over te brengen aan de katholieken in hun parochies.

Maar de priester uit Hongkong vertelde het Register dat hij en anderen sceptisch blijven en denken dat er bewust een beeld wordt geschetst dat de godsdienstvrijheid in Hongkong niet wordt bedreigd.

“Dit zou passen in het verhaal van de CCP dat Hongkong weer helemaal normaal is,” zei de priester, “terwijl de stad in werkelijkheid haar vrijheid al heeft verloren.”

Verklaring Vaticaan

Ondertussen gaf het Vaticaan op 26 november een verklaring uit waarin het zei dat “de Heilige Stoel met verbazing en spijt kennis heeft genomen” van wat een andere vorm van sinificatie lijkt te zijn: de gedwongen installatie van een ondergrondse bisschop door de CPCA.

Bisschop John Peng Weizhao, legitiem benoemd door paus Franciscus in 2014 en in het geheim gewijd als een ondergrondse bisschop van Yujiang (waarvoor hij naar verluidt werd gearresteerd en zes maanden in hechtenis werd gehouden), werd op 24 november geïnstalleerd als hulpbisschop van Jiangxi, een bisdom dat niet wordt erkend door het Vaticaan.

Volgens de CPCA vond de installatie van bisschop Peng plaats met “de toestemming van het comité voor katholieke onderwijszaken van de provincie Jiangxi en de goedkeuring van de Chinese katholieke bisschoppenconferentie”.

De CPCA zei ook dat bisschop Peng tijdens de installatieceremonie een eed had afgelegd om “het katholicisme te begeleiden bij het aanpassen aan de socialistische samenleving” en bij te dragen aan de “droom van de grote verjonging van de Chinese natie”. Het Vaticaan zei in zijn verklaring dat “langdurige en zware druk van de lokale autoriteiten” aan de installatie voorafging, dat deze niet in overeenstemming was met de tweemaal verlengde Voorlopige Overeenkomst van 2018, en “niet plaatsvond in de geest van de dialoog”.

De dag na de installatie werd kardinaal Joseph Zen, de emeritus bisschop van Hongkong die scherpe kritiek heeft geuit op het harde optreden van Peking tegen de godsdienstvrijheid en de Voorlopige Overeenkomst, veroordeeld door een rechtbank in Hongkong en kreeg hij een boete van 4 000 HK$ (512 USD). Hij werd samen met vijf anderen schuldig bevonden aan het niet registreren van een fonds dat zij hadden opgericht om mensen die tijdens de pro-democratische protesten van 2019 waren gearresteerd juridische bijstand te verlenen. Allen hadden onschuldig gepleit.

In een maandag gepubliceerd interview van 22 november met America Magazine zei paus Franciscus over de huidige betrekkingen tussen de Heilige Stoel en China dat “de realiteit is om te dialogeren of niet te dialogeren; en men dialogeert tot het punt dat mogelijk is.”

“Met China heb ik gekozen voor de weg van de dialoog,” zei de Heilige Vader. “Het is langzaam, het kent zijn mislukkingen, het kent zijn successen, maar ik kan geen andere weg vinden.”

 

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Leaders From China’s State-Run Catholic Church Brief Hong Kong Clergy on President Xi’s ‘Sinicization’ Plan| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: China | Chinese Catholic Patriotic Association (CPCA) | Chinese Communistische Partij (CCP) | Chinese katholieke staatskerk | Edward Pentin | Godsdienstvrijheid | Kardinaal John Tong | Kardinaal Joseph Zen| Mgr.John Peng Weizhao | Mgr.Joseph Shen Bin | Mgr.Stephen Chow Sau-yan | NCRegister | Paus Franciscus | Sinificatie | Vaticaan | Vaticaan China Overeenkomst 2018 | 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over de ‘Chinese Communistische Partij (CCP)‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘China‘ als hoofddossier? Klik dan hierU kunt ook één van de andere ‘tags’ gebruiken onder/bovenaan dit artikel of de algemene zoekfunctie van dit platform gebruiken, via het ‘vergrootglas’ icoontje rechts bovenaan deze pagina. 

 


221201 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel