Transgenderisme is een gevaarlijke illusie @NCRegister

HomeGeloof en LevenTransgenderisme is een gevaarlijke illusie @NCRegister

Er zijn diepgaande redenen waarom geslachtsverandering onmogelijk is.

Joseph Freymann; Blogs; 18 juni 2022

In 2016 gaf Vanessa Tai van Her World de volgende titel aan een artikel, “Ik ben een vrouw gevangen in het lichaam van een getrouwde man.” “Gevangen zitten” in het andere geslacht is nu afgezaagd en steeds geniepiger, omdat transgenderisme wordt gevierd als normaal en positief. De historische achtergrond en de wetenschappelijke feiten over geslachtsverandering tonen echter aan, dat geslachtsverandering fysiek onmogelijk is en biologisch en psychologisch schadelijk.

In de oudheid werd transgenderisme getolereerd maar nooit gevierd. In de vierde eeuw voor Christus, bijvoorbeeld, stak de Griekse toneelschrijver Aristophanes de draak met het personage Agathon, die hij een androgyn (man-vrouw) noemde:

Wat een tegenstrijdigheden laat zijn leven zien! Een lier en een haar-netje! Een olieflesje voor de worstelaarsopleiding en een korset! Wat zou meer tegenstrijdig kunnen zijn?

In de eerste en tweede eeuw na Christus gaven auteurs als Philo van Alexandrië, Juvenal en Epictetus kleurrijke en kritische beschrijvingen van ijdele verwijfde mannen. Clement van Alexandrië, een kerkvader, klaagde over transgenderisme in de tweede eeuw na Christus. Hij bekritiseerde narcistische mannen die, “neigend naar wellust … verwijfd worden, hun haar knippen op een niet-manlijke en bedrieglijke manier, onderwijl gekleed in fijne en doorzichtige gewaden, hars kauwend, ruikend naar parfum.”

De destructieve ideologie van Kinsey, Benjamin en Money

In onze eigen tijd is transgenderisme genormaliseerd als een medische behandeling. Aan het eind van de veertiger jaren leerde Alfred Kinsey, een invloedrijke professor in de zoölogie, dat alle seksuele handelingen, van prostitutie tot pedofilie, even legitiem zijn. Hij propageerde het idee dat kinderen van elke leeftijd moeten worden aangemoedigd om seks te hebben. Kinsey en endocrinoloog Harry Benjamin werkten samen aan de eerste bekende vrouwelijke hormoontherapie, die werd toegediend aan een travestiet die een vrouw wilde worden.

In 1967 benaderde een Canadees echtpaar, Ron en Janet Reimer, de psycholoog John Money, Kinsey’s leerling en Benjamin’s collega. De Reimers hadden hulp nodig om de mislukte besnijdenis te verhelpen van hun 2-jarige zoon David, die ook een tweelingbroer Brian had. Money, die al lang beweerde dat geslachtsidentiteit niets anders was dan een kneedbare sociale constructie, adviseerde de ouders om David’s geslachtsdelen operatief te laten veranderen in vrouwelijke geslachtsdelen. David werd “Brenda”, Money werd beroemd en de sluisdeuren van de geslachtsveranderende chirurgie werden geopend.

Money en andere voorstanders van geslachtsverandering hebben het feit ontkend dat het geslacht onderdeel is van wie we zijn. Het is niet iets wat we toevallig hebben. Menselijke wezens zijn lichaam en ziel verenigd tot één geheel. Een persoon heeft niet alleen een lichaam – een persoon is een lichaam-ziel eenheid. Er is geen onderscheid tussen “persoonlijk” leven en “biologisch” leven, alsof het enige leven dat het waard is geleefd te worden het leven van bewustzijn, denken en communicatie zou zijn. Een dergelijke dualiteit is onverenigbaar met de authentieke menselijke natuur, waarin het lichaam en de ziel een enkele en verenigde eenheid vormen. Daarom heeft een mens geen geslacht; een mens is hetzij mannelijk, hetzij vrouwelijk, als een integraal en onafscheidelijk aspect van zijn of haar persoon-zijn. Zoals bisschop Michael Burbidge van Arlington doceert:

In overeenstemming met het gezaghebbende getuigenis van de Schrift (vgl. Genesis 1,27), is de menselijke persoon mannelijk of vrouwelijk geschapen. De menselijke ziel is geschapen belichaamd te worden door een bepaald, specifiek mannelijk of vrouwelijk, lichaam en dat te bezielen. Het geslacht van een persoon is een onveranderlijke biologische realiteit, die bij de conceptie wordt bepaald. Het lichaam met een bepaald geslacht openbaart God’s ontwerp, niet alleen voor elke individuele persoon, maar ook voor alle menselijke wezens, door “ons in een relatie met andere levende wezens te plaatsen”.

De wetenschap volgen

Er is ook een diepe biologische reden waarom geslachtsverandering onmogelijk is. Het geslacht van een persoon wordt bepaald door X- en Y-chromosomen die zich in elke lichaamscel bevinden. Elke afzonderlijke cel van een vrouw is vrouwelijk, en elke afzonderlijke cel van een man is mannelijk. De Nationale Academie van Wetenschappen bevestigt dat “er meerdere, alomtegenwoordige verschillen zijn in de fundamentele cellulaire biochemie van manlijke en vrouwelijke personen.” Het geslacht van een persoon kan niet worden veranderd door de injectie van hormonen of de wijziging van geslachtsdelen. De enige manier om iemands geslacht volledig te veranderen is door elke lichaamscel genetisch te veranderen, wat met geen enkele operatie of medicijn kan worden bereikt.

Tussen 1973 en 2003 werden in Zweden bij een studie de langetermijneffecten van geslachtsverandering bij 324 transseksuelen geanalyseerd. De studie kwam tot de bevinding dat “het totale sterftecijfer bij personen met een geslachtsverandering tijdens de follow-up hoger was dan bij controlepersonen van hetzelfde aangeboren geslacht, met name sterfte door zelfmoord. Personen met een geslachtsverandering hadden ook een verhoogd risico op zelfmoordpogingen en psychiatrische opname”.

In Brazilië werd een soortgelijke studie uitgevoerd bij 47 van man-naar vrouw transgenderpatiënten. De onderzoekers evalueerden hen met behulp van de Quality of Life Assessment van de World Health Organization, voor en na de geslachtsveranderende operatie, op vier gebieden: lichamelijke gezondheid, psychologische gezondheid, sociale relaties en mate van onafhankelijkheid. De resultaten waren veelzeggend: de deelnemers vertoonden na de geslachtsveranderende operatie een “significante verbetering” op het gebied van psychologisch welzijn en sociale relaties, maar dit was van korte duur, aangezien degenen die een aanvullende operatie ondergingen op deze gebieden een achteruitgang vertoonden. Ook de lichamelijke gezondheid en de mate van onafhankelijkheid verslechterden aanzienlijk na sekseveranderende operaties (SRS).

In Denemarken werden 104 patiënten met een geslachtsveranderende operatie onderzocht. Naast een hogere incidentie van hart- en vaatziekten onder deze patiënten, evenals een lage gemiddelde levensverwachting (53,5 jaar), werd er een verrassende stijging van het aantal zelfmoorden gemeld. Het nationale zelfmoordcijfer in Denemarken bedraagt 0,01%, maar het cijfer onder de 104 Deense transseksuelen bedroeg 1,9%.

In het artikel in het Canadian Medical Association Journal (CMAJ) uit 2019, “Management of Gender Dysphoria in Adolescents in Primary Care,” worden veel roekeloze aanbevelingen gedaan zonder enig significant bewijs. In een reactie hierop zei feministe Dr. Alicia Hendley, die vroeger de transgenderbeweging steunde maar er nu resoluut tegen is:

Het is geen verrassing dat de meeste 16-jarigen die met geslachtsveranderende hormonen beginnen (om nog maar te zwijgen van 13-jarigen) zich er niet druk over maken of ze op hun 30e nog vruchtbaar zullen zijn of niet. Aangezien de prefrontale cortex (een deel van de hersenen dat uitkomsten afweegt, oordelen vormt en impulsen en emoties controleert) van tieners nog niet voldoende ontwikkeld is om de gevolgen op lange termijn echt te overzien, waarom zou dan een gezondheidsdeskundige tieners toestaan zo’n levensveranderende beslissing te nemen? Hoe kunnen dit soort adviezen geen wanpraktijken zijn?

Hendley is heel eerlijk over haar eigen overgang van pro- naar anti-transgender. Ze geeft toe dat ze koppig vasthield aan haar standpunten, zelfs als die werden aangevochten door andere feministen, simpelweg omdat ze “de juiste manier van denken” waren. Ze placht te beweren dat gender gaat over “je vrouw voelen” of “je man voelen”, maar ze was nooit in staat om statistieken te citeren of echte argumenten te geven. Ze bekent:

Als al het andere mislukte, noemde ik mijn doctorstitel. Dan beëindigde ik het gesprek, omdat ik vond dat ik er niet verder over hoefde na te denken. Ik had tenslotte de federale wet achter me. Het was duidelijk dat ik aan de goede kant van de geschiedenis stond. En dus, in plaats van te luisteren, bleef ik mijn persoonlijke top beklimmen, me meer rechtschapen voelend, hoe hoger ik kwam.

Zoals Hendley’s persoonlijke reis laat zien, is het volledig mogelijk voor intelligente, hoog opgeleide mensen om gehersenspoeld te worden in het accepteren van onjuiste ideeën.

Tragisch einde van het experiment

Laten we teruggaan naar het tragische verhaal van de Reimer tweeling. Nadat David Reimer “Brenda” was geworden, was zijn aanpassing aan zijn nieuwe geslacht beladen met intense pijn. Tegen de tijd dat hij 12 was, voelde hij zich diep depressief. Al snel voelden zijn ouders zich genoodzaakt hem de waarheid te vertellen over de operatie die hij als peuter had ondergaan, en op 14-jarige leeftijd koos “Brenda” ervoor om weer David te worden door het terugdraaien van de geslachtsverandering te ondergaan.

In het jaar 2000 onthulden de 35-jarige David en zijn tweelingbroer Brian publiekelijk hun seksueel misbruik in handen van de chirurg van David. “De jongens vertelden hoe Dr. Money naaktfoto’s van hen nam toen ze nog maar zeven jaar oud waren. Maar foto’s waren niet genoeg voor Money. De pedofiele dokter dwong de jongens ook om zich bezig te gaan houden met incestueuze seksuele activiteiten met elkaar.”

In 2003 overleed Brian aan een overdosis drugs, en David pleegde zelfmoord. Hoewel Dr. Money nu grondig in diskrediet was gebracht, was de schade aan de samenleving al aangericht. Geslachtsaanpassende chirurgie werd gangbaar en geaccepteerd.

Zitten wij als samenleving nu gevangen in de valse ideologie van geslachtsverandering? Zijn wij, als gelovige katholieken, bang om het oneens te zijn met onze vrienden en familieleden die het bevestigen of tolereren? Het is tijd om op te komen voor de waarheid van de menselijke natuur, de waarheid over ons blijvende, door God gegeven, geslacht: “God schiep de mensheid naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen” (Genesis 1:27).

Joseph Freymann doceert apologetiek, natuurkunde, computerwetenschappen en robotica aan de St. Monica Academy in Montrose, Californië. Hij heeft een bachelor in informatica en een master in filosofie, en is momenteel bezig met een master in theologie aan het Holy Apostles College. Joseph woont met zijn vrouw en vijf kinderen in de omgeving van Los Angeles.

Bron: Transgenderism Is a Dangerous Illusion| National Catholic Register (ncregister.com)

Wilt u meer lezen van bijvoorbeeld ‘lichaam en ziel’? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘geslachtsverandering’? Klik dan hierof gebruik een van de andere ‘tags’ bovenaan deze post.  

Keywoorden:  | Clement van Alexandrië | Dr. Alicia Hendley | Genderideologie | Genesis 1 | Geslachtsverandering | Joseph Freymann | Kinsey Benjamin en Money | Lichaam en ziel | NCRegister |  Transgenderisme |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel