Paus bezoekt Triëst ter afsluiting van de ‘sociale week van de katholieken’ en waarschuwt wederom voor het consumentisme

HomeACI PrensaPaus bezoekt Triëst ter afsluiting van de 'sociale week van de katholieken'...

Zondag 7 juli 2024 – Vanochtend vroeg om 6:30u, vertrok paus Franciscus van op de helikopterhaven van het Vaticaan naar Triëst, waar de voorbije dagen de 50ste editie van de ‘Sociale week van de katholieken’ gehouden werd, met als thema ‘in het hart van de democratie. In zijn preek in de H.Mis ter afsluiting van zijn bezoek, waarschuwde de Paus wederom voor het Consumentisme in de de wereld.

In het ‘General Convention Center’ van Triëst werd de paus verwelkomd door kardinaal Matteo Zuppi, aartsbisschop van Bologna en voorzitter van de Italiaanse bisschoppen-conferentie, mgr.Luigi Renna, aartsbisschop van Catania en voorzitter van het organiserend comité, en mgr. Enrico Trevisi, bisschop van Triëst. Ook de politieke autoriteiten maakten hun opwachting.

Kardinaal Matteo Zuppi (c) Daniel Ibanez EWTN Vaticano

In zijn toespraak voor de meer dan 1000 aanwezige afgevaardigden hekelde de paus dat:

“in de wereld van vandaag de democratie niet in goede gezondheid verkeert”. “Dit baart ons zorgen,” zei hij nog, “In Italie is de democratische orde tot wasdom gekomen na de tweede wereldoorlog, mede dankzij de beslissende bijdrage van de katholieken. We mogen daar trots op zijn en zonder het verleden te mythologiseren moeten we er van leren om ook in onze tijd verantwoordelijkheid op te nemen en iets goeds op te bouwen.”

(c) Daniel Ibanez EWTN Vaticano

Kardinaal Zuppi bedankte de paus en benadrukte dat christenen geroepen zijn om niet één week maar alle dagen sociaal en gedeeld te leven. En hij ging verder : “Na deze dagen is het verlangen gegroeid om deze wereld beter te maken. Om de levende democratie van ons land en van Europa te helpen. Niet die van het individuele welzijn, maar die van het algemene welzijn voor iedereen. Want katholieken zijn geen lobby groep die bepaalde belangen verdedigen, en we zullen ook nooit partijdig worden, want waar we voor staan is de vrijheid en het welzijn van elke persoon, vanaf het begin tot het natuurlijke einde van het leven.” Aldus kardinaal Zuppi.

(c) Daniel Ibanez EWTN Vaticano

Voor de viering van de Heilige Mis op het Piazza Unità d’Italia ontmoette de paus mevrouw Maria, een 111-jarige inwoonster van Triëst, met wie hij een korte groet uitwisselde. De paus gaf haar een rozenkrans en zegende haar.

Ontmoeting Paus met mevrouw Maria, een 111-jarige inwoonster van Triëst (c) Holy see press office

Om 10:30 werd tot slot van de ‘Sociale week van de katholieken’ de eucharistie gevierd op het grootste plein van Triëst, het Piazza dell’ Unita di Italia. 98 bischoppen, 260 priesters en 8500 mensen van over de hele wereld namen deel aan de viering onder een stralende zon bij 30°C. Onder hen ook vertegenwoordigers van diverse Orthodoxe en Lutheraanse kerken

Paus Franciscus houdt Preek tijdens H.Mis in Triëst (c) Daniel Ibanez EWTN Vaticano
(c) Daniel Ibanez EWTN Vaticano

Preek van de paus

“Om de hoop van gekwelde harten te doen herleven en het werk van de reis te ondersteunen, heeft God altijd profeten doen opstaan te midden van zijn volk. Maar, zoals de eerste lezing van vandaag ons vertelt in het verhaal van Ezechiël, hebben ze vaak een opstandig volk aangetroffen en zijn ze verworpen,” begon de paus in zijn preek.

“Ook Jezus heeft dezelfde ervaring als de profeten. Hij keert terug naar Nazareth, zijn geboorteland, tussen de mensen met wie hij is opgegroeid, en toch wordt hij niet herkend. Laten we ons afvragen: wat is het obstakel dat ons ervan weerhoudt om in Jezus te geloven?

Als we naar de reacties van zijn landgenoten luisteren, zien we dat ze alleen stilstaan bij zijn aardse geschiedenis, zijn familieachtergrond, en daarom kunnen ze niet verklaren hoe uit de zoon van Jozef de timmerman, dus uit een gewoon mens, zoveel wijsheid kon komen en zelfs het vermogen om wonderen te verrichten.

Het schokkende is dus de menselijkheid van Jezus. Het obstakel dat deze mensen ervan weerhoudt om de aanwezigheid van God in Jezus te herkennen is het feit dat hij menselijk is. Hij is gewoon de zoon van Jozef de timmerman: hoe kan God, de almachtige, zich openbaren in de zwakheid van het vlees van een mens? Hoe kan een almachtige en sterke God, die de aarde schiep en zijn volk bevrijdde van slavernij, zichzelf zo zwak maken
dat hij in het vlees komt en zich verlaagt om de voeten van de discipelen te wassen?

Broeders en zusters, dit is het shockerende: een geloof dat gebaseerd is op een menselijke God, die zich neerbuigt bij de mensheid, die zich om haar bekommert, die bewogen is door onze wonden, die onze vermoeidheid op zich neemt, die zichzelf als brood voor ons breekt.
Een sterke en machtige God, die aan mijn kant staat en mij in alles tevreden stelt, is aantrekkelijk; een zwakke God, die uit liefde aan het kruis sterft en mij ook vraagt om alle egoïsme te overwinnen en mijn leven op te offeren voor de redding van de wereld, dat is een schandaal,”

En toch, als we ons voor de Heer Jezus plaatsen en onze blik richten op de uitdagingen die ons bezighouden, op de vele sociale en politieke kwesties die ook in deze Sociale Week aan de orde kwamen, op het concrete leven van onze mensen en hun strijd, dan kunnen we zeggen dat we vandaag juist dit nodig hebben: het schandaal van het geloof. Niet van een religiositeit die in zichzelf gekeerd is, die haar blik naar de hemel richt zonder zich zorgen te maken over wat er op aarde gebeurt en die liturgieën viert in de tempel terwijl ze het stof vergeet dat door onze straten stroomt.

Wat we in plaats daarvan nodig hebben is het schandaal van het geloof, een geloof dat geworteld is in de God die mens werd en daarom een menselijk geloof. Een geloof van vlees, dat de geschiedenis binnentreedt, dat het leven van mensen aanraakt, dat gebroken harten geneest, dat de zuurdesem van hoop wordt en het zaad van een nieuwe wereld. Het is een geloof dat het geweten wakker schudt, dat de vinger legt op de wonden van de samenleving, dat vragen oproept over de toekomst van de mens en de geschiedenis; het is een rusteloos geloof, dat ons helpt de middelmatigheid en de luiheid van hart te overwinnen, dat een doorn in het oog wordt van een samenleving die vaak verdoofd is door het consumentisme.

Heb je erover nagedacht of het consumentisme jouw hart is binnengedrongen?
De drang om dingen te hebben en geld uit te geven? Het consumentisme is een kankergezwel”, was de krachtige uitnodiging van de paus. 

Om 12.16 uur verliet paus Franciscus Triëst aan boord van de helikopter die hem terugbracht naar het Vaticaan waar hij om 13:57 weer arriveerde.

 

Bron: EWTN Vaticano Daniel Ibañez / ACI Stampa Veronica Giacometti

Tekst / Redactie: EWTN Lage Landen (JP)


240707 | [XLS000] 240509 802| 240629 848 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel