Vastentijd 2022 (29): Zuster Fidei – woensdag in de vierde week – Zijn Heilig hart ontdekken

HomeNieuwsVastentijd 2022 (29): Zuster Fidei - woensdag in de vierde week -...

Klik op de foto hierboven om de video te starten. 

Zuster Fidei s.s.v.m., van de de blauwe zusters, de dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, reflecteert op het evangelie van vandaag. Als ik weet wat er in het Heilig Hart van Jezus omgaat kan ik hem makkelijker volgen.

Joh. 5, 17-30 Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Jezus wordt vervolgd door de joden. Hoe kunnen wij ons verenigen met het lijden van Jezus? Wat zou in het Heilig hart van Jezus zijn omgegaan?

Heel zijn leven was er gericht om zijn Vader te verheerlijken. Maar de Joden konden deze boodschap niet aanvaarden. Ze waren meer uit op hun eigen eer.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat Deze doet, doet de Zoon insgelijks. Wij worden geroepen om datgene te doen wat wij de Vader zien doen. Jezus is het voorbeeld, zodat wij in zijn voetsporen kunnen stappen.

De kerk heeft ons voor de vastentijd drie middelen gegeven om te weten wat God doet en wil: 1. het Gebed waardoor wij ons verenigen met Jezus. Door aanbidding, meditatie en lezing van de Heilige schrift (Lectio Divina) 2. Vasten, zodat we onze geesten alleen op God gericht houden 3. Aalmoezen van liefde, de goede werken doen, zodat we ons zelf kunnen  geven voor de ander

De Psalm van vandaag geeft een mooi beeld hoe de vader is.

Ps. 145 (144), 8-9, 13cd-14, 17-18 R: De Heer is vol liefde en medelijden.

 • De Heer is vol liefde en medelijden,
 • lankmoedig en zeer goedgunstig.
 • De Heer is bezorgd voor iedere mens,
 • barmhartig voor al wat Hij maakte.
 • Waarachtig is God in al zijn woorden
 • en heilig in al wat Hij doet.
 • De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
 • richt al wie gebukt gaat weer op.
 • De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
 • en heilig in al wat Hij doet. 
 • Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
 • voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Overweeg met deze Psalm, hoe handel ik? Als ik weet dat God goedertieren is, lankmoedig. Dat hij er altijd voor iedereen is? Hem Navolgen en onze ogen gericht te houden op de Vader. Naar de woorden van Jezus: Ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van Hem die mij zond

 

Wilt u meer lezen of horen over de andere bijdragen van de blauwe zusters, Maria van Jesse uit Breda of Moeder Nadiya die in het huis van de congregatie in Den Haag zit? klik dan hier.  

Wilt u meer weten over de ‘blauwe zusters’, de dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, als orde in het algemeen? Klik dan de link hier links.  

Wilt u alle vastenoverwegingen van 2022 zien/beluisteren? Klik dan hier. of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.

Wilt een thema nader belichten, zoals bijvoorbeeld ‘in de de voetsporen stappen van Jezus’? Klik dan hier  (navolging van Christus), of gebruik één van de andere ‘tags’  boven aan deze post.

Bron muziek: HarpaDei – “Audo benigne conditor” – voor youtube – link klik hier

Keywoorden: | Blauwe zuster | Drie middelen om God te leren kennen | Heilig hart |  Johannes 5 | Navolging van Christus | Psalm 145 | Wil van de Vader |  Zr. Fidei s.s.v.m. |

07:23 | 220330 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel