Lily gedenken – Alice von Hildebrand (1923-2022)

HomeInternationaal Katholiek NieuwsLily gedenken - Alice von Hildebrand (1923-2022)

EEN OPMERKING VAN DE UITGEVER: Alice von Hildebrand leefde werkelijk voor waarheid, goedheid en schoonheid, en herinnerde ons allen eraan, dat we geroepen zijn om daar de verdedigers van te zijn, ongeacht hetgeen het ons persoonlijk kost.

Michael Warsaw; Noot van de uitgever; 21 januari 2022

Verleden maand gaf de popcultuur in de Verenigde Staten enorme aandacht en bewieroking aan het leven en werk van de actrice Betty White, die 31 dec. overleed, luttele weken voor haar 100e verjaardag. Niet lang daarna vierde de katholieke wereld een andere vrouw die veel minder bekend was, maar die, met alle respect, een veel diepere en historische betekenis had: filosofe en professor Alice von Hildebrand, die op 14 januari op 98-jarige leeftijd overleed.

Alice von Hildebrand, bij haar vrienden bekend als Lily, was een katholieke intellectueel die waarheid, schoonheid, goedheid en authentieke vrouwelijkheid verdedigde in een steeds vijandiger seculier en relativistisch tijdperk. Hoewel ze zachtmoedig was en bescheiden in haar uiterlijk voorkomen, was Alice niettemin een reus onder de katholieke vrouwen van de 20e eeuw, en haar moed, geestigheid en geloof zullen nog jaren velen blijven inspireren.

Zij klaagde het radicale feminisme aan en verwoordde duidelijk een visie van authentiek vrouw-zijn als aanvulling op authentiek man-zijn, die samen de grondslag vormen van gezin en samenleving. Zij onderkende de kracht van de katholieke cultuur door middel van liturgie, kunst en traditionele vroomheid om harten en verbeelding te boeien. Bovenal was zij een groot dienares van de waarheid, toegewijd om te getuigen van de bovennatuurlijke kracht van God die zo diepgaand in de wereld aan het werk is.

Geboren als Alice Jourdain in 1923, ontvluchtte zij op 17-jarige leeftijd de Nazi-bezetting van haar geboorteland België en zocht tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderkomen als vluchteling in de Verenigde Staten. In de jaren ’40 vestigde zij zich in New York City en ontmoette daar de bekende Duitse personalistische filosoof Dietrich von Hildebrand, die ook zijn vaderland was ontvlucht, nadat hij zich openlijk had gekant tegen Adolf Hitler en de nazi’s.

Dietrich doceerde filosofie aan de Fordham Universiteit en Alice studeerde bij hem, promoveerde in de filosofie en werd vervolgens hoogleraar filosofie aan het Hunter College in de Bronx, waar zij 37 jaar onderricht gaf. In haar autobiografie, Memoirs of a Happy Failure, verhaalt ze, dat ze op Hunter vervolgd werd door bestuurders, collega-professoren en zelfs studenten, vanwege haar weigering om de objectieve waarheid te ontkennen.

“In het seculiere domein,” vertelde ze een paar jaar geleden aan het Register, “was ik een radicale mislukking omdat ik niet mee wilde gaan met de tijdgeest ten behoeve van materiële voordelen.”

Objectieve waarheid had haar voorvechtster tijdens haar tijd op Hunter, vanwege haar onbevreesde helderheid van onderricht, en ze werd er uiteindelijk zowel gerespecteerd als geliefd om.

Ze trouwde met von Hildebrand in 1959 en na zijn dood in 1977 werkte ze onvermoeibaar aan het promoten van zijn filosofische nalatenschap via het Hildebrand Project. Zij noemde haar man “Een ridder der waarheid” en “een man met heldhaftige toewijding aan waarheid, goedheid en schoonheid.” Zij bewonderde zijn morele moed en zijn uitgesproken stellingname tegen Hitler en het communisme, promootte met trots zijn geschriften en prees de manieren waarop zijn toewijding aan het onderwijzen van de objectieve waarheid harten en geesten tot Christus bekeerde. Diezelfde heldhaftige liefde voor de objectieve waarheid was een kenmerk van haar eigen leven, en dezelfde lof en bewondering is ook aan haar terecht verschuldigd.

“Wij scheppen de waarheid niet,” vertelde ze de Register in een interview in 2014. “Wij dienen haar. Daarom kunnen we onze zoektocht niet beëindigen met de aanvaarding van de waarheid, hoe prijzenswaardig dat ook is. We moeten de waarheid in ons leven vorm geven, wat een andere manier is om te zeggen dat onze daden goed moeten zijn. De schijnbare schoonheid van onze daden verwijst anderen dan naar de bron van alle waarheid, goedheid en schoonheid: God zelf.”

Haar nalatenschap leeft voort in de generaties moedige katholieke intellectuele vrouwen die zij met haar getuigenis aanmoedigde, zoals Ronda Chervin, Mary Healy en talloze anderen die in stilte liefde en waarheid uitstralen. En haar geschriften zullen vrucht blijven dragen, waaronder The Privilege of Being a Woman, de biografie van haar man, The Soul of a Lion: The Life of Dietrich von Hildebrand, en haar autobiografie, Memoirs of a Happy Failure, samen met ontelbare artikelen in katholieke media, waaronder een serie columns voor Catholic News Agency geschreven in het laatste decennium van haar leven.

Op een unieke manier zal Alice’s nalatenschap ook worden voortgezet via EWTN, waar ze meer dan 80 keer te zien was. Alice werd ook uitgenodigd door Moeder Angelica om les te geven aan de Franciscaner broeders, en zij en Moeder Angelica werden dikke vriendinnen. Moeder en Alice, die in 1923 met een paar maanden verschil werden geboren, waren uit hetzelfde hout gesneden en dienden God intens met heel hun vrouwelijke begaafdheid. Hun vriendschap en wederzijdse scherpe humor waren gedenkwaardig te zien tijdens hun vele must-see televisieoptredens samen op het Netwerk.

Toen Moeder Angelica op Paaszondag in 2016 overleed, herdacht Alice haar vriendin en hun uitwisselingen op tv. Ze herinnerde zich Moeders vrouwelijke vernuft waardoor haar brandende liefde voor Christus haar ertoe bracht het onmogelijke te doen. Zoals Alice schreef: “Een diep besef van zwakheid geeft ons een gouden sleutel tot een verbazingwekkend leven, waarin nederlagen, met Gods heilige geheimzinnige werking, werden veranderd in verbazingwekkende overwinningen. Het zou ons niet moeten verbazen, dat de heilige vrouwen Christus volgden naar Golgotha: Een vrouw die liefheeft, vreest niets. Moeder Angelica‘s bovennatuurlijke kwaliteiten waren de gouden sleutel tot haar ‘heilige durf’, die peilloos verschilt van eigendunk, die vaak de ondergang is van vele ‘macho’s’, te beginnen met de geliefde Sint Pieter. Het leven van Moeder kan [samengevat] worden met de woorden ‘van nederlaag naar overwinning’. Zij weigerde verslagen te worden en stelde al haar vertrouwen in Christus, aan wie zij haar hart had gegeven.”

Ik herinner me mijn eigen ervaringen met Lily door de decennia heen. Op bijna elk van haar vele reizen naar Irondale om op EWTN te verschijnen, placht ze naar boven naar mijn kantoor te komen voor een kort bezoek. Ik verheugde me op die tijd samen. Die “korte” bezoekjes werden onvermijdelijk lange bezoekjes, en zelfs dan wenste ik dat ze langer waren geweest. Lily vroeg altijd eerst naar mijn vrouw en gezin en vond het heerlijk om de nieuwste babyfoto’s op mijn bureau te zien. Vroeger, toen mijn vrouw Jackie net was begonnen als hoogleraar en voor dezelfde uitdagingen stond als Lily in haar academische loopbaan, gaf Lily altijd wijze raad en vermaande ze me af en toe hoe ik een meer ondersteunende echtgenoot kon zijn. En er was geen bezoek van Lily waardoor ik geen nieuwe inzichten ontdekte die me hielpen mijn eigen geloof en toewijding aan de waarheid te verdiepen. Ik zal die herinneringen met haar altijd koesteren.

Alice von Hildebrand leefde werkelijk voor waarheid, goedheid en schoonheid en herinnerde ons allen eraan dat we geroepen zijn om hun verdedigers te zijn, ongeacht wat het ons persoonlijk kost.

“Omdat wij door God geschapen zijn,” onderwees zij, “verlangen wij naar de waarheid, goedheid en schoonheid die alleen in God gevonden kunnen worden. Wij zullen alleen tevreden zijn in het bezit van de Almachtige, die niet alleen waarheid, goedheid en schoonheid heeft, maar die waarheid, goedheid en schoonheid is.”

Schenk eeuwige rust aan Alice von Hildebrand, O Heer, en laat eeuwig licht over haar schijnen.

Michael Warsaw is bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer van het EWTN Global Catholic Network, en uitgever van het National Catholic Register.

 

 

Keywoorden –  Alice Jourdain | Alice von Hildebrand | Authentiek vrouw-zijn | Dietrich von Hildebrand |  Hildebrand Project | Katholieke cultuur | Katholieke vrouwen | Lily | Michael Warsaw | Moeder Angelica | NCRegister | Objectieve waarheid | Radicale feminisme |

 

Bron: Remembering Lily| National Catholic Register (ncregister.com)

Als u meer wilt lezen of horen over ‘Lily’ von Hildebrand  klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel