Paasbrief 2023 Pater Elias Leyds c.s.j. programmadirecteur EWTN Lage Landen

HomeNieuwsPaasbrief 2023 Pater Elias Leyds c.s.j. programmadirecteur EWTN Lage Landen

10 April 2023, Oisterwijk

Beste vrienden, belangstellenden, medewerkers en donateurs,

Na een spannende tijd of een intensieve voorbereiding op een belangrijk evenement heeft iedereen altijd behoefte aan een moment van ontspanning. Dat geldt ook voor het jaarlijkse hoogfeest van Pasen. De vastentijd komt tot voltooiing in wat in keurig latijn het Triduum Sacrum heet. Dit loopt over in het Octaaf van Pasen. Het feit dat het acht dagen duurt betekent niet dat het feest wordt ‘uitgestreken’ over die dagen. De zuinige Nederlanders weten heel goed dat breed uitsmeren hetzelfde is als verdunnen. En dat is zeker niet de bedoeling van het Octaaf. Iedere van de acht zondagen geldt als zondag.

Ontspanning is een persoonlijke zaak. Maar tijdens het octaaf mogen aan de Verrezene best wel laten blijken dat we ons samen met Hem willen ontspannen. Het is immers zijn octaaf, niet het onze. Wat vindt hij ontspannend? Wat is voor Hem rustgevend, ondanks onze niet zo rustgevende aanwezigheid? Allereerst is ongetwijfeld ons verlangen naar eenvoud voor Hem een teken dat we naar het meest wezenlijke en het meest belangrijke verlangen. Alleen al ons verlangen naar eenvoud weerspiegelt iets van zijn eeuwige enkelvoudige unieke zijn. Hij kan zich daarin al herkennen voor we de eerste stap op weg naar Hem gezet hebben. Ook voor onszelf kan dat verlangen naar eenvoud ons helpen en ons verlichten wanneer we offers moeten brengen om ons te bevrijden van onszelf en onze eigen complexen.

Het octaaf is ongetwijfeld ook geschikt om eens tijd te nemen voor het woord van God dat Hij ons in de heilige Schrift heeft toevertrouwd. We hoeven er alleen maar voor te gaan zitten, ergens in de stilte, en een van de boeken van de Bijbel te openen om het stille onbeweeglijke woord tot ons te nemen. Wie rust zoekt in het stille geschreven woord van God zal die er ook vinden. Er kan wel enige onrust door ontstaan, als het gelezen en overwogen woord niet alleen het licht van het geloof versterkt, maar er ook nog een persoonlijk licht bijvoegt. Want zulk licht kan de wereld niet ontvangen, en dus vervreemdt het ons enigszins van de wereld en zelfs van de naaste. God communiceert met de ziel door zijn eens gegeven en definitief geschreven woord, althans als die ziel ervoor open staat. Zo kan God het intieme geheim verdiepen dat Hij wil delen met iedere ziel, alsof die ziel de enige in de wereld is. En alleen de goddelijke voorzienigheid kan met de tijd aanwijzen met wie geheimen gedeeld kunnen of moeten worden.

Omdat het een tijd van ontspanning is, hoeft het lezen van Gods woord niet productief te zijn. Het hoeft niets op te leveren voor een preek, een lezing, een podcast of een video. Het gaat nu bij uitstek over geheimen die God ons wil toevertrouwen, omdat we niet alleen dienaars zijn, maar vooral ook vrienden. Daarbij vind ik het altijd leuk passages op te zoeken, die niet lijken te kloppen. Teksten waarin God, de Heilige Geest of de engelen zich lijken te vergissen. Bijvoorbeeld in het evangelie, wanneer wordt gesproken over de engelen die in en bij het lege graf waren toen de eerste getuigen er aankwamen. Het is niet eens duidelijk hoeveel het er waren: een, twee, drie of misschien zelfs vier. Maar wat veel vreemder is, is dat de voorspelling van de engelen niet uitkomt. Ze zeggen immers dat de leerlingen Jezus zullen zien als ze naar Galilea zijn gegaan. Dat klopt niet. Na de verwarring, die omslaat in verbijstering, toont Jezus zich meerdere malen al in Jeruzalem, nog voordat zijn volgelingen naar Galilea gegaan zijn …

Wat heeft dit te betekenen? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Engelen weten en voorzien veel, maar niet alles. God doet wat Hij wil, en bouwt met iedere ziel een band op – wanneer, waar en hoe Hij dat wil. De engelen verbazen zich over onvoorspelbare momenten, en daar zouden ook wij naar moeten verlangen – omdat de mens niet alleen vreugde vindt in het dienen, zoals ook de engelen dat doen, maar vooral ook in de vriendschap met Christus. Daardoor is de nieuwe mensheid niet zo zeer de voltooiing van Gods schepping, maar de Bruid van het Lam.

Ik wens U een gezegende voorbereiding op het geboortefeest van onze Kerk, Pinksteren.

+ pater Elias

 

 


Wilt u de hele Nieuwsbrief pasen2023 in webformat lezen (u kunt dan het webadres delen met anderen)? Klik hier.

Wilt u alle afleveringen zien van het ‘Triduum sacrum 2023‘? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over het Triduum Sacrum, ook wel het ‘Triduüm’ van Pasen genoemd? Klik hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel.


 

Keywoorden:  Bruid van het Lam | De nieuwe Mensheid | Eenvoud | Gods voorzienigheid | Nieuwsbrief 11 | Nieuwsbrief Pasen2023 | Octaaf van Pasen | Ontspanning | Pasen | Pater Elias Leyds c.s.j. | Persoonlijke vriendschap met Jezus Christus | Pinksteren | Stilte | Triduum Sacrum 2023 | Triduüm | Verlangen naar eenvoud | Voorbereiding op Pinksteren | Vriendschap | Ziel | 


230410 | [XLS000]  240509 Post views 960 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel