Podcast voor de 7de zondag na Pasen – Mgr. Rob Mutsaerts – Volharding, waarom is het volhouden van gebed belangrijk?

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast voor de 7de zondag na Pasen - Mgr. Rob Mutsaerts -...

Overweging bij de lezingen 7e Zondag van Pasen,  12 mei 2024 (en 16 mei 2021) (Jaar B) door Mgr. Rob Mutsaerts

Volhouden

Volhouden, volharding is het thema van vandaag. Waarom lopen mensen dubbele triatlons of doen ze er alles aan om als specialist bij een bepaalde quiz te winnen? Het is ongelofelijk wat mensen over hebben voor sport en roem als bekend persoon op de televisie. Is dat alles het allemaal waard? Rijkdom, een beroep, carrière?

In aanloop naar Pinksteren, zitten we in de noveen van aanbidding. De leerlingen zaten tezamen met Maria in aanbidding voor de komst van de Heilige Geest, negen dagen lang. Wat houdt dat in een 9 dagen aanbidding? Hoe zouden de leerlingen dat  gedaan hebben, een noveen tussen hemelvaart en Pinksteren. Allen eensgezind volhouden in gebed, samen met Maria de moeder van Christus. Wanneer was het de laatste keer dat u langer dan 10 minuten in gebed Was? En dus 9 dagen, zou dat lukken? De leerlingen doen het toch, omdat Jezus hen daartoe had aangezet …

Veel omgang geeft besmetting

Waarom hebben wij een beperktere blik op het bidden? Wat is bidden nu eigenlijk? Of meer precies, wat is bidden voor Jezus? Alle belangrijke momenten laat Jezus vooraf gaan met gebed. Waarom bidt Jezus zoveel? 

Dit geldt ook, wie met gelovige mensen omgaat heeft meer kans het geloof te ontdekken. Wie met keurige nette mensen omgaat, loopt ook zelf de kans  zelf zich wat keuriger en netter te gaan gedragen

Bidden is intens met God omgaan. Bidden verandert lang niet altijd de situatie, maar wie in vertrouwen tot God bidt gaat vanzelf veranderen in zijn omgang met God, hoe hij naar de zaken om hen heen kijkt, hoe hij er mee omgaat. Het maakt wijzer, dankbaarder, je krijgt meer vertrouwen.

Volharding geeft verhoring

Wie in bidden volhardt, krijgt verhoring. De apostelen baden om de Heilige Geest en Jezus had gezegd, dat komt dan goed. Laten we bidden op de komst van de Heilige Geest.

Wilt u de podcast in youtube luisteren, click dan op onderstaand plaatje:

Lezingen: 
(Openingstekst) Ps. 27 (26), 7-9 Heer, luister naar mijn bidden en smeken! Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik zien;uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet. Alleluia | 

Hand., 1, 15-17. 20c. 20-26 Één van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis | Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab R: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd | 1 Joh. 4, 11-16Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem | Joh. 11, 11b-19 Dat zij één mogen zijn zoals Wij.


210515 | XLS00264, L00023 | 240511 YT 71 Post views 1068 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel