Vaticaan geeft weinig details over financiering van omstreden conferenties

HomeInternationaal Katholiek NieuwsVaticaan geeft weinig details over financiering van omstreden conferenties

ANALYSE VAN HET NIEUWS: Groepen die aan de conferenties deelnemen, lijken de meeste, of alle, kosten te betalen, niet het Vaticaan.

VATICAANSTAD – Internationale Vaticaanse conferenties brengen al decennia lang deskundigen en geleerden uit verschillende vakgebieden bijeen om zaken van mondiaal belang te bespreken, als onderdeel van de opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie om zich te verbinden met de moderne wereld.

Sommige van deze bijeenkomsten hebben gewenste aandacht gevestigd op onrechtvaardigheden in de wereld, zoals mensenhandel, de voordelen van stamcelonderzoek bij volwassenen (in tegenstelling tot embryonale stamceltherapie), de bescherming van kinderen in de digitale wereld, of de potentiële gevaren en kansen die verbonden zijn aan robotica en kunstmatige intelligentie.

Vier Vaticaanse instellingen – de Pauselijke Raad voor Cultuur, de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen, de Pauselijke Academie voor het Leven en het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling – hebben een voortrekkersrol gespeeld in dit engagement.

Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen het meest productief

Elk van hen heeft internationale conferenties gehouden, gericht op een beter begrip van de sociale, economische en politieke uitdagingen van de moderne wereld, waarbij de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen het meest productief was en bijvoorbeeld conferenties heeft georganiseerd over de 25e verjaardag van de sociale encycliek Centesimus Annus van paus Johannes Paulus II en talrijke topconferenties over de bestrijding van moderne slavernij.

Onderwerpen die een grotere publieke consensus genieten

Maar de laatste jaren hebben deze departementen zich geconcentreerd op juist onderwerpen die een grotere publieke consensus genieten, zoals klimaatverandering (met een verbod op scepsis ten aanzien van de wetenschappelijke basis), migratie of sociale ongelijkheid, terwijl ze, met uitzondering van euthanasie, lastige kwesties die wel algemeen door de wereld worden aanvaard, zoals abortus en genderideologie, uit de weg zijn gegaan.

Vaak heeft dit ertoe geleid dat als sprekers deskundigen werden uitgenodigd met standpunten die lijnrecht tegenover de kerkelijke leer staan, en wanneer de onderwerpen het milieu en  gezondheid betroffen, waren deze sprekers meestal voorstander van een of andere vorm van beperking van bevolkingsgroei.

Ongepaste invloeden

Dit heeft natuurlijk geleid tot vragen over wie deze bijeenkomsten financiert, en of externe weldoeners deze op ongepaste wijze beïnvloeden om hun eigen agenda’s te bevorderen en tegelijkertijd de morele autoriteit van de Kerk te coöpteren.

Het meest recente voorbeeld dat tot deze bezorgdheid heeft geleid, is een online conferentie van het Vaticaan die 6 mei van start ging en mede georganiseerd wordt door de Pauselijke Raad voor Cultuur.

Radicale voorstander van Abortus als spreker in het Vaticaan

Op de bijeenkomst “Unite to Prevent, Unite to Cure” van 6 tot 8 mei zullen sprekers aanwezig zijn als Chelsea Clinton, een radicale voorstandster van abortus, de natuurbeschermster Jane Goodall, advocate voor bevolkingsbeperking, een rabbijn en een new age goeroe, maar weinig katholieken.

Hoewel de conferentie oorspronkelijk mei vorig jaar was gepland, zal zij zich ook in belangrijke mate concentreren op COVID-19-vaccins, met ook bijdragen van Dr. Anthony Fauci en de CEO’s van de farmaceutische reuzen, en COVID-19-vaccinproducenten, Pfizer en Moderna.

John Templeton Foundation

De John Templeton Foundation (JTF) wordt vermeld als een van de twee belangrijkste financiële supporters van de conferentie, en steunt een onderdeel, genaamd “Bridging Science and Faith” met een subsidie van $750.000. Benjamin Carlson, woordvoerder van de JTF, verklaarde op 4 mei aan het Register dat de steun van de stichting “in overeenstemming is met onze missie” – het versneld vooruit brengen van “de diepste en meest perplexe vragen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt” en “het aanmoedigen van een beschaafde, geïnformeerde dialoog tussen wetenschappers, filosofen en theologen, alsook tussen deze deskundigen en het grote publiek”.

Maar de waarden van de stichting, hoewel zij andere katholieke programma’s steunt, waaronder het apostolaat Word on Fire van bisschop Robert Barron, zijn niet volledig in overeenstemming met die van de Kerk. De stichting beheert een portefeuille “Vrijwillige gezinsplanning” die anticonceptie bevordert in samenwerking met gelovige organisaties om de wereld te helpen “de factoren die van invloed zijn op beslissingen over gezinsplanning beter te begrijpen” en “informatie te verstrekken over en toegang te verschaffen tot methoden voor gezinsplanning”.

Een groot deel van de portefeuille is gericht op Afrika en binnen het programma heeft JTF gedoneerd aan abortusaanbieders zoals Marie Stopes International (1,5 miljoen dollar in 2015 om ‘outreachende’teams voor gezinsplanning in Niger te financieren) en Pathfinder International dat anticonceptie verstrekt aan ontwikkelingslanden.

Sinds 2012 is JTF ook lid van de Reproductive Health Supplies Coalition die, samen met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), werkt aan de verspreiding van alle moderne voorbehoedsmiddelen. De Bill and Melinda Gates Foundation en de International Planned Parenthood Federation zijn naar verluidt de meest genereuze partners in deze coalitie.

Carlson zei, dat het subsidieprogramma voor vrijwillige gezinsplanning “een van de kleinste van de stichting is, met ongeveer 1% van onze jaarlijkse donaties” en dat de JTF “alleen onderzoek en programma’s financiert die de waarde van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood bevestigen”.

Sanford Health

Sanford Health wordt ook genoemd als een belangrijke supporter van de conferentie van 6-8 mei. Sanford Health is een van de grootste zorgaanbieders in de Verenigde Staten en biedt een groot aantal contraceptieve diensten aan, alsmede IVF-behandelingen en kunstmatige inseminatie.

Andere ondersteuners en subsidieverleners van de Vaticaanse conferentie zijn de vaccinproducenten Moderna, Sorrento Therapeutics, United Therapeutics, en Celularity.

Het Register vroeg al deze organisaties, en een dozijn andere ondersteuners en subsidieverleners, hoe zij bij de conferentie betrokken waren geraakt en hoeveel zij er financieel aan bijdroegen. De John Templeton Foundation en de Guthy-Jackson Charitable Foundation, opgericht om onderzoek te doen naar geneesmiddelen voor Neuromyelitis Optica, een levensbedreigende auto-immuunziekte, hebben gereageerd. Een woordvoerster van Guthy-Jackson zei dat de liefdadigheidsinstelling altijd vereerd is geweest om financieel bij te dragen aan deze reeks gezondheidsconferenties.

Het Register vroeg ook aan bisschop Paul Tighe, secretaris van de Pauselijke Raad voor Cultuur, en Dr. Robin Smith, hoofd van de Cura Foundation, die de conferentie samen met het Vaticaan organiseert, of zij precieze details konden geven over wie de conferentie financiert en hoeveel zij bijdragen.

Smith antwoordde niet, en bisschop Tighe gaf niet deze informatie, maar zei: “Er is geen eenvoudig financieringsmodel.” Hij voegde eraan toe, dat de evenementen een mix van externe donoren kunnen hebben.

Alle conferenties van het dicasterie voldoen aan “de richtlijnen van het Vaticaan en zijn onderworpen aan de controle van de bevoegde autoriteiten”, verklaarde mgr. Tighe, maar hij wees ook op “financiële beperkingen en logistieke realiteiten, veroorzaakt door de pandemie.”

Afhankelijkheid van externe sponsoren

Dit lijkt van toepassing op de bijeenkomst van 6-8 mei. Mgr. Tomasz Trafny van de Pauselijke Raad voor Cultuur gaf bijvoorbeeld toe dat de Raad “geen budget” heeft voor zijn bijeenkomst van 6-8 mei, en dus volledig afhankelijk is van externe sponsoren. Hoewel de conferentie aanzienlijk goedkoper is, omdat zij volledig online zal worden gehouden, staan op de website van het evenement 41 andere “sponsors en subsidieverleners” vermeld.

Een vertegenwoordiger van de persdienst van de Heilige Stoel erkende per e-mail dat “met name in het licht van de huidige situatie, individuele departementen ervoor kiezen om bepaalde initiatieven te financieren met behulp van externe financiering, om zo de druk op de begroting van de Heilige Stoel te verminderen”.

De Pauselijke Academie voor het Leven, het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling (met inbegrip van de Vaticaanse COVID-19 Commissie), het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, en het meest belangrijk, de Pauselijke Academies van Wetenschappen en Sociale Wetenschappen werden op dezelfde manier gecontacteerd. Het register heeft geen antwoord ontvangen.

De academies, die de afgelopen jaren enkele van de meest controversiële conferenties hebben georganiseerd, die als platform dienden voor het promoten van controversiële agenda’s en openlijke politieke standpunten, en waar veel sprekers voorstander waren van bevolkingsbeperking en anticonceptie, hebben ook niet gereageerd.

In 2019 was de Pauselijke Academie van Wetenschappen openlijk medesponsor van een conferentie in het Vaticaan over voedselverspilling met de Rockefeller Foundation, een consequent sterke voorstander van anticonceptie, abortus en beperking van de wereldbevolking. In december organiseerde de academie een jeugdsymposium dat niet alleen opriep tot een “nieuw humanisme, gebaseerd op een wereldwijde mentaliteitsverandering”, maar ook het startsein gaf voor een samenwerking tussen het Vaticaan en de VN met als doel de wereld te onderrichten in duurzame levensstijlen en “gelijkheid van man en vrouw”.

Jeffrey Sachs, een belangrijke adviseur van de Paus

De academie heeft vaak samengewerkt met de V.N. of aan de V.N. gelieerde organen, zoals het Sustainable Development Solutions Network onder leiding van Jeffrey Sachs, voorvechter van bevolkingsbeperking.

De Pauselijke Academie voor het Leven kon ook geen details geven over de financiering van haar conferenties en adviseerde contact op te nemen met de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel (APSA) die de bezittingen en het onroerend goed van de Heilige Stoel beheert. Een verzoek aan de voorzitter van de APSA, aartsbisschop Nunzio Galantino, om financiële informatie over Vaticaanse conferenties leverde geen antwoord op.

Leonardo Boff

Meer coöperatief waren twee initiatieven die krachtig werden gesteund door paus Franciscus. Een woordvoerder van de Economie van Francesco – een jongereninitiatief dat afgelopen november werd gelanceerd om jonge ondernemers te helpen de economie meer inclusief te maken, maar dat controverse veroorzaakte door de dissidente theoloog Leonardo Boff als hoofdspreker op te voeren – zei dat het werd gesponsord door het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling, maar gaf ook geen details over hoeveel het initiatief kostte.

Een vertegenwoordiger van het Global Compact on Education – een initiatief gesteund door paus Franciscus en UNESCO om een “nieuw humanisme” van broederschap en inclusie te bevorderen, ongeacht religie – zei dat het samenwerkte met verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit van Notre Dame, en “om deze reden zijn er geen donaties of sponsoring gevraagd, noch steunt de Heilige Stoel het Global Compact on Education.” Maar op vergelijkbare wijze gaf de vertegenwoordiger geen details over hoeveel elke geldschieter bijdroeg.

Losse normen voor de gunning van opdrachten in het Vaticaan

De woordvoerder van het Vaticaan probeerde iedereen die zich zorgen maakte over externe geldschieters gerust te stellen dat alle Vaticaanse departementen en hun activiteiten “onderworpen zijn aan de autoriteiten die controles uitvoeren binnen de Heilige Stoel” en dat “sinds juni vorig jaar, toen de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten werd uitgevaardigd, zij zich moeten houden aan de voorschriften daarvan”.

Deze normen, die bedoeld zijn om de doorzichtigheid bij de gunning van opdrachten in het Vaticaan te vergroten en “de doeleinden te bereiken die eigen zijn aan de Kerk”, bevatten echter geen specifieke richtlijnen over wie al dan niet conferenties mag sponsoren die door het Vaticaan worden georganiseerd, noch eisen zij dat dergelijke financiële informatie openbaar wordt gemaakt.

Keywoorden – Tags:  edward pentin | vaticaan | ds. Alexander Garth | Duitse Bisschoppen| Lutherse kerk Duitsland | Maria 2.0 | Mariakerk Wittenberg | NCRegister | Synodale Weg |

Edward Pentin

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel