Waarom wordt de devotie van de Eerste Zaterdagen het ‘onvervulde deel van de Boodschap van Fatima’ genoemd?

HomeInternationaal Katholiek NieuwsWaarom wordt de devotie van de Eerste Zaterdagen het 'onvervulde deel van...

Toen Maria vroeg om de toewijding van Rusland en het beoefenen van de devotie van de Eerste Zaterdagen, beloofde ze dat er bepaalde vruchten zouden volgen als haar verzoeken zouden worden ingewilligd.

Joe Bukuras/CNA; Nieuws; 1 april 2022

Toen de Heilige Maagd Maria in Fatima aan drie herderskinderen verscheen, vroeg ze dat bepaalde devoties zouden worden nagevolgd om vrede in de wereld te brengen.

Het bekendste van haar verzoeken is de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Maar er is nog een verzoek dat Onze Lieve Vrouwe deed: dat mensen wereldwijd de eerste zaterdag van de maand, gedurende vijf opeenvolgende maanden, zouden wijden aan gebed, biecht en het bijwonen van de mis.

Deze dagen van gebed zijn algemeen bekend als de devotie van de Vijf Eerste Zaterdagen.

Deze devotie wordt door sommigen beschouwd als het “onvervulde deel van de boodschap van Fatima”, vertelde een Fatima-deskundige aan CNA.

Nu er weer een Eerste Zaterdag aankomt op 2 april, volgt hier wat achtergrondinformatie over deze krachtige spirituele praktijk.

Wat houdt de devotie in?

De Vijf Eerste Zaterdagen-devotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal, tijdens een verschijning op 13 juli 1917. Op die dag toonde de Heilige Maagd Maria de drie kinderen een visioen van de hel en vroeg hen om hun leven op te offeren als eerherstel voor zonden.

In haar memoires uit 1941, geschreven voor de bisschop van Leiria-Fatima, schreef een van de zieneressen, zuster Lucia, dat de Heilige Maagd Maria tegen de kinderen zei: “Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van arme zondaars heengaan. Om hen te redden, wil God in de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart vestigen. Als gedaan wordt wat ik jullie zeg, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede zijn”.

Volgens het verslag van zuster Lucia, ging de Heilige Maagd Maria verder: “De oorlog [de Eerste Wereldoorlog] zal eindigen, maar als de mensen niet ophouden God te beledigen, zal er een ergere uitbreken tijdens het pontificaat van Pius XI. Wanneer jullie een nacht zien, verlicht door een onbekend licht, weet dan, dat dit het grote teken is, dat God jullie geeft, dat Hij op het punt staat de wereld te straffen voor haar misdaden, door middel van oorlog, hongersnood en vervolgingen van de Kerk en van de H.Vader.

“Om dit te voorkomen”, zo vervolgde de verschijning volgens zuster Lucia, “zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de Communie tot Eerherstel op de Eerste Zaterdagen.”

Maria keerde terug naar zuster Lucia op 10 december 1925 en vroeg specifiek om deze devotie, volgens een document dat zuster Lucia schreef, zoals opgetekend in het boek “Fatima in Lucia’s Eigen Woorden.”

Volgens het document vroeg de Heilige Maagd Maria, dat katholieken op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden zouden biechten, de Heilige Communie ontvangen, vijf tientjes van de Rozenkrans bidden en haar gezelschap houden terwijl ze gedurende 15 minuten mediteren over die mysteries van de Rozenkrans.

Deze devotie moet worden gedaan met de bedoeling genoegdoening te doen voor zonden tegen het Onbevlekt Hart van Maria, schreef zuster Lucia.

Een Fatima-deskundige legt uit

De devotie van de Vijf Eerste Zaterdagen is gegeven om de vijf krenkingen van het Onbevlekt Hart van Maria goed te maken, vertelde David Carollo, uitvoerend directeur van het Wereldapostolaat van Fatima U.S.A., aan CNA.

Zoals vermeld op de website van het Wereldapostolaat van Fatima U.S.A., bestaan deze vijf krenkingen uit: beledigingen van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, door ontkenning of bespotting; beledigingen over haar eeuwige maagdelijkheid; beledigingen over haar goddelijk moederschap, d.w.z. weigeren haar te accepteren als de moeder van de hele mensheid; beledigingen door degenen die in de harten van kinderen onverschilligheid voor, minachting van en zelfs haat jegens de Heilige Maagd Maria zaaien, en beledigingen of opzettelijk aangebrachte schade aan heilige afbeeldingen van Maria.

Beloften verbonden aan de devotie

Toen Maria vroeg om de toewijding van Rusland en de beoefening van de devotie van de Eerste Zaterdagen, beloofde zij dat het bepaalde vruchten met zich mee zou brengen als aan haar verzoeken zou worden voldaan.

“Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn; zo niet, dan zal zij haar dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen van de Kerk veroorzaken”, zei Maria, zo schreef zuster Lucia in haar memoires. “De goeden zullen tot martelaar worden gemaakt; de Heilige Vader zal veel te lijden hebben; verschillende volkeren zullen worden uitgeroeid. Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden, en zij zal bekeerd worden, en een periode van vrede zal aan de wereld geschonken worden.”

Carollo vertelde CNA dat de genade van “uiteindelijke volharding” in het uur van de dood ook zal worden verleend aan iedere ziel die de Vijf Eerste Zaterdagen devotie vervult. Maar, voegde hij eraan toe, “aan genade moet worden meegewerkt.”

Verzoek nog niet ingewilligd?

Het was Carollo die de devotie van de Vijf Eerste Zaterdagen het “onvervulde deel van de Boodschap van Fatima” noemde.

Hoe kan dat dan? Carollo zei dat de vervulling van de beloften van Fatima “zal komen wanneer we het verdienen.”

“En we verdienen het,” voegde hij eraan toe, “in de eerste plaats als genoeg mensen die Vijf Eerste Zaterdagen devotie voltooien.”

Sprekend over de recente toewijding van paus Franciscus van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria, zei Carollo dat de genade zeker zou komen. “Maar er moet samenwerking zijn van onze kant, zei hij.

“We moeten de boodschap van Fatima in ons leven integreren, in het bijzonder de Vijf Eerste Zaterdagen devotie. Die moeten we vervullen”, zei hij.

Teken de gelofte

Op de website van het Wereldapostolaat van Fatima nodigt Carollo mensen uit om een lidmaatschapsbelofte te ondertekenen die zuster Lucia samen met de stichter van het apostolaat, John M. Haffert, heeft geformuleerd als een verbintenis om de dagelijkse rozenkrans te bidden, zich toe te wijden aan het bruine scapulier, de offers te brengen die worden gevraagd door de dagelijkse plichten van ieders levensstaat, en zich in te zetten voor de vervulling van de Vijf Eerste Zaterdagen-devotie.

Carollo vertelde CNA dat, hoewel er geen officiële gegevens zijn bijgehouden, naar schatting 20 miljoen mensen wereldwijd de gelofte hebben ondertekend sinds deze 75 jaar geleden werd geformuleerd.

Wat betreft de vervulling van de Vijf Eerste Zaterdagen devotie, kan het ontvangen van het sacrament van verzoening acht dagen voor of na de eerste zaterdag plaatsvinden, “als je in een staat van genade bent”, aldus de website.

Het ontvangen van de heilige communie kan tijdens een zaterdagavondmis, aldus de website. En bij het bidden van de rozenkrans is vijf tientjes wat de gelofte voorschrijft, vertelde Carollo aan CNA.

Hoewel het bidden van de rozenkrans geknield voor het Heilig Sacrament de voorkeur heeft, zei Carollo, kan het ook in verschillende andere situaties worden gebeden, zoals tijdens het rijden in een auto.

Op de vraag wat zijn boodschap aan de lezers zou zijn over de verschijningen van Fatima, zei Carollo: “Leef de boodschap van Fatima.”

Hij voegde eraan toe: “Leer, leef en verspreid de boodschap van Fatima, want het is een herhaling van de evangeliën.”

Bron: Why Is the First Saturdays Devotion Called the ‘Unfulfilled Part of the Fatima Message’?| National Catholic Register (ncregister.com)

 

 


Wilt u meer lezen over ‘Zuster Lucia‘ van Fatima? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’  boven aan deze post.

 

220401 | [XLS000] | 220402 Posts 101

Keywoorden: Joe Bukuras | NCRegister | Consecratie van Rusland (en Oekraïne) aan het onbevlekt hart van Maria | Devotie van de vijf eerste zaterdagen | Devotie | Drie herderskinderen | Heiligdom Fatima | O.L.V. van Fatima | Paus Franciscus | vijf krenkingen van het onbevlekt Hart van Maria | Zuster Lucia | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel