Jonge katholieken in Ierland zeggen, dat hun stem niet is gehoord tijdens synodale proces @CNAlive

HomeCNAgencyJonge katholieken in Ierland zeggen, dat hun stem niet is gehoord tijdens...

Een groep van 500 jonge katholieken in Ierland hebben een brief ondertekend waarin ze zeggen dat ze de leer van de Kerk een warm hart toedragen, maar dat hun stem niet is gehoord in het proces dat voorafging aan de synode over synodaliteit in Rome.

Door Charlotte Evans  CNA Newsroom, 10 aug 2022 / 01:54 am

Een groep van 500 jonge katholieken in Ierland hebben een brief ondertekend waarin ze zeggen dat ze de leer van de Kerk een warm hart toedragen, maar dat hun stem niet is gehoord in het proces dat voorafging aan de synode over synodaliteit in Rome.

Zij uiten hun bezorgdheid dat het lopende synodale proces ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat alle katholieken in Ierland veranderingen zouden willen zien.

De brief is gericht aan de stuurgroep van de synode, die verantwoordelijk is voor het verzamelen en samenvatten van de antwoorden op de vragen die in recente vragenlijsten voor het Ierse synodale traject zijn gesteld.

Een kopie is ook gestuurd naar de bisschoppen van Ierland.

In een toespraak tot de Irish Catholic zei Peadar Hand, een van de organisatoren van de brief, dat “onder mensen die hun geloof daadwerkelijk praktiseren en hun best doen om hun geloof vorm te geven in hun leven, er geen verlangen is naar ‘een verandering in de kerkelijke leer’ “.

“De taak van de Kerk is niet om met de wereld mee te veranderen, maar om de wereld te veranderen,” vervolgde hij.

De brief luidt: “Als jonge praktiserende katholieken zouden wij graag willen dat u onze geluiden hoort met betrekking tot de ontwikkelingen rond de Synodale Synthese.”

“Wij maken ons zorgen dat na de presentaties op de pre-synodale nationale bijeenkomst in juni, de daaruit voortkomende samenbundeling het risico loopt een valse conclusie te presenteren, namelijk dat de Sensus Fidei op gespannen voet staat met de huidige kerkelijke leer en praktijk. Dit betreft in het bijzonder de menselijke seksualiteit, het huwelijk en het gewijde ambt”.

De sensus fidei, of sensus fidelium, wordt in de Catechismus van de Katholieke Kerk gedefinieerd als “de bovennatuurlijke beleving van het geloof door het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot de laatsten der gelovigen, blijk geven van een universele instemming in zaken van geloof en zeden.”

CNA heeft contact opgenomen met de Ierse Katholieke Bisschoppenconferentie voor commentaar.

Paus Franciscus kondigde een synode over synodaliteit aan in maart 2020 om “het hele Volk van God de gelegenheid te bieden om samen te bepalen hoe we verder kunnen gaan op de weg naar een meer synodale Kerk op de lange termijn.”

Het synodale proces ter voorbereiding van de synode begon met consultaties op diocesaan niveau in oktober 2021. Een continentale fase is gepland om te beginnen in maart 2023, volgens de website van de Synode over Synodaliteit. De laatste en universele fase zal beginnen met de XVIe Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, met als thema “Voor een Synodale Kerk: Gemeenschap, Participatie en Missie,” in het Vaticaan in oktober 2023.

Charlotte Evans

Charlotte Evans is schrijfster en redactrice in Birmingham, Groot-Brittannië, waar ze een promotie-onderzoek doet in de Engelse literatuur.

 

Bron: Young Catholics in Ireland say their voices have not been heard during synodal process | Catholic News Agency

 

Keywoorden: | Charlotte Evans | CNAgency | Ierland | Ierse bisschoppenconferentie | Ierse Katholieke Kerk | Jonge katholieken | Sensus Fidei | Synodale weg | Synode over synodaliteit |

 

Als u meer wilt lezen of horen over bijvoorbeeld de ‘Synodale weg‘ ? klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

220811 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel