Vreugde ontdekken Pasen 2021

HomeBrief06 PasenVreugde ontdekken Pasen 2021

Mgr.Rob Mutsaerts | Oisterwijk | Stille Week 2021

Jezus Christus, 33 jaar, uit Nazareth, overleden op vrijdag op Golgota. Hij stierf als gevolg van kruisiging, extreme uitputting, zware foltering en bloedverlies. Geboren in Bethlehem. Geadopteerde zoon van Jozef, een timmerman, en Maria, zijn toegewijde moeder. Jezus was autodidact en werkte de laatse jaren van zijn leven als leraar. Af en toe werkte hij ook als arts, en naar verluid genas hij vele patiënten, bemoedigde de eenzamen, voedde de hongerigen (eens gaf hij 5000 mensen te eten met slechts 5 broden en 2 vissen) en hielp de armen. Hij is begraven in een rotsgraf. In plaats van bloemen wil de familie iedereen vragen om te leven in navolging van Jezus. Giften kunt u geven aan behoeftigen.

Zo zou Jezus’ necrologie in onze tijd luiden. Tja. Het zegt niks over Jezus, wel iets over onze tijd. Enkele jaren geleden stond er een artikel in NRC over de vele uitvoeringen van de Matteus-Passion. Het oratorium van Bach werd geprezen. De schrijver van het artikel kon het iedereen aanbevelen. Hij maakte er wel een kanttekening bij: om ervan te genieten moet u natuurlijk wel afzien van het geloofsaspect. Jezus die de Zoon van God is en die na zijn dood verrezen zou zijn, dat is iets van de middeleeuwers. Hij wilde zeggen: inmiddels weten we wel beter. Zijn gelovigen dom? Iets zegt me dat St.Augustinus, Athanasius, Thomas van Aquino, grote denkers van onze tijd als Chesterton en C.S.Lewis mogelijk toch een tikkeltje slimmer zijn dan de eerste de beste atheist.

Het is waar, ook als atheist kun je genieten van de schoonheid van de muziek van Bach. Een zo’n atheist is de schrijver Douglas Adams. Ik citeer hem: “2000 jr geleden werd er een man aan het kruis gespijkerd omdat het Hem zo geweldig leek als iedereen voor de verandering eens aardig tegen elkaar doet”. Dat had hij dus goed gezien. Die zijn er natuurlijk wel meer geweest, maar er veranderde nooit wat. We hebben grote filosofen. Plato, Socrates. En ook in onze tijd zijn er heel wat die woorden van wijsheid hebben gesproken. Dingen waarvan je zegt: mooi gezegd. Helaas blijft het daarbij. Het zet mensen aan het denken. Maar het verandert mensen doorgaans niet. In Plato en Cicero heb ik uitspraken gehoord die bijzonder wijs en mooi zijn, maar ik heb nog nooit gehoord dat een van hen zei: ‘Kom maar naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’.

Anti-held
Daar in de mensengeschiedenis is er ineens die Jezus. Die overigens geen boek geschreven heeft. Zo heel veel heeft Hij eigenlijk ook niet gezegd. Lucas beschrijft heel het leven van Jezus in zo’n 60 bladzijden. Alles is wonderlijk mooi. Behalve die laatste dag van zijn leven. Goede Vrijdag. Tja, wat was daar nu eigenlijk zo goed aan. Hij wordt gearresteerd op aanwijzingen van een verrader. Ze kunnen geen enkele schuld in Hem ontdekken. Hij verdedigt zich niet. Ze slaan Hem aan gort. Spijkeren Hem vast aan een eind hout. Hij sterft. Waarom? Om ons op andere gedachten te brengen en vooral zodat wij anders – beter – gaan leven. Maar het klinkt niet als een reclame voor Zijn Boodschap. Moest dat nu zo? Kon dat niet op een andere manier.

Een modern reclamebureau zou God adviseren een succes verhaal te schrijven waarin de held alle Romeinse en andere boeven naar de maan te bliksemen en tenslotte als een soort Western-held de ondergaande zon tegemoet te gaan op weg naar zijn volgende succesvolle overwinning. Zou dat geholpen hebben? Zouden de mensen aangezet worden tot een Ommekeer. Westernhelden brengen geen omwentelingen teweeg. Dan blijft alles zoals het is en blijft het leven voor de meeste mensen net als slecht weer: ze schuilen en wachten tot het voorbij is. Is dat dan de bedoeling van het leven? Het Bijbelse verhaal is het verhaal van een anti-held, van een slaaf, dienaar.

Gods antwoord
Gods antwoord op menselijke verwoesting (zie: geschiedenis van de mensheid; verkrijgbaar bij elke boekhandel) is een baby en een kruis. Het gekke is dat grote heiligen zoals moeder Teresa, St Franciscus, pater Damiaan, Peerke Donders niet zouden hebben gedaan hebben wat ze gedaan hebben zonder dit voorbeeld van Jezus. Hij vraagt ook van u dat u opstaat, omkeert, en aan de slag gaat. Ik hoor u al zeggen: ja maar ik ben Moeder Teresa niet; dat is niet voor mij weggelegd. Nou, ik weet het niet. U die de handen vouwt tot gebed, u hebt geen enkel excuus om die handen ook uit de mouwen te steken. Moet dat dan? Ja. Anders heeft Pasen weinig te betekenen. Jezus zegt het zelf tijdens het laatste avondmaal: ik heb u een voorbeeld gegeven….opdat gij het zou navolgen. Hij vraagt geen applaus, geen bewondering. Hij vraagt om er werk van te maken.

Excuses
Ik zal u zeggen waarom niemand van ons een excuus heeft om op geen enkele manier dienstbaar te zijn. Abraham was oud. Da’s dus geen excuus. Jakob was onzeker. Jozef werd door zijn broers mishandeld. Mozes stotterde. Gideon was arm. Ook al geen excuus om het aan anderen over te laten. Rachab was nota bene immoreel. David had een verhouding en allerlei familieproblemen. Elia was suïcidaal. Jeremia neerslachtig, Jona onwillig, Johannes de Doper excentriek, de Samaritaanse vrouw had verschillende mislukte huwelijke achter de rug. Zacheus was gehaat, Thomas twijfelde, Paulus was opvliegend van aard net zoals de zonen van Zebedeus. Petrus kende zijn ontkenningsfase. En Timotheüs was verlegen.

Vreugde
Dat is een aardige lijst met moeilijke gevallen, maar God kon ieder van hen gebruiken. Zo ook u en mij. Het kan! Dat maakt de Verrijzenis duidelijk. Dat maakt Pasen duidelijk: het leidt ergens toe!!! Het is niet voor niks. Volg het voorbeeld van Jezus. Leef zoals Jezus en je bouwt echt iets op. Het zal u goed doen. Ontdek de vreugde die hiermee gepaard gaat!

Zalig Pasen.
+Rob Mutsaerts

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel