De aap is nu uit de mouw, wat de Synode over Synodaliteit betreft

HomeGeloof en LevenDe aap is nu uit de mouw, wat de Synode over Synodaliteit...

De aap is nu uit de mouw, wat de Synode over Synodaliteit betreft @NCRegister @fatherdesouza

COMMENTAAR: De opmerkingen van kardinaal Robert McElroy vorige week, dat de synode de juiste plaats is om fundamentele katholieke leerstellingen teniet te doen, hebben in de schijnwerpers geplaatst hoe de leiders van de Synode over Synodaliteit zelf het proces manipuleren om hetzelfde doel na te streven.

Father Raymond J. de Souza; Vaticaan; 1 februari 2023 – De recente brief aan de bischoppen in de wereld van kardinaal Mario Grech, hoofd van het Vaticaanse secretariaat van de synode, en kardinaal Jean-Claude Hollerich, relator-generaal van de Synode over Synodaliteit, laat zien dat het leiden van een synode niet meer zo eenvoudig is als vroeger.

De vorige synodes onder paus Franciscus waren relatief eenvoudig te hanteren in vergelijking met het huidige synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk. Indertijd voegden de synodeleiders, na iedereen gehoord te hebben, gewoon wat ze maar wilden toe aan de interim- of eindverslagen.

Ontstaan van de Synode over Synodaliteit

Zo is het synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk begonnen. Het zal uitmonden in niet één, maar twee wereldwijde synodevergaderingen in Rome, één dit najaar en de tweede in oktober 2024.

Maar het begon in 2018 bij de jongerensynode, toen de jezuïet pater Giacomo Costa – een van de belangrijkste synodeleiders – eenvoudigweg materiaal over synodale processen in het verslag van die synode invoegde.

Het zou moeilijk zijn om iets te bedenken dat normale jongeren minder aanspreekt dan eindeloze vergaderingen onder leiding van groepsbegeleiders. Niettemin moest het secretariaat van de synode het lokale-tot-wereldwijde synodale proces in meerdere fasen ergens lanceren, en dus “meldden” zij dat de synodevaders wensten dat jonge katholieken over de hele wereld bij synodaliteit zouden worden betrokken.

Kardinaal Oswald Gracias van Bombay, een lid van de “raad van kardinalen” van de Heilige Vader en naaste adviseur van de paus, liet weten dat het secretariaat van de synode die tekst had opgesteld en suggereerde dat pater Costa zelf de bedenker was.

Rol Kardinaal McElroy

Het synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk kreeg vorige week enigszins een schok toen kardinaal Robert McElroy van San Diego de aap uit de mouw liet komen, of het gordijn opentrok, of gewoon hardop zei wat velen hadden vermoed dat er stond te gebeuren. Hij betoogde dat de Synode over Synodaliteit precies het juiste moment was om de wijding van vrouwelijke diakenen goed te keuren, de wijding van vrouwelijke priesters te heroverwegen, de bijbelse leer van de heilige Paulus aan de kant te zetten over het niet ontvangen van de Heilige Communie in een staat van doodzonde, en, tenminste voor bepaalde geliefde seksuele praktijken, de uitdaging van de kuisheid helemaal los te laten.

Kardinaal McElroy is verreweg de meest intelligente, welbespraakte en goed opgeleide – Stanford, Harvard, Berkeley, Gregoriaans – van de Amerikaanse kardinalen die paus Franciscus heeft gecreëerd, dus mensen namen er nota van.

Wat te veel nota, leek het, want er werd alarm geslagen dat het synodale proces van “groter maken van de tent” blijkbaar ook het uitnodigen van de vossen in het leerstellige kippenhok inhield. Dat is “radicale integratie” van een verregaande soort, waarbij ideeën worden voorgesteld – open toelaten tot de Eucharistie van alle gedoopten – die in de hele geschiedenis van de Kerk nooit werden onderwezen.

Een delicaat evenwicht

De organisatoren van het synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk raakten zelf gealarmeerd. Zij willen de paarden zeker niet bang maken door te suggereren dat de kuisheid zelf zou worden afgeschaft. Hoe krijg je oogkleppen en teugels op de synodale paarden zonder teveel mensen te laten weten waar je van plan bent ze heen te leiden?

De leiders van de synode moeten duidelijk zijn over wat er verwacht wordt, zonder de indruk te wekken dat ze de oplossing vooraf al binnenhalen. Daartoe hadden zij aangekondigd dat pater Timothy Radcliffe, voormalig generaal overste van de Dominicanen, en betrouwbaar pleitbezorger van meer vrijgevochten seksuele zeden, alle deelnemers aan de synode drie dagen lang marsbevelen zou geven voordat de synode dit najaar zou worden bijeengeroepen.

Iedereen wist dus waar de zaken verondersteld werden heen te gaan, maar het was voorbarig van kardinaal McElroy om iets te publiceren wat de indruk wekte een voorpublicatie te zijn van het eindverslag van de beraadslagingen van de synode.

Dus moesten de kardinalen Grech en Hollerich snel handelen om McElroy’s overhaaste actie te verhelpen. Let niet op die kardinaal achter de synodale gordijnen in San Diego!

Het lastige is voor de kardinalen Grech en Hollerich dat ook zij zelf nogal te veel gepraat hebben.

Terwijl zij “dringend” aan de bisschoppen schreven dat het synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk niet bedoeld was om de bisschoppen op een zijspoor te zetten en hen te reduceren tot notulisten, was het kardinaal Grech zelf die afgelopen herfst een groep “deskundigen” bijeenbracht om de samenvatting van alle nationale synodale rapporten op te stellen.

Die samenvatting is nu de basis voor de huidige continentale fase van het synodale proces. Nadat de continentale fase over enkele weken is afgerond, zullen kardinaal Grech en zijn team van bevoorrechte deskundigen er opnieuw een blik op werpen en het werkdocument (instrumentum laboris) voor de wereldwijde synodes van dit jaar en volgend jaar verder uitwerken.

Die expertgroep telde, onder tientallen aanwezige deskundigen, slechts één bisschop. Kardinaal Grech schrijft nu dat synodaliteit niet los kan worden gezien van “bisschoppelijke collegialiteit“, maar nog slechts enkele maanden geleden pochte hij dat zijn selecte groep van gelijkgestemde deskundigen – onder leiding van de alomtegenwoordige pater Costa – het echte “hart en de oren van de Kerk” was.

Bij vorige synodes heeft het synodesecretariaat zich gemengd in de beraadslagingen van de echte bisschoppen. Hoeveel te meer zullen zij tussenbeide komen wanneer kardinaal Grech en zijn team, tegen de werkelijke bisschoppen in die in Rome aanwezig zijn, uit naam van het “hart van de Kerk” spreken?

De brief van de kardinalen Grech en Hollerich, zo laat in het proces, is alleen nodig nu duidelijk wordt dat er velen zijn – kardinaal McElroy slechts als de meest prominente onder hen – die “een agenda willen opleggen” aan het synodale proces over synodaliteit voor een synodale Kerk. Het is alleen nodig om mensen te vertellen geen aandacht te schenken aan de man achter het gordijn wanneer het duidelijk is dat er achter het gordijn iets gaande is.

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, afgebeeld in 2019, is de algemeen relator van de Synode over Synodaliteit.(Foto: Franco Origlia)2019 Franco Origlia

Wat kardinaal Hollerich betreft, sinds zijn benoeming tot relator-generaal van de Synode over Synodaliteit heeft hij niet geschuwd om uit te spreken dat hij de leer van de Kerk over homoseksualiteit achterhaald en verkeerd vindt. Dus wanneer de bisschoppen in Rome bijeenkomen, krijgen zij in januari een brief waarin hen wordt verteld dat een leerstellige verandering niet op de agenda staat, maar in oktober zal een kardinaal aantreden die juist dat wenst. De kardinaal zal dan niet achter het gordijn zitten, maar op het podium naast de Heilige Vader.

De geloofwaardigheid van het secretariaat van de synode is ernstig aangetast door de manipulaties van vorige synodes. De brief aan de bisschoppen van de wereld vraagt hen te negeren wat zij zich zien ontvouwen voor hun ogen, van Duitsland tot San Diego. Als het doek eenmaal is open getrokken, zoals kardinaal McElroy deed, kan het niet meer helemaal worden dichtgetrokken.

(c) NCRegister Media – Pater Raymond J de Souza

Over Pater Raymond J. de Souza: Pater Raymond J. de Souza is de oprichter en redacteur van Convivium magazine.

 

Bron: The Cat’s Out of the Bag Now, With the Synod on Synodality| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: | Bisschoppelijke collegialiteit | Homoseksualiteit | Kardinaal Jean-Claude Hollerich s.j. | Kardinaal Mario Grech | Kardinaal Oswald Gracias  | Kardinaal Robert McElroy | Luisteren naar de Heilige geest | Manipulatie |  NCRegister | Pater Giacomo Costa s.j.| Pater Raymond de Souza | Pater Timothy Radcliffe | Paus Franciscus | Seksuele moraal | Synode over synodaliteit | Verdeeldheid | Vrouw in het ambt | 


Wilt u meer lezen van ‘Synode over synodaliteit‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel


230202 | [XLS000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: