Ombudsman Spanje “bezorgd” dat de meeste artsen weigeren abortussen uit te voeren – @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsOmbudsman Spanje "bezorgd" dat de meeste artsen weigeren abortussen uit te voeren...

In Spanje wordt abortus sinds 2010 beschouwd als een niet-fundamenteel recht en is opgenomen in de lijst van openbare medische diensten.

CNA/ACI Prensa; Wereld; 16 juli 2022

De ombudsman van Spanje, Ángel Gabilondo, zei dat hij bezorgd is dat, omdat artsen hun recht op gewetensbezwaar doen gelden, er plaatsen in het land zijn waar geen abortussen worden uitgevoerd in openbare medische faciliteiten.

De uitlatingen van Gabilondo zijn bekendgemaakt in een brief die hij aan Mónica García, een links congreslid in de wetgevende macht van de autonome regio Madrid, heeft gestuurd en die op 12 juli naar de krant El País is uitgelekt.

El País, waarvan de redactionele lijn abortus steunt, wees erop dat Gabilondo, lid van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij en voormalig minister van Onderwijs, “waarschuwt dat in de gemeente Madrid vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen (d.w.z. abortussen) niet worden uitgevoerd in openbare ziekenhuizen.”

Gabilondo zegt ook dat deze situatie “moet worden geëvalueerd en geanalyseerd”.

Gabilondo erkent in zijn brief dat gewetensbezwaren een individueel recht zijn, maar is van mening dat de toepassing ervan niet mag voorkomen dat een vrouw een abortus ondergaat in openbare instellingen.

De voorzitter van het Madrileense College van Artsen, Manuel Martínez-Sellés, zei, na het artikel in El País gelezen te hebben, dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg “verrast” zijn door de intenties van de ombudsman.

In een verklaring aan ACI Prensa, het Spaanstalige zuster-nieuwsagentschap van CNA, zei Martínez-Sellés dat dokters in de Spaanse hoofdstad “verbaasd zijn over de manier waarop ze van plan zijn af te dwingen dat abortussen worden uitgevoerd in sommige openbare ziekenhuizen.”

Hij zei dat “in veel openbare ziekenhuizen in de gemeente Madrid abortussen niet worden uitgevoerd omdat al hun gynaecologen zichzelf unaniem tot gewetensbezwaarden hebben verklaard.”

Martínez-Sellés bekritiseerde ook de “intentie om abortussen gedwongen te laten uitvoeren in deze ziekenhuizen als alle gynaecologen hebben verklaard gewetensbezwaren te hebben”.

Volgens hem “zou de enige manier om dit te doen zijn, ofwel door deze beroepsbeoefenaren te dwingen in te gaan tegen hun recht op gewetensbezwaar of door specifiek geen bezwaar makende gynaecologen aan te werven, iets wat illegale discriminatie zou zijn ten opzichte van wel bezwaar makende gynaecologen”.

De brief van de ombudsman is gebaseerd op het geval van een vrouw die in 2020 naar een openbaar ziekenhuis in Madrid ging om een abortus te vragen omwille van complexe medische omstandigheden en die doorverwezen werd naar een particuliere instelling omwille van het gewetensbezwaar van de artsen.

Martínez-Sellés verduidelijkte dat dit geval werd bestudeerd “door de ethische commissie van het college, en de handelingen van de gynaecologen onder wie de patiënte viel en die de beslissingen namen met betrekking tot de zaak werden niet gezien als iets dat ontvankelijk was voor sancties of een handeling die vanuit ethisch oogpunt ongepast was.”

Grondwettelijk recht?

De Nationale Vereniging voor de Verdediging van het Recht op Gewetensbezwaar door Biomedisch Personeel (ANDOC) onderstreepte in een verklaring aan ACI Prensa dat de grondwettelijke functie van de ombudsman is “de fundamentele rechten en openbare vrijheden van de burgers te verdedigen door toezicht te houden op de activiteiten van openbare bestuursorganen”.

De vereniging wees erop dat abortus “geen fundamenteel recht is; het komt niet voor in onze magna carta of in enige universeel erkende verklaring van rechten,” terwijl het recht op gewetensbezwaar is opgenomen in de Spaanse Grondwet, “nauw verbonden met de vrijheid van geweten en levensbeschouwing, dat is erkend in artikel 16 en dat alle burgers genieten, die het moet dienen en beschermen.”

“We denken dat de ombudsman ook bereid zal zijn om te luisteren naar de bezwaarmakers en de gezondheidswerkers in het algemeen en naar zoveel vrouwen die, door gebrek aan middelen, gedwongen worden om een abortus te ondergaan,” voegde ANDOC eraan toe.

“We willen ervan uitgaan dat hij niet handelt op verzoek van (een andere) partij, iets wat nogal tegenstrijdig zou zijn met de hoge verantwoordelijkheid die zijn positie met zich meebrengt,” zei de vereniging.

Abortus in Spanje

De realiteit is dat abortus in Spanje sinds 2010 als een (niet-fundamenteel) recht wordt beschouwd en is opgenomen in de lijst van openbare medische diensten.

Sinds echter de eerste abortuswet in 1985 werd aangenomen, wordt de overgrote meerderheid van de abortussen – niet alleen in Madrid, maar ook op nationaal niveau – uitgevoerd via de particuliere abortusindustrie. Alleen al tussen 2011 en 2020 werden volgens gegevens van het ministerie van Volksgezondheid jaarlijks tussen 84,5% en 96,6% van de abortussen uitgevoerd in particuliere voorzieningen, waarvan de overgrote meerderheid in poliklinische centra.

De cijfers zijn gevolg van het feit dat de overgrote meerderheid van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg gebruik maakt van hun recht om gewetensbezwaren aan te voeren tegen het nemen van het leven van een ongeboren mens.

Bron: https://www.ncregister.com/cna/spain-ombudsman-concerned-that-most-doctors-refuse-to-perform-abortions

Keywoorden:  |Abortus |  ACI Prensa | Ángel Gabilondo | CNA redactie | Gewetensbezwaar | Manuel Martínez-Sellés | NCRegister | Pro-Abortus wetgeving | Spaanse Grondwet | Spanje |

 


AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel