Podcast #15: Pinksteren 2021 – Mgr. Rob Mutsaerts – Net als een mobieltje die je moet opladen vraagt het geloof ook onderhoud

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsPodcast #15: Pinksteren 2021 - Mgr. Rob Mutsaerts - Net als een...

Overweging bij de lezingen Pinksteren zondag 23 Mei 2021 Jaar B door Mgr. Rob Mutsaerts

Wat kunnen we leren van vrijwilligerswerk, sportclubs, die het middenveld vormen in Nederland.

Mensen gaan om verschillende redenen naar de wedstrijden van hun favoriete sportclub. De een is fanatieker dan de anderen. Je hebt vele verschillende gradaties van betrokkenheid en inzet. Je heb vrijwilligerswerk nodig om de sportclubs en andere gezelschappen die het middenveld vormen in stand te houden.  Sport verbroedert.

Anderen zeggen dat sport juist agressie opwekt. Dat je al die competitieve sporten en exclusieve clubjes moet afschaffen omdat het alleen maar onheil brengt, ruzies … Het zelfde wordt gezegd van de kunsten of geloven, waar het mensen krachtig samenbrengt en daarmee ook sterk onderscheidt van anderen. Soms zie je mensen zich afzetten tegen anderen on juist hun eigenheid te kunnen versterken. Kortom van die voetbal clubs en al die geloven, dar komt alleen maar ellende van. Kijk naar jet Midden Oosten.

Die opmerkingen dat je voetbalclubs moet afschaffen zijn net zo irreëel, als dat er gezegd wordt je alle geloven moet afschaffen.

Kom Heilige Geest, kom

Hoe kun je er voor zorg dragen dat die prachtige activiteiten uitmonden in samenhorigheid en verdraagzaamheid en niet uitmonden in onverdraagzaamheid en ellende? Het gaat om de geest die er waait, de cultuur die er is enk het blijft voornamelijk mensenwerk. Het gaat echter oom het openstaan voor die geest die verbroedert, die samenbrengt.  Men zegt niet voor niets de verenging moet ‘de geest krijgen’.

Samenhorigheid gaat verder dan verdraagzaamheid. Het is actief zijn, omdat men voelt dat men samen hoort. Dat is een groot goed. Het heeft te maken met het gevoel dat men een team is.

Het is de duivel, de diabolos, die juist wil verdelen. Dan breek je namelijk die samenhorigheid. Samenwerking is en geeft synergie. Kijk naar de eerste Christenen. De Geest , de goed geest was nodig, en daar bidden men voor. Degene die heer en meester was in het aanroepen of zich laten leiden door de Heilige Geest was Jezus zelf. Hij beloofde ook, dat hij de Heilige Geest zal schenken aan ieder die er om vraagt. Daar is geloof en gebed voor nodig. Laat het geloof niet verslappen, werk eraan.

Noodzakelijk onderhoud

Het geloof moet wel onderhouden worden en daarin heb je ook volharding nodig. Je onderhoudt het geloof door gebed, door de bijbel te lezen, door de Sacramenten te ontvangen, de eucharistie, de Biecht etc et

Maria is een groot voorbeeld als het gaat om het onderhouden van het geloof. Zij bad om de komst van de Heilige Geest. De Geest die samenbalt, die leven brengt. De geest brengt leven. Het is door de Heilige Geest dat God ook Mens wordt. Die Geest werkt door de wonderen. In alles wat Jezus doet.

Het Leven verschraalt als het Geloof weg valt.

Het als een mobieltje dat geen stroom meer heeft, waarvan de batterij leeg is.

Het doel van het leven is Heiliging, Heiliging, Heiliging. Laat je voeden door de Heilige Geest.

Zalig Pinksteren!


210523 | XLS00265, L00024 | 240511 591 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel