Nieuwe Chaldeeuwse bisschop in Irak ervaart genocidecampagne ISIS uit de eerste hand

HomeInternationaal Katholiek NieuwsNieuwe Chaldeeuwse bisschop in Irak ervaart genocidecampagne ISIS uit de eerste hand

Bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko werd op 22 okt. gewijd tot bisschop van Alqosh in Noord-Irak.

 

Edward Pentin; Interviews; November 17, 2021

KAREMLASH, Irak – Een Iraakse priester wiens familiehuis door ISIS werd verwoest, is tot bisschop gewijd in een kerk die hij de afgelopen vier jaar heeft gerestaureerd.

De Chaldeeuwse bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko, een populaire priester die zich jarenlang heeft ingezet voor de gelovigen in zijn geboorteplaats Karemlash in de vlakte van Nineveh, werd op 22 oktober tot bisschop van Alqosh gewijd door kardinaal Louis Raphael Sako, de Chaldeeuwse patriarch van Babylon.

In dit e-mailinterview van 14 november met het Register deelt bisschop Mekko zijn reactie op zijn benoeming, beschrijft hij de huidige uitdagingen waarmee christenen in Noord-Irak worden geconfronteerd, vier jaar na de bevrijding van ISIS, en deelt hij zijn hoop op de zaligverklaring van pater Ragheed Ganni en metgezellen, die in 2007 de marteldood stierven.

Pater Ganni, die studeerde aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino in Rome, werd begraven in Karemlash in de kerk van St. Adday die bisschop Mekko de afgelopen jaren heeft helpen restaureren, nadat deze halverwege het eerste decennium van deze eeuw werd geplunderd door de militante groepering Islamitische Staat.

Bisschop Mekko vertelde het Register dat er nog veel moet worden gedaan om de oude christelijke gemeenschappen in de regio te helpen herstellen, een belangrijke taak, zei hij, die hulp uit naastenliefde van de internationale gemeenschap vereist, evenals de inzet en toewijding van de lokale gelovigen.

Boven en onder, scènes uit de wijdingsmis van bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko (r) in de St. Adday kerk, Karemlash, waarvan hij de restauratiewerkzaamheden leidt. (Foto: Bisschop Mekko/Facebook).

Excellentie, wat is uw reactie op het nieuws van uw benoeming?

Tot bisschop te zijn gekozen was echt verrassend, en ik was in verlegenheid gebracht, omdat ik erg gehecht was aan de parochie die ik had gediend. Ik had daar veel projecten in verband met de restauratie van het dorp Karemlash, en ook veel doelstellingen, zowel pastorale als sociale, die ik als priester wilde bereiken. De roep van de Heer zegevierde echter en leidde mij ertoe in te stemmen met deze genade die ik niet verdiende.

Hoe hoopt u uw ambt als bisschop te kunnen uitoefenen om de plaatselijke christenen te helpen?

De ijver voor de Kerk heeft mij energie gegeven, dus ik hoop met meer kracht en ijver door te gaan met het verkondigen van het woord van God en mijn christelijke broeders te helpen meer vertrouwen te hebben in hun christelijke roeping in Irak. Het dienstwerk dat ik als priester begon, had tot doel een middel te creëren waardoor het geloof wordt geïntegreerd met sociaal engagement en trouw aan ons christen zijn in Irak.

Hoe is de situatie op dit moment in Alqosh?

Het bisdom van Alqosh heeft zijn eigen bijzondere uitdagingen. Men reist tussen de gebieden van het bisdom heen en weer via controleposten die toebehoren aan de KRG [Koerdische Regionale Regering] en andere die bemand worden door de federale regering van Bagdad, de PMF [Volksmobilisatie Strijdkrachten van de Irakese regering]. Ook zijn er verwoeste gebieden die herbouwd moeten worden, en zeer velen blijven ontheemd als gevolg van de vroegere ISIS [bezetting].

Het door kogels doorzeefde altaar in de St. Adday kerk, gefotografeerd in 2017, dat bisschop Thabet Al Mekko nu heeft gerestaureerd. (Foto: Edward Pentin)

De politieke en bestuurlijke situatie is onduidelijk door de problemen tussen de KRG en de federale regering. Werkloosheid en jongeren zitten zonder werk, waardoor veel gezinnen zijn weggetrokken, met achterlating van een leegte en problemen die voortkomen uit deze gecompliceerde situatie. De regering verleent diensten naar vermogen, maar er zijn veel dingen die zij beter zou kunnen doen.

Wijdingsmis van bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko in de St. Adday kerk, Karemlash, waarvan hij de restauratiewerkzaamheden leidde. (Foto: Bisschop Mekko/Facebook)

Hoe veilig zijn de christenen in de regio? Wat zijn de huidige uitdagingen waar ze voor staan, en hoeveel zijn er teruggekeerd sinds de ISIS bezetting van 2014-2017? En wat is de status van de wederopbouw van kerken na hun verwoesting en schade veroorzaakt door ISIS?

Nu is de zone veilig, maar altijd zijn er zorgen dat een ISIS-achtig scenario zal terugkeren. Wanneer de federale regering van Bagdad troepen heeft in deze gebieden, wordt de veiligheid versterkt, en hebben de christenen meer vertrouwen. Het probleem is wanneer er Koerdische troepen zijn aan de ene kant van een christelijk dorp en PMF-troepen aan de andere. De bezorgdheid neemt toe wanneer er onenigheid en confrontatie tussen deze twee partijen ontstaat.

In de verschillende regio’s van het bisdom die door ISIS werden bezet, zijn 1.500 gezinnen teruggekeerd – bijna 50% van het oorspronkelijke aantal.

In de omgeving van Tellskof zijn de kerken gerestaureerd, maar er is nog werk aan de winkel. In Batnaya, waar meer dan 80% van de bouwwerken verwoest is, zijn de kerken en religieuze plekken nog steeds niet hersteld; dat geldt nog meer voor de huizen. In het dorp Bakofa is de kerk nog steeds niet herbouwd.

Hoe bezorgd bent u over de opkomst van de Taliban en andere islamitische extremistische groeperingen in Afghanistan en de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor Irak en de regio?

Wij zouden hopen dat de Iraakse regering alert zou zijn op het probleem van de export van islamitische militanten van Afghanistan naar Irak. Als hierover bezorgdheid bestaat, zal die verminderen als de regering krachtig is en de internationale gemeenschap haar helpt in haar oorlog tegen het terrorisme.

Inwijdingsmis van bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko in de St. Adday kerk, Karemlash. (Foto: Bisschop Mekko/Facebook)

Hoe is de situatie in uw geboorteland Karemlash? Wat is het laatste nieuws over de zaak van pater Ragheed Ganni, die daar begraven ligt? Zal er een heiligdom worden gebouwd ter nagedachtenis van hem?

Karemlash heeft nog steeds veel verbrande huizen en er zijn herstelwerkzaamheden nodig. Gezinnen moeten nog steeds terugkeren, en er zijn zorgen over de demografische veranderingen daar. Wij wachten op mooi nieuws over de zaligverklaring van pater Ragheed en zijn metgezellen.

In de kerk van St. Adday, waar het graf van pater Ragheed ligt en waar de overblijfselen en relikwieën van pater Ragheed en zijn metgezellen worden bijgezet in afwachting van hun zaligverklaring, heb ik een kapel laten bouwen. We hopen een heiligdom voor hen te bouwen. In het nabijgelegen Qaraqosh is een Chaldeeuwse gemeenschap die pater Ragheed diende. Hij heeft er een pastoraal huis gesticht, en nu bouwen wij in het stadje een kleine kerk voor die gelovigen. Ik denk, dat deze kerk in Qaraqosh een mooi gedenkteken voor hem zal zijn.

De Chaldeeuwse pater Thabet Al-Mekko verwelkomt Rep. Jeff Fortenberry, R-Neb, Sam Brownback, toenmalig Amerikaans speciale gezant voor Internationale Religieuze Vrijheid in Karemlash in juli 2018. (Foto: Iraqi Christian Foundation).

Wat kunnen de gelovigen doen om u en uw werk daar te helpen?

Een bisschop zonder priesters en gelovigen geeft aan zijn bestaan geen zin, dus de plaatselijke gelovigen van het bisdom kunnen veel doen, allereerst door het Woord van God te ontvangen en de gaven van de Heilige Geest in hen, teneinde het Mystieke Lichaam van Christus te dienen.

Wat onze gelovige broeders in de wereld betreft, hopen wij dat zij helpen om de liefdadigheidsbehoeften van het bisdom te lenigen in zijn pastorale werk en wederopbouw, wetende dat hun broeders in het bisdom Alqosh niet in staat zijn om de barre situatie alleen te verbeteren.

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: New Chaldean Bishop Has Firsthand Experience of ISIS’ Campaign of Genocide| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: Bisdom van Alqosh Irak| Bisschop Thabet Habib Yousif Al Mekko | Chaldeeuwse gemeenschap | Christenvervolging | Irak | ISIS | kerk van St. Adday | Marteldood | Pater Ragheed Ganni en metgezellen | 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel