Mars tussen Parijs en Rome om Paus Franciscus te smeken: red de traditionele Latijnse mis (6 maart – 1 mei 2022)

HomeGeloof en LevenMars tussen Parijs en Rome om Paus Franciscus te smeken: red de...

De katholieke vereniging La Voie Romaine verzamelt brieven uit de hele wereld die naar het Vaticaan zullen worden gebracht, ter afsluiting van een lentemars die de twee Europese hoofdsteden met elkaar verbindt.

PARIJS – Sommige gelovigen die de traditionele Latijnse mis zijn toegedaan, komen in actie om de paus ervan te overtuigen dat hij zijn beperkingen die voortvloeien uit het recente motu proprio Traditionis Custodes over het gebruik van de Romeinse liturgie van vóór het Tweede Vaticaans Concilie, moet afzwakken.

Omdat zij menen dat het pauselijk document het resultaat is van een misleidende perceptie van de traditionele gemeenschappen binnen de kerkelijke hiërarchie, hebben enkele Franse gelovigen zich georganiseerd in de vereniging La Voie Romaine, met als doel brieven te verzamelen waarin gelovigen uit het hele land en daarbuiten hun bezorgdheid uiten en getuigen van de redenen voor hun liturgische gehechtheid aan de traditionele riten.

De petities zullen vervolgens in een kist worden gedaan die via een mars die op 6 maart in Parijs begint, naar de Heilige Stoel zal worden geleid. Het is de bedoeling dat de tocht op 1 mei in Rome eindigt, bij de opening van de Mariamaand.

De processie zal worden geleid door een groep moeders van priesters, bezorgd om de toekomst van hun zonen die geroepen waren om de mis volgens de oudere ritus op te dragen.

“Deze moeders waren bereid om actie te ondernemen en naar Rome te gaan, dus stelden wij voor dat zij de brieven naar het Vaticaan zouden brengen,” vertelde Benoît Sévillia, oprichter van La Voie Romaine, aan het Register. “Zij zullen onze getuigenissen brengen met de zeer directe gevoeligheid die het hart van een moeder kan hebben,” voegde hij eraan toe.

Rome helpen te begrijpen

De vastberadenheid van de vereniging om haar stem te laten horen werd versterkt door de recente publicatie van een document van de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten, die de traditionele Latijnse Mis verder aan banden legt en er een uitzondering van maakt in het leven van de Kerk.

In een communiqué van 19 december verklaarden de leden van de katholieke vereniging dat de “zeer strikte toepassingsvoorwaarden” die de congregatie met betrekking tot de Traditionis Custodes had vastgesteld, hen “sprakeloos” hadden gemaakt. “De vele brieven die we nu al ontvangen van katholieken die zich gekwetst voelen door het besluit van paus Franciscus om de viering van de mis drastisch in te perken en voortaan de viering van de sacramenten volgens de Tridentijnse ritus te verbieden, moeten zich vermenigvuldigen”, aldus het communiqué.

De organisatoren deelden het Register mee dat de termijn voor het verzenden van brieven, die oorspronkelijk was vastgesteld op 31 december, zal worden verlengd tot de dag vóór het begin van de mars, zodat het huidige momentum kan worden opgebouwd. Ze benadrukten ook dat iedereen die de Tridentijnse Mis wil verdedigen (ook degenen die de mis niet bijwonen) een brief aan de paus kan sturen via de website van La Voie Romaine – die binnenkort in het Engels en Italiaans beschikbaar zal zijn – per post of via plaatselijke pastoors, en dat de mars voor iedereen openstaat. Tot nu toe zijn er al brieven en aanmeldingen voor de komende mars binnengekomen uit verschillende landen, waaronder de VS, Portugal en Mexico.

“Het doel is dat de paus zich realiseert dat het hart van de Kerk ook door deze christenen klopt, vooral in landen als Frankrijk,” zei Sévillia, eraan toevoegend dat als de Heilige Vader zou doorgaan met zijn beperkingen op traditionele riten, “hij het risico zou lopen duizenden christenen in grote wanhoop en verwarring te storten, omdat een bepaald aantal van hen van de ene dag op de andere de toegang tot de Kerk zou worden ontzegd.”

“Wij hopen dat Rome zich hiervan bewust wordt, want misschien meten zij niet de omvang van de aardbeving die dit teweegbrengt, vooral onder jongeren, die zeer gehecht zijn aan deze hele traditionele wereld”, zei hij.

Volgens hem is de huidige impasse ook te wijten aan een gebrek aan kennis van de traditionele gemeenschappen binnen de Curie, mede gevoed door de negatieve feedback die sommige bisschoppen hebben gegeven in de enquête van 2020 over de toepassing van de apostolische brief Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI. Daarom, zei hij, is het initiatief een gelegenheid om ervoor te zorgen dat de gelovigen rechtstreeks verslag kunnen uitbrengen over hun persoonlijke ervaringen.

Steun

Gevraagd naar mogelijke publieke steun van katholieke leiders, zei Sévillia dat, hoewel nog geen enkele bisschop officieel zijn steun aan de vereniging heeft betuigd, hij veel persoonlijke blijken van sympathie van geestelijken heeft ontvangen. Hij voegde eraan toe dat er een documentairefilm in de maak is met getuigenissen van traditionalistische priesters, maar ook onverwachte steun van bisschoppen, priesters en leiders van katholieke verenigingen.

“Verrassend genoeg zijn de meeste brieven die we voor onze mars ontvangen niet afkomstig van traditionele christenen, maar van andere christenen die willen getuigen van hun gehechtheid aan deze ritus”, vervolgt hij.

“Ons wordt verweten dat we militant zijn of dat we een parallelle kerk zijn, maar uit de brieven die we ontvangen blijkt heel duidelijk dat het het geloof is dat al deze mensen bezielt. Ze zeggen: “We hebben alles aan deze mis te danken”, “Ik ben opnieuw met de Heer in contact gekomen”, “Ik heb gehuild toen ik op 45-jarige leeftijd mijn geloof herontdekte tijdens een Tridentijnse mis”, enzovoorts”.

“Al deze christenen zijn volledig toegewijd aan hun zending,” concludeerde hij. “Zij zitten helemaal niet in hun hoekje, zij zijn de aderen van de Kerk, zij dragen bij om de Kerk te doen leven, en het is deze realiteit die wij naar Rome willen brengen”.

 

Solène Tadié – NCRegister   Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitserse en groeide op in Parijs. Nadat ze afstudeerde aan de Roma III Universiteit met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 trad ze in dienst bij L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelor in de filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van pater Robert Sirico van het Acton Institute.

 

Keywoorden –  | Apostolische brief Summorum Pontificum | Benoît Sévillia | Europa | Hoop van Europa | La Voie Romaine | NCRegister | Paus Benedictus XVI | Protest Processie Parijs en Rome | Solène Tadié | Traditionele Latijnse Mis | Traditionis Custodes | Tridentijnse Mis |

Bron: March to Be Held Between Paris and Rome to Beg Pope Francis: Save the Traditional Latin Mass| National Catholic Register (ncregister.com)

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel