Nuntius in Spanje legt standpunt Heilige Stoel uit met betrekking tot Agenda 2030 VN

HomeCNAgencyNuntius in Spanje legt standpunt Heilige Stoel uit met betrekking tot Agenda...

Nuntius in Spanje legt standpunt Heilige Stoel uit met betrekking tot Agenda 2030 van de Verenigde Naties @CNAgency

door: CNA Redactie / CNAStaff  CNA Newsroom, 30 jan 2023 / 11:15 am

De apostolische nuntius van de Heilige Stoel in Spanje, aartsbisschop Bernardito Cleopas Auza, legde het standpunt van de Heilige Stoel uit m.b.t. Agenda 2030 van de Verenigde Naties, vanaf de inleidende besprekingen tot de verwezenlijking ervan.

De reflectie over de rol van de Heilige Stoel met betrekking tot Agenda 2030 vond plaats tijdens een ceremonie in de Abat Oliba CEU Universiteit in Barcelona ter gelegenheid van het feest van de Bekering van Sint Paulus, patroonheilige van het academisch centrum, op 25 januari.

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling is “de meest uitgebreide blauwdruk tot nu toe om extreme armoede uit te bannen, ongelijkheid te verminderen en de planeet te beschermen”, aldus de website van de Verenigde Naties.

Auza beschreef in detail hoe de Heilige Stoel “zeer intensief” deelnam aan de inleidende besprekingen die in 2013 en 2014 werden gehouden ter voorbereiding van Agenda 2030.

Hij benadrukte echter dat de Heilige Stoel “uit eigen keuze” niet heeft gestemd voor de goedkeuring van het document dat de 16 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (red.: het zijn er inmiddels 17 zie hier bevat.

Voornaamste bezwaren

Bovendien benadrukte de nuntius dat één van de vele bezwaren die door de Heilige Stoel naar voren zijn gebracht, de overweging is, dat de verklaarde doelen te talrijk zijn en dat ze “overdreven idealisme” inhouden, des te meer wanneer ze in 15 jaar moeten worden behaald, aangezien ze in 2016 zijn goedgekeurd.

Auza merkte op dat paus Franciscus zelf het “declarationistische nominalisme” heeft bekritiseerd dat in Agenda 2030 wordt aangetroffen, dat het risico inhoudt dat “gewetens worden gesust door plechtige verklaringen.”

De Heilige Stoel wijst er ook op dat de formulering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vaak “een a priori oplossing, een antwoord op alle uitdagingen in alle landen” inhoudt.

Dit geeft aan dat de wil van de donoren prevaleert boven de werkelijke behoeften van de landen die hulp ontvangen.

De nuntius in Spanje herinnerde er ook aan dat de Heilige Stoel het risico op een gemeenschappelijk document, waaraan elk land zijn eigen interpretatie zou geven, als problematisch heeft bestempeld, naast de kwestie van ideologische kolonisatie.

“De Heilige Stoel heeft snel en duidelijk zijn bedenkingen over sommige aspecten van Agenda 2030 kenbaar gemaakt”, benadrukte de prelaat, waarbij hij opmerkte dat “er veel mensen zijn die denken dat de Heilige Stoel het volledig eens is met Agenda 2030. Dat is natuurlijk niet zo.”

Maar, zo wees hij erop, “men moet erkennen dat de doelstellingen van Agenda 2030 breed gedragen worden. Wie deelt niet de kwestie van het beëindigen van armoede of honger, het verstrekken van onderwijs aan iedereen, het versterken van vrede en gerechtigheid, het versterken van de dialoog, het redden van de planeet, enz.”.

Controversiële concepten

Aartsbisschop Auza wees erop dat “hoewel de Heilige Stoel het eens is met de meeste doelstellingen en doelen die in de agenda worden opgesomd”, zij overeenkomstig haar “aard en bijzondere missie” een aantal verduidelijkingen heeft gegeven en een voorbehoud heeft gemaakt tegenover sommige concepten.

Dat zijn vooral die welke betrekking hebben op de mens, zijn natuur en waardigheid, seksualiteit, het recht op leven, het gezin en het belang van de grondslagen van het internationaal recht bij de interpretatie en uitvoering van Agenda 2030.

Ter illustratie ging de prelaat in op enkele relevante kwesties zoals het begrip gender, het idee van empowerment en het zogenaamde recht op seksuele en reproductieve gezondheid.

Gender

Auza herinnerde eraan dat er een “oud debat” is over het gebruik van de term “gender” dat teruggaat tot de Conferentie over Ontwikkeling dat werd gehouden in Caïro in 1994 en de Conferentie over Vrouwen in 1995 die plaatsvond in Peking.

De nuntius legde uit dat de Heilige Stoel in haar nota waarin ze haar voorbehoud uit, “benadrukt dat elke verwijzing naar gender, gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes wordt opgevat volgens het algemeen aanvaarde gemeenschappelijke gebruik van het woord gender op basis van biologische criteria.”

Empowerment

De nuntius legde ook uit dat “door het gebruik van de term bevordering in plaats van empowerment, de Heilige Stoel een ongeordende kijk op gezag als macht in plaats van dienstbaarheid wil vermijden.”

De apostolische nuntius in Spanje, die zeven en een half jaar lang de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de VN was, legde uit dat de term empowerment pas sinds de jaren negentig wordt gebruikt.

Recht op reproductieve en seksuele gezondheid

Auza erkent dat de term seksuele en reproductieve gezondheid “een van de meest controversiële is omdat deze abortus impliceert.”

De term werd voor het eerst gebruikt in 1995 tijdens de Wereldvrouwenconferentie in Peking. Daar, herinnerde de prelaat zich, “was er een grote strijd tussen de Heilige Stoel”, en met name de Verenigde Staten, waarvan de delegatie werd geleid door Hillary Clinton.

De term werd in het definitieve document geïntroduceerd, maar met een interpretatie die “dankzij de steun van vele andere landen” in het document kon blijven staan en die volgens Auza “geen abortus impliceert”.

Deze overweging is terug te vinden in de tekst van de overeenkomst en “is geen interpretatie”, aldus de nuntius.

“Het omvat niet het recht op abortus en nog minder abortus als een fundamenteel recht,” zei de aartsbisschop en vervolgens “benadrukte hij dat geen enkel document van de Verenigde Naties ooit abortus als een recht heeft genoemd.”

Wat wel gebeurt, betoogde hij, is dat veel landen en VN-organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF het als zodanig opvatten.

Aldus hebben sommige landen “67% tot 70% van hun hulp gegeven voor de uitvoering van alleen deze term binnen Agenda 2030: het recht op seksuele en reproductieve gezondheid. Dat wil zeggen het bevorderen van geboortebeperking,” zei hij.

 Dit verhaal werd voor het eerst gepubliceerd door ACI Prensa, CNA’s Spaanstalige nieuwspartner. Het is vertaald en aangepast door CNA.

CNA-Staff: De medewerkers van Catholic News Agency (CNA) zijn een team van journalisten dat zich toelegt op het verslaan van nieuws over de katholieke kerk in de hele wereld. Onze bureaus zijn gevestigd in Denver, Washington en Rome. We hebben zusterbureaus in Kenia, Duitsland, Peru, Brazilië en Italië. CNA is een dienst van EWTN News. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via news@catholicna.com.


Bron: Nuncio in Spain explains the Holy See’s position on the UN’s Agenda 2030 | Catholic News Agency


 

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld activiteiten van de ‘Heilige Stoel’? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven of onderaan deze post. 


230130 [V000] 231022 post views 414 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel