Onze Lieve Vrouwe van Lourdes eren: een nieuwe genezingsmis voor een gebroken wereld

HomeInternationaal Katholiek NieuwsOnze Lieve Vrouwe van Lourdes eren: een nieuwe genezingsmis voor een gebroken...

Onze Lieve Vrouwe van Lourdes eren: een nieuwe genezingsmis voor een gebroken wereld @NCRegister @ArchCordileone

COMMENTAAR: We hebben allemaal genezing nodig – vooral van God die ons gemaakt heeft om lief te hebben en bemind te worden tot in eeuwigheid.

Aartsbisschop Salvatore Cordileone; Commentaren; 7 februari 2023

Op 27 januari ging ik naar een champignonkwekerij in Half Moon Bay, waar een afschuwelijke massale schietpartij plaatsvond, om te bidden met de families en vrienden van de slachtoffers. Het bleek voor mij een buitengewone reis te worden.

“We komen vandaag samen om deze ruimte des doods terug te winnen als een plaats van leven, deze plek waar geweld plaatsvond eisen we opnieuw op als een plaats van vrede,” zei ik terwijl ik het terrein zegende met wijwater.

Het diepe geloof van deze families te midden van zulke verschrikkingen scheen als een baken van licht in de donkerste nacht. Ik ben zelfs nu nog diep onder de indruk van de kracht van een geloof dat op dat moment in staat was tot: vergeving schenken aan de dader van deze gruwelijke misdaad die hun geliefden van hen wegnam. De neef van een van de slachtoffers zei tegen een verslaggever van NBC: “Vergeving is nodig opdat de moordenaar kan genezen van zijn zonden.”

We leven in een wereld die gebroken is. Zo veel van onze instellingen die altijd het bolwerk van de goede orde in de samenleving zijn geweest, lijken nu verstrikt in controverse, conflicten en verval, van de politiek tot openbare scholen tot de politie, om maar niet te spreken van religieuze gemeenschappen.

Misdaad en wanorde nemen toe. Huwelijken lopen stuk of stranden. Het geboortecijfer daalt en daarmee ook kerklidmaatschap, vooral onder katholieken. De volgende generatie is beducht om aan kinderen te beginnen.

Het gaat niet goed met onze cultuur en onze kinderen. In 2019 gaf bijna 37% van de middelbare scholieren aan zich het afgelopen jaar aanhoudend verdrietig of hopeloos te voelen. Bijna 19% van deze tieners overwoog serieus zelfmoord, volgens de CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De wereld is altijd een mengeling geweest van strijd, ziekte, gebrek en lijden, naast liefde, zorg en creativiteit. Dat de wereld vol is van beide is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de traditionele bronnen van identiteit en stabiliteit in een gevallen wereld allemaal actief worden ondermijnd door onze cultuur: geloof, familie, gemeenschap, de natie, zelfs het lichaam zelf wordt ontdaan van zijn inherente betekenis. Wij zijn er niet voor gemaakt om onze eigen identiteit vanuit het niets te verzinnen. Wij zijn gemaakt voor gemeenschap. Wij zijn gemaakt voor de liefde van God, want dat is wat gemeenschap met Hem en elkaar mogelijk maakt, en dat is het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan.

We hebben genezing nodig. Meer dan een jaar geleden, toen we uit de nachtmerrie van Covid begonnen te ontwaken, gaf ik aan de huiscomponist van het Benedictus XVI Instituut, Frank La Rocca, opdracht tot het componeren van een nieuwe genezingsmis voor de Wereldziekendag, ter ere van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes

Op 11 februari, om 11 uur PST (Pacific Standard Time), komen we in Oakland’s Cathedral of Christ the Light samen voor een buitengewone gebeurtenis: de eerste viering van de Messe des Malades: Onze Lieve Vrouwe van Lourdes eren. Naast het sacrament van de ziekenzalving en de zegening van de handen van de ziekenverzorgers, zoals de Orde van Malta elk jaar op de Wereldziekendag doet, zal het ook een bijzonder vertoon van katholieke eenheid zijn: de ridders en dames van de Orde van beide zijden van de baai – San Francisco en Oakland – zullen samenkomen in de kathedraal waar de Orde haar gratis medische kliniek voor de armen beheert, met bisschop Michael Barber als celebrant van de mis en ik voor het uitspreken van de homilie. Naast de Orde van Malta zullen ook de Ridders en Dames van het Heilig Graf, de Ridders van Columbus, de Dominicaanse Broeders Provincie van de Allerheiligste Naam van Jezus en de Dominicaanse Zusters van Maria Moeder van de Eucharistie samenkomen om God te aanbidden en genezende liefde te vragen voor onze gebroken wereld.

EWTN zal de mis live uitzenden. Het Benedictus XVI-koor, onder leiding van de veelgeprezen Richard Sparks, zal deze prachtige nieuwe mis opluisteren. Een nieuw schilderij van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes van de hand van Matilde Olivera zal als schrijn worden opgesteld. Katholieken erkennen al eeuwen dat de heilige schoonheid die de werkelijkheid van God onthult geen luxeartikel is, maar een spirituele noodzaak, zelfs – ja, vooral – in tijden van nood.

Een paar weken geleden, zittend in mijn woonkamer, ging Frank naar de piano en speelde voor mij het Agnus Dei, mijn eerste blik op deze nieuwe compositie voor de mis. “Dit is opnieuw een meesterwerk,” flapte ik eruit, “een reis van ziekte naar genezing, van duisternis naar licht.”

We hebben allemaal genezing nodig. We lijden allemaal. We zondigen allemaal. We hebben vergeving nodig van elkaar en vooral van de Heer God die ons gemaakt heeft om lief te hebben en bemind te worden tot in alle eeuwigheid. Een eucharistische wederopstanding en een wedergeboorte van geloof kunnen niet voortkomen uit het veranderen van deze of gene ongemakkelijke leer van Jezus Christus. Nee, niet de leerstellingen die ons vragen onze seksuele verlangens te sublimeren naar zijn wil. Nee, zelfs niet de veel moeilijkere leer dat we goed moeten doen aan hen die ons onrecht aandoen, dat we vergeven zoals we hopen op vergeving.

Eucharistische vernieuwing betekent een bekering in ons hart om ons af te stemmen op de wil van God, die ons is getoond door zijn Zoon Christus Jezus. God heeft ons gemaakt voor gemeenschap: Het zou incoherent zijn om zijn oproep tot gemeenschap, zoals Hij die voor ons in onze eigen natuur heeft opgeslagen, de rug toe te keren en tegelijk deel te nemen aan het sacrament van die gemeenschap.

God weet dat dit moeilijk is. Hij heeft ons tenslotte gemaakt! Daarom geeft Hij ons de middelen, door de Eucharistie en het sacrament van Boete, om ons geloof coherent te beleven, dat wil zeggen de genade van zuivering van onze ziel te verkrijgen door uiterlijke en zichtbare tekenen, en ons zo eerbiedig met Hem te verenigen in de communie van zijn Lichaam en Bloed.

Het tegengif voor wanhoop is hoop. Maar die komt niet alleen door die te wensen. Lourdes is de levende les, want Lourdes (niet Disneyland) is de gelukkigste plaats op aarde. Zoals iedereen die er geweest is weet, zijn de meest voorkomende dingen in Lourdes geen kerken, geen water, geen rozenkransen; het is de glimlach. Dat is het mysterie te midden van zoveel lijden, iedereen in Lourdes glimlacht, want het is een plaats van liefde die ons in contact brengt met de werkelijkheid, de diepste werkelijkheid: God is hier en hij houdt van ons.

Aartsbisschop Salvatore Cordileone Aartsbisschop Salvatore J. Cordileone is de aartsbisschop van San Francisco en de oprichter en voorzitter van het bestuur van het Benedictus XVI Instituut voor Heilige Muziek en Goddelijke Aanbidding.


Bron: Honoring Our Lady of Lourdes: a New Healing Mass for a Broken World| National Catholic Register (ncregister.com)


Wilt u meer lezen over deze ‘Aartsbisschop Salvatore Cordileone‘ van San Francisco, Californië?  Klik hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post. 


Keywoorden: 11 Februari wereldziekendag | Aartsbisschop Salvatore Cordileone | Benedictus XVI Instituut voor Heilige Muziek en Goddelijke Aanbidding | Californië | Creativiteit | Eucharistische vernieuwing | Frank La Rocca | Gebrek | Gebroken wereld | Genezing | Glimlach | Hoop | Huwelijk en gezin | Liefde | Lijden | Lourdes | Misdaad | NCRegister | Onze Lieve Vrouwe van Lourdes | Sacrament van de ziekenzalving | Strijd | Vergeving | Wanorde | Ziekte | Zorg |  

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel