Vastentijd 2022 (6) Pr.Filip Hacour – Geloof moet tot actie leiden – Maandag eerste week van de vasten

HomeAha Vlaams voorbeeldVastentijd 2022 (6) Pr.Filip Hacour - Geloof moet tot actie leiden -...

Klik de foto hierboven om de video te starten

Pr. Filip Hacour geeft een bijzondere vasten overweging bij het evangelie van de dag.

Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan (Mt. 25, 31-46).

Je zou aan het evangelie kunnen toevoegen “ik was ziek maar toch wilde ik bijdragen aan de vastenoverwegingen in voorbereiding op het paasfeest”.

Niets weerhoudt Priester Filip, ziek of niet, om bij te dragen voor EWTN lage landen en haar luisteraars, de Heer dienend.

Bidden en vasten zijn het spirituele luik op de vasten periode. Maar de aalmoes hoort er ook bij. Geloof kan niet zonder acties.

Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven,Ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.

Geloof moet tot actie leiden. Laat de Heilige geest maar werken in u. Jezus identificeert zich juist met die zwakste.

Laten we bidden dat de Heilige Geest de ogen van ons hart opent!

Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.


Bron muziek: HarpaDei – “Audo benigne conditor” – voor youtube – link klik hier

 


Wilt u meer lezen of zien over bijvoorbeeld ‘Priester Filip Hacour‘? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’  boven aan deze post. 

 


05:21 220306 [XLS000]  | 231125 post views 770 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel