Tijdschrift ‘Teen Vogue’ herdefinieert ‘grooming’ @NCRegister – Jennifer Roback Morse

HomeInternationaal Katholiek NieuwsTijdschrift 'Teen Vogue' herdefinieert 'grooming' @NCRegister - Jennifer Roback Morse

COMMENTAAR: Het tijdschrift vertelt slechts een deel van de waarheid in een recente verklaring. En zoals bij alle halve waarheden, is het weggelaten deel van de waarheid juist het punt dat aan de orde moet worden gesteld.

Jennifer Roback Morse – Commentaren; 22 augustus 2022

De term ‘groomer‘ is een brandhaard geworden in het debat over seksuele voorlichting op scholen, met name rond de vraag of kinderen moeten worden geïnstrueerd dat het mogelijk is om het geslacht van hun lichaam te veranderen. (Redactie: grooming= het rechtstreeks, via-via of online actief benaderen, en winnen van vertrouwen, van minderjarigen en/of hun verzorgers, met als doel een vorm van seksueel contact op den duur.)

Sociale-mediabedrijven hebben mensen verwijderd die in deze context de term “groomers” gebruiken. Onlangs publiceerde een coalitie van activistische groepen op seksueel revolutionair terrein, een open verklaring in Teen Vogue, “om te eisen dat de journalisten die deze verwoestende en valse retoriek behandelen, dit op verantwoorde wijze doen”.

Het Ruth Institute heeft interviews gepubliceerd met overlevenden van seksueel misbruik en hun gezinnen, specifiek over het onderwerp ‘grooming’. Ons bezwaar tegen de coalitie in de Teen Vogue is, dat hun definitie van ‘grooming’ mensen weg leidt van een zeer belangrijk aspect van het beschermen van kinderen tegen als ‘prooi’ benaderd worden.

Ik zal het uitleggen. Hier is de definitie die de Teen Vogue coalitie gebruikt: “Het woord ‘grooming’ betekent iets specifieks en ernstigs: het is een heimelijk proces waarbij iemand een vals vertrouwen opbouwt bij een kind dat hij of zij wil misbruiken.” 

Dat is waar, in zekere zin. Maar zoals bij alle halve waarheden, is het weggelaten deel van de waarheid juist het punt dat aan de orde moet worden gesteld. Contactzoekers met een seksueel oogmerk (‘roofdieren’) creëren niet alleen een voedingsbodem bij het individu dat zij van plan zijn te misbruiken. Dikwijls creëren ze die bij de mensen in de omgeving van hun directe slachtoffers, waaronder de ouders en andere familieleden van het kind, of soms zelfs een hele gemeenschap. Daders van misbruik zijn meesters in het winnen van het vertrouwen van iedereen om hen heen, om de verdenking van zichzelf af te leiden en hun slachtoffers te isoleren van bronnen van steun. Deze ‘sociale grooming’ vormt een belangrijke belemmering om de steun te krijgen die zij nodig hebben, of zelfs om geloofd te worden.

Wanneer bezorgde ouders de zelfbenoemde ‘seksuele opvoeders’ ‘groomers’ noemen, beweren zij niet dat deze personen seks proberen te hebben met de kinderen die ze direct voor hun neus hebben. Ze zeggen iets veel fundamentelers en ernstigers. De ouders zeggen dat dit soort voorlichting de kinderen klaarstoomt niet om beschermd te worden, maar om slachtoffer te worden. In de definitie van de Teen Vogue-coalitie wordt niet gesproken over ‘grooming’ van de rest van de gemeenschap. Door dit weg te laten, leiden de seksuele revolutionairen de aandacht af van de kwestie waar het werkelijk om gaat voor de ouders die bezwaar maken tegen het lesprogramma van seksuele opvoeding.

Onder het mom van het verstrekken van waarde-neutrale informatie om sommige kinderen te helpen zichzelf te beschermen, geeft het voor scholen bedoelde seksuele opvoedingsprogramma gevoelige, intrinsiek waarde-beladen informatie door in een context waarin de kinderen van hun ouders gescheiden zijn. Deze aanpak zelf draagt aan de kinderen impliciet over, dat zij niet hun ouders moeten vertrouwen, maar dat de mensen op school hun echte vrienden zijn. Dit is klassiek grooming gedrag. “Vertel je ouders niets over onze speciale tijd samen.”

Kinderen ervan overtuigen dat ze hun ouders niet kunnen vertrouwen, dat hun ouders hen niet begrijpen of niet het beste met hen voor hebben: zulke psychologische spelletjes maken kinderen geschikt om voor misbruik benaderd te worden. De slappe definitie van ‘grooming’ die de Teen Vogue coalitie geeft, erkent niet eens dat dit aspect van grooming tot de mogelijkheden behoort.

Het is bijzonder stuitend dat Teen Vogue het voortouw neemt om het publiek op deze manier op het verkeerde been te zetten. Enkele jaren geleden publiceerde het tijdschrift een artikel met de titel: “Anale seks: veiligheid, hoe en wat, tips, en meer.” Het artikel beschrijft zijn missie als volgt: “Hier lees je alles wat je moet weten over kontgerelateerde zaken, ongeacht wie je bent, met wie je seks hebt, of met wie je seks wilt hebben.”

Terwijl het zichzelf presenteert als een waardevrije bron van onbetwistbare feiten, bestempelde het artikel de afbeelding van de vrouw als de “anatomie van een niet-prostaatbezitter”. Deze illustratie bevatte niet eens de clitoris. Tot zover de ‘wetenschap’.

Je hoeft geen christelijke conservatief te zijn om problemen te hebben met dit artikel en zijn stilzwijgende boodschap aan tienermeisjes. Zoals een (niet-religieuze) commentator indertijd opmerkte: “Niet alleen is elk potentieel plezier dat een vrouw kan voelen tijdens anale seks teruggebracht tot het ontbreken van mannelijke lichaamsdelen (ze is een “niet-prostaat eigenaar”), maar de clitoris, het eigenlijke centrum van vrouwelijk seksueel genot, is verwijderd. Het ontbreken van een mannelijk lichaamsdeel is de focus van wat het vrouwelijk lichaam definieert, en wat er in feite wel is, wordt helemaal niet geïdentificeerd.”

Wat leert dit het publiek van een tijdschrift gericht op tienermeisjes? Het vertelt hen dat hun identiteit niet “vrouw” is, maar eerder “niet-man”. Het vertelt hen dat als zij instemmen met anale seks, hun lichaam slechts een gat is voor de man om te penetreren, en dat het deel van hun lichaam dat het gevoeligst en betrouwbaarst is voor het vrouwelijke orgasme, zo irrelevant is dat het niet eens een vermelding verdient. Het vertelt hen dat instemmen met anale seks niets te maken heeft met hun genot, maar met dat van hun partner.

Teen Vogue richt zich voor haar verkoop op tieners. Hun topbijeenkomst laat kinderen vanaf 13 jaar toe, en “stelt” alleen “voor” dat ze met een ouder of voogd komen. Het idee van anale seks komt niet zomaar in het hoofd van een tienermeisje op. Die gedachte moet daar geplant worden. Teen Vogue was bezig met social grooming: Jonge meisjes laten instemmen met iets wat normaal niet eens in ze op zou komen. Er is niets wat een 13-jarig meisje zou moeten weten over anale seks.

Als ouders zich verzetten tegen verplichte uitgebreide seksuele voorlichting op scholen, maken ze bezwaar tegen ‘social grooming’. Het idee dat een jongen een meisje kan worden, komt niet zomaar in het hoofd van een kind op. En als het toch gebeurt, is het meestal een vorm van fantasie die voortkomt uit onvolwassenheid. Ideeën en normaliserende activiteiten in de geest van hun kinderen plaatsen die er anders niet zouden zijn: dit is wat ouders terecht ‘grooming’ noemen.

Dat de voorstanders van seksuele voorlichting dit ontkennen en afkeuren, dat zij erop staan dat journalisten zich conformeren aan hun beperkte definitie van ‘grooming’, is een manier om de oppositie te elimineren die zij niet op een andere manier in een eerlijk debat kunnen verslaan.

De feiten zijn als volgt. Het idee dat een persoon het geslacht van zijn lichaam kan veranderen is GEEN “vaststaande wetenschap”. De veiligheid van deze medische ingrepen wordt zeer betwist. Veel schooldistricten hebben een beleid dat opzettelijk de betrokkenheid of zelfs de kennis van ouders over de gedachten en het gedrag van hun kinderen beperkt. Het buitensluiten van ouders is een klassieke tactiek van ‘groomers’ (kinderlokkers).

De voorstanders van deze agressieve opvoedingsprogramma’s hebben er een hekel aan om ‘groomers’ genoemd te worden. Nou, boehoe. Ik laat me niet door hen de les lezen, of door Teen Vogue, over waar ‘grooming’ op neerkomt.

Jennifer Roback Morse

Jennifer Roback Morse Dr. Jennifer Roback Morse, is oprichter en voorzitter van het Ruth Institute, dat slachtoffers van de seksuele revolutie helpt te herstellen van hun ervaringen en pleitbezorgers te worden voor positieve verandering.

Bron: ‘Teen Vogue’ Magazine Redefines Grooming| National Catholic Register (ncregister.com)


Wilt u meer artikelen lezen of filmpjes zien aangaande bijvoorbeeld ‘Seksuele revolutie‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: