Tijdschrift Jezuïeten bekritiseerd vanwege artikel dat wetsvoorstel hulp bij zelfdoding in Italië ondersteunt

HomeInternationaal Katholiek NieuwsTijdschrift Jezuïeten bekritiseerd vanwege artikel dat wetsvoorstel hulp bij zelfdoding in Italië...

ROME – Bijna 60 organisaties hebben kritiek geuit op een artikel, dat de aanname ondersteunt van een Italiaans wetsvoorstel om hulp bij zelfdoding te legaliseren, dat vorige week werd gepubliceerd in het katholieke, door jezuïeten gerunde tijdschrift La Civiltà Cattolica.

 

Hannah Brockhaus/CNA; World; 18 Januari 2022

Een groep van 57 verenigingen, voornamelijk gevestigd in Italië, hebben een verklaring ondertekend waarin zij zich uitspreken tegen het artikel, met de titel “De parlementaire discussie over ‘hulp bij zelfdoding'”.

Het artikel maakte deel uit van de editie van 15 januari van het tijdschrift, maar werd op 13 januari online gepubliceerd.

La Civiltà Cattolica, opgericht in 1850 en tweemaal per maand verschijnend, wordt geproduceerd door de Jezuïeten in Rome en voor publicatie goedgekeurd door het Vaticaanse Staatssecretariaat.

“Wij kunnen ons niet laten overtuigen door een artikel dat vandaag in La Civiltà Cattolica is gepubliceerd m.b.t. het onderwerp van de normen voor hulp bij zelfdoding,” aldus de verklaring van 13 januari. “Het is in feite verbazingwekkend, dat een gezaghebbende publicatie, waarvan men een echo van het leergezag van de Kerk verwacht, zich waagt aan standpunten die – zij het indirect – in feite ruim baan kunnen geven aan die ‘wegwerpcultuur’, met haar negatieve effecten, waarover paus Franciscus voortdurend de noodklok luidt.”

In de verklaring stellen de organisaties dat het wetsvoorstel voor hulp bij zelfdoding ook een opening biedt voor de legalisering van euthanasie in Italië.

“De bescherming van het leven en de ondersteuning van hen die lijden is een strijd van de rede en de beschaving, die daarom iedereen zou moeten raken, en zeker leidend zou moeten zijn voor hen die met hun naam het ideaal van een katholieke beschaving uitdragen,” vervolgde de verklaring.

In het artikel in La Civiltà Cattolica voert de jezuïet pater Carlo Casalone, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en hoogleraar moraaltheologie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome, aan, dat hetgeen in zijn ogen een ernstige reden tot bezorgdheid is in een voorgesteld referendum over euthanasie en hulp bij zelfdoding in Italië,  reden moet zijn voor wetgevers om een wetsvoorstel voor hulp bij zelfdoding te steunen.

Het referendum, dat hulp bij zelfdoding voor volwassenen wil decriminaliseren, bevat volgens pater Casalone een “enorme tekortkoming”.

Zowel hulp bij zelfdoding als euthanasie zijn illegaal in Italië, waar het strafrecht zegt: “een ieder die de dood van een mens veroorzaakt, met zijn instemming, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes tot vijftien jaar”.

“Het verzoek [van het referendum] is om de bijbehorende straffen in te trekken, behalve in gevallen van minderjarigheid, mentale aandoeningen of bewustzijnsverandering, en instemming verkregen door bedrog of afgeperst met geweld,” schreef pater Casalone. “Het resultaat zou zijn dat moord wordt toegestaan, zonder dat er andere voorwaarden aan verbonden zijn dan die welke de geldigheid van de instemming garanderen.

Pater Casalone zei, dat er geen garantie is dat verdere wettelijke beperkingen zouden worden toegepast als het referendum zou worden aangenomen, en dit zou zelfs een gezond persoon in staat stellen om medisch ondersteunde zelfmoord te plegen nadat aan de eis van instemming is voldaan.

Indien het Italiaanse gerechtshof het referendum in stemming zal brengen, zal er volgens pater Casalone veel steun zijn onder het Italiaanse publiek, gezien het grote aantal handtekeningen ter ondersteuning van het referendum.

De petitie voor het referendum had meer dan 1,2 miljoen handtekeningen, toen zij in oktober 2021 bij het Italiaanse hooggerechtshof werd ingediend.

De priester betoogde, dat het wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding, waarover het parlement in februari moet stemmen, een manier zou kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de wet voorwaarden bevat bij de toepassing ervan.

“Op dit moment zou het wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding een barrière kunnen vormen, zij het onvolmaakt en zelf ook problematisch,” zei hij.

Het debat over de wetgeving begon midden december in de Kamer van Afgevaardigden van Italië en zal naar verwachting in februari in stemming worden gebracht.

Tegenstanders van hulp bij zelfdoding en euthanasie in Italië, waaronder de pro-life en pro-gezinsgroepering Pro Vita e Famiglia, hopen dat het wetsvoorstel zal worden weggestemd.

In La Civiltà Cattolica vraagt pater Casalone zich af, of het wetsvoorstel inzake hulp bij zelfdoding “een aanvaardbare ‘onvolmaakte’ wet” zou kunnen zijn.

Hoewel hij erkent, dat de wet die ter discussie staat “afwijkt” van de leer van de Katholieke Kerk over de illegaliteit van hulp bij zelfdoding, suggereert hij dat de wet getolereerd zou kunnen worden, mits “gemotiveerd door de functie van een barrière opwerpen met het oog op mogelijk ernstigere schade.”

Pater Casalone zei ook, dat hij gelooft dat verwerping van het wetsvoorstel of het uitblijven van actie van de kant van wetgevers een nieuwe klap zou toebrengen aan de geloofwaardigheid van de instituties van Italië “op een toch al kritiek moment”.

“In de huidige culturele en sociale situatie lijkt het de schrijver, dat steun voor deze PdL [wetsontwerp] niet in strijd is met een verantwoord streven naar het mogelijke algemeen welzijn,” verklaarde hij.

 

Keywoorden –  Euthanasie | Humanae Vitae | Jezuïten | La Civiltà Cattolica | NCRegister | Pater Carlo Casalone S.J. | Sociëteit van Jezus | Vita Donum | 

Bron: Jesuit Journal Criticized for Article Supporting Assisted Suicide Bill in Italy| National Catholic Register (ncregister.com)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel