Pinksteren 2021

HomeBrief07 PinksterenPinksteren 2021

Pater Elias Leyds C.S.J.| Donderdag voor Pinksteren| Oisterwijk |20 mei 2021

Pater Elias Leyds, programmadirecteur EWTN Lage Landen

Binnen een paar dagen is het Pinksteren, het Hoogfeest waarop we de geboorte van de Kerk gedenken. Als het sterven van Jezus Christus de conceptie is, dan is Pinksteren de dag waarop de Kerk het daglicht heeft gezien. De goddelijke Openbaring is eens en voor altijd openbaar geworden. De Kerk biedt geen geheime kennis of ‘gnosis’ aan de elite die zelf bepaalt wie erbij wordt gevraagd. De Kerk geeft een geopenbaarde waarheid, die zo openbaar mogelijk moet zijn, zodat ze vrij gekozen kan worden. En wie ervoor kiest, vindt niet alleen een nieuwe bron om vanuit te leven. Hij ontdekt ook in een nieuw doel, dat God met zijn wil schepsel wil delen. Gods Woord heeft zich aan ons gegeven, zodat wij een eigen en uniek antwoord kunnen geven.

Er zijn altijd twee aspecten van ons geloofsleven, die zo op het eerste gezicht strijdig lijken, maar die in de Heilige Geest één zijn en in ons door Gods wijsheid steeds meer verenigd worden en vrucht dragen. Aan de ene kant is er de orthodoxie, oftewel de ‘rechte leer’. Sommige mensen worden een beetje bang als ze woord horen. Dat is niet nodig. Het Griekse woord orthos betekent recht, maar dan niet recht als vorm, maar als richting – rechtdoor – of ook als houding – rechtop. Het geloof betekent dus een gerichtheid, en een levenshouding. Als er een geloofsleer is die verdedigd moet worden, is dat niet omdat we vasthouden aan de vormen en verworven zekerheden, maar omdat we op koers willen blijven. Aan de andere kant is er de dagelijkse realiteit, die ons vandaag in deze bewegende en voorbijgaande wereld wordt aangeboden. Daarin moeten we open staan, om onze weg naar God te ontwaren. Met dit andere aspect hebben we het vaak moeilijk. Ook al is ons geloof sterk en weten we wat we geloven, onze hoop wordt vaak beproefd. Echt trouw liefhebben is een strijd – echte liefde blijft leven als ze telkens weer opnieuw veroverd wordt.

Eigenlijk bepalen deze twee aspecten mijn persoonlijk stokpaardjes bij EWTN Lage Landen. In de rubriek FilioQue zoek ik de meest heldere uitleg van het geloofsleven, en de kansen en keuzes die de geopenbaarde waarheid ons biedt. Daarin word ik telkens weer verrast als ik zie, hoe God met ons één wil worden zoals Vader en Zoon eeuwig één zijn in het ‘ademen’ van de Heilige Geest. God geeft zich aan ons, zodat wij zelf ook gave worden. Zo worden wij een levende gelijkenis van het eeuwige Filioque. In de rubriek Quodlibet ga ik in gesprek met mensen die doortastend en met volharding de waarheid zoeken, gelovig of niet gelovig. Alles is mogelijk – Quolibet betekent ‘alles mag besproken worden’.

Ik wens U een zalig Pinksteren toe, met zicht op Gods bedoelingen en vat op wat hij ons aanbiedt in ons dagelijks leven – oftewel de uitdagingen die ook wel eens beproevingen worden genoemd!

pater Elias

 

 

Keywoorden/Tags: Filioque, Nieuwsbrief07, Pinksteren, Quodlibet

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel