Peiling wijst uit dat slechts de helft van de vermoedelijk katholieke stemmers gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid – @NCRegister

HomeCarl BundersonPeiling wijst uit dat slechts de helft van de vermoedelijk katholieke stemmers...

Het is een geopenbaarde waarheid dat het Lichaam en Bloed van Christus echt, werkelijk en wezenlijk aanwezig zijn in de Eucharistie.

Carl Bunderson/CNA; VS; 15 juli 2022

Uit een opiniepeiling die deze week is vrijgegeven, blijkt dat van de katholieke vermoedelijke kiezers in de VS, de helft gelooft in de Echte Aanwezigheid van de Eucharistie, en 37% ten minste jaarlijks gaat biechten.

RealClear Opinion Research voerde van 15-23 juni een online-enquête uit onder 1.757  katholieke vermoedelijke kiezers. De opiniepeiling, die werd gehouden in het Engels en het Spaans, heeft een betrouwbaarheidsniveau van 95% van plus of min 2,58 procentpunten.

In de peiling werd katholieke waarschijnlijke kiezers gevraagd naar hun religieuze overtuigingen en praktijken en hun politieke betrokkenheid.

Uit de enquête bleek dat 37% van de respondenten ten minste eenmaal per jaar gaat biechten, terwijl 28% minder dan eenmaal per jaar gaat en 35% dat nooit doet.

De helft van de respondenten zei te “geloven in de werkelijke aanwezigheid van de Eucharistie”. Achtendertig procent zei dit niet te geloven en bevestigt dat “het brood en de wijn symbolen zijn van het Lichaam en Bloed van Christus”, terwijl 12% zegt niet te weten of zij in de Werkelijke Tegenwoordigheid geloven.

Het is een geopenbaarde waarheid dat het Lichaam en Bloed van Christus waarlijk, werkelijk en wezenlijk aanwezig zijn in de Eucharistie.

Het is eveneens een onfeilbare geloofswaarheid dat het sacrament van boete noodzakelijk is voor het heil van hen die, na het doopsel, in doodzonde vervallen. De jaarlijkse biecht is een voorschrift van de Kerk, en het Wetboek van Canoniek Recht stelt dat “na het bereiken van de meerderjarigheid ieder lid van de gelovigen verplicht is ten minste eenmaal per jaar getrouw zijn of haar ernstige zonden te belijden”.

John Bergsma, professor in de theologie aan de Franciscan University of Steubenville, vertelde CNA dat “deze enquête opnieuw bevestigt wat de meeste praktiserende katholieken uit de eerste hand weten: dat de toestand van de catechese in onze gemeenschappen vaak redelijk tot slecht is, en dat velen zich als katholiek identificeren zonder het geloof te begrijpen of te praktiseren.”

Hij benadrukte de verantwoordelijkheid van ouders voor de vorming van hun kinderen en zei dat “als ouders ervoor willen zorgen dat hun kinderen worden opgevoed als katholieken in waarheid en niet alleen in naam, zij thuis aan catechese zullen moeten doen, en vooral hun geloof voor hun kinderen moeten voorleven door hun eigen gewoonten van gebed en het regelmatig ontvangen van de sacramenten”.

Hoewel “sommige scholen en parochies goed of zelfs heldhaftig werk leveren bij het catechiseren van de kinderen en jongeren die er komen … kunnen ouders de taak van catechese – wat eigenlijk het proces van christelijk discipelschap is – niet ‘uitbesteden’ aan anderen,” zei hij.

“Het beste onderwijs in het geloof wordt ondermijnd als het geen steun en voorbeeld van de ouders geniet, en middelmatige godsdienstige opvoeding kan worden overwonnen door het voorbeeld en het onderricht van de ouders.”

De resultaten van de enquête van juni weerspiegelen die van andere recente opiniepeilingen onder katholieken in de V.S.

Uit een opiniepeiling van oktober 2020 onder katholieke waarschijnlijke kiezers door RealClear Opinion Research, in samenwerking met EWTN News, bleek dat de helft van de ondervraagden zei te geloven in de werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie, terwijl iets meer dan een derde zei te geloven dat de Eucharistie slechts een symbool is, en de rest zei het niet zeker te weten.

In die peiling zei 40% van de ondervraagden ten minste eenmaal per jaar te gaan biechten, terwijl 60% zei minder dan eens per jaar te gaan biechten.

En uit een onderzoek van Pew Research uit 2019 bleek dat 31% van de katholieken in de VS gelooft dat het brood en de wijn die in de Eucharistie worden gebruikt, door een proces dat transsubstantiatie wordt genoemd, het lichaam en bloed van Jezus worden.

Negenenzestig procent van de katholieken die Pew ondervroeg, gaf aan te geloven dat het brood en de wijn die tijdens de Eucharistie worden gebruikt “symbolen zijn van het lichaam en bloed van Jezus Christus”.

“Over het geheel genomen gelooft 43% van de katholieken dat het brood en de wijn symbolisch zijn en ook dat dit het standpunt van de kerk weerspiegelt,” meldde Pew. “Toch verwerpt één op de vijf katholieken (22%) het idee van transsubstantiatie, ook al zijn ze op de hoogte van de leer van de kerk.”

Een klein percentage van de ondervraagden – 3% – beweerde te geloven in de Werkelijke Tegenwoordigheid, ondanks het feit dat zij niet wisten dat dit de leer van de kerk is.

Bron: Poll Finds Only Half of Catholic Likely Voters Believe in the Real Presence| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  Aanwezigheid van lichaam en bloed van Christus in de H.Eucharistie | Biecht | Carl Bunderson | Catechese | Discipelschap | H.Eucharistie | NCRegister | Opinie peiling VS | Religieuze overtuiging |

 


AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel