Vrijheid is graag doen wat je zou moeten doen, over de 10 geboden Podcast #160 Mgr.Rob Mutsaerts 3e zondag van de veertigdagentijd (B)

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsVrijheid is graag doen wat je zou moeten doen, over de 10...

Monseigneur Rob Mutsaerts reflecteert op de lezingen van de derde zondag in de veertigdagentijd (jaar B), 3 maart 2024

In Exodus stond het al dat God zij, die Hem lief hebben en de geboden volgen, goedheid zal bewijzen tot aan het duizende geslacht. 

Kennen we de 10 geboden? En weten we ook dat ze bewust in een bepaalde volgorde staan, waarbij de eerste belangrijker is dan het 10e gebod. Het is eigenijk heel logisch, net zoals je eerst het stof uit een kast moet stoffen, voordat je de vloer gaat schoonmaken. Als eerste staat God, de eerste 3 geboden zijn gericht op God en zijn de belangrijkste. Daarna komen de geboden 4-10 die gaan over de naasten, net als onszelf..   

Heel kort samengevat: 1 God is de enige, 2 Eerbied die hem toekomt 3 Heiliging van de zondag (recht om de Eucharistie te vieren) 4 Eerbied voor je familie 5 Eerbied het leven en de eer van anderen 6 Eerbied voor het lichaam van een ander 8 Eerbied voor bezit en de waarheid waar een ander recht op heeft 9 Voorkom onzuivere gedachten over een ander 10 Voorkom jaloezie.

Zo moeten we ook onze eigen tempel schoonhouden, aan de hand van dit lijstje. 

Er wordt veel gepraat over de zogenaamde ondragelijk lasten van de kerkelijke moraal en de weigerachtigheid om zich sacramenteel te verzoenen. Dit komt voort uit onkunde, onwetendheid over de ins en outs van de kerkelijke moraal. We praten de media na, die ook niet weten waar het over gaat. Ons geweten is gewoon slecht gevormd. Volg gewoon de 10 geboden in deze volgorde en dan begrijpt iedereen waarom je bijvoorbeeld echtelijke verbintenissen van hetzelfde geslacht niet sacramenteel kunt inzegenen

Iedereen is welkom in de kerk, behalve diegene die denken dat ze geen zondaars zijn. 

Vrijheid is graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen.

“Ik ben voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhoudeneen God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.)„Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruikenniet ongestraft.„Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn”  (Ex., 20, 1-17)

 

“… Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: „Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!” Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: „Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt? ”Waarop Jezus hun antwoordde: „Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen” … ”Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schriften in het woord dat Jezus gesproken had. (Joh., 2, 13-25)


Lezingen:
Openingstekst – Ez. 36, 23-26 (Zo spreekt de Heer:)Als Ik voor u mijn heiligheid heb getoond, zal Ik u samenbrengen, waar ge ook zijt. Ik zal zuiver water op u sprenkelen en ge zult rein worden van al uw ongerechtigheden; een nieuwe geest zal Ik u schenken.

Eerste lezing: Ex., 20, 1-17 De wet werd door Mozes gegeven | Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11 R: Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven | 1 Kor., 1, 22-25 Wij verkondigen een gekruisigde Jezus, voor de mensen een aanstoot, maar voor hen die geroepen zijn, een wijsheid | Joh., 2, 13-25 Breekt deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.

Muziek: 
Gen Verde zingt “A new beginning” 

 

Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


18:29 | 240303 | ​​[XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel