EWTN World Over (2): Chad Pecknold’s zoekt naar duidelijkheid in de woorden van Paus Franciscus over de geplande synodale weg voor de wereldkerk

HomeEWTN InternationaalEWTN World Over (2): Chad Pecknold's zoekt naar duidelijkheid in de woorden...

EWTN Worldover sessie van 23 september 2021 – Verdere verdieping van wat er werd gezegd | dossier Synodale Weg

Raymond Arroyo van EWTN WorldOver spreekt met Chad Pecknold, theologieprofessor aan ‘The Catholic University of America’, de ‘Paul van Geest’ van Amerika. Hij geeft zijn analyse m.b.t. gedachten gang van paus Franciscus m.b.t. rol van synodes voor synodaliteit.

02:55 Paus Franciscus over de synodale weg

03:08 Dynamiek van wederzijds luisteren… Het gaat niet om het verzamelen van meningen, nee, het gaat om luisteren naar de H.Geest, wat de Geest wil voor de kerk en om te ontdekken dat god altijd de God is van de verrassingen

05:30 – Chad Pecknold: Wat wordt bedoeld met ‘onderscheiding’, de onderscheiding van Geesten? Onderscheidt de Kerk de Geest d.m.v. meningen van gelovigen? Wat is de inhoud van het begrip synodaliteit? Is het synodale proces, in de huidige vorm, alleen gericht op een bepaalde ‘stijl’? Kan het wel leiden tot de inkeer en bekering die met deze term beoogd worden binnen de Ignatiaanse spiritualiteit? Pastorale of politieke resultaten? Kritiek van Walter Kasper op documenten Duitse Synodale Weg.

06:50 – Paus Franciscus: Het kan tijd zijn om te vertrekken en van richting te veranderen, weg van overtuigingen die tegenhouden en ons beletten om te bewegen en samen te wandelen

07:11 – Op welke overtuigingen en welke veranderingen doelt de paus? Veranderingen die bepaalde minderheidsgroepen nastreven die in Duitsland de vorm van de synode hebben beïnvloed? Die nu ook de vorm van deze synode proberen te regelen?

08:11 – Chad Pecknold vreest dat deze synode de tand des tijds niet zal doorstaan. Volgens hem kun je in de geest van Chesterton de vraag stellen of de democratische geest van het concilianisme de  ‘democratie van de doden’ belichaamt?

08:46 Paus Franciscus haalt in zijn speech de handelingen van de apostelen aan waarin de H.Geest Petrus dat God geen favorieten heeft en dat we niet kunnen discrimineren in de naam van God. Zo kunnen we volgens de Paus ook  ‘katholiciteit’ niet begrijpen zonder te refereren aan dat grote veldhospitaal dat geen grenzen heeft. De Paus wil ook niet-katholieken inbreng laten hebben. Openheid die kan leiden tot geslotenheid voor de geest van de Kerk?

09:53 – Chad hoopt dat we bisschoppen zullen zien die geen proces willen managen, maar herders willen zijn die hun kudde beschermen tegen de wolven.

10:04 – De Paus over starheid binnen de kerk (rigidity in the church)

10:34 – Chad Pecknold: Wat wordt er met starheid bedoeld? Kan een verkeerde ‘stijl’ een zonde zijn? … Hoe zou je opbiechten in de biechtstoel: ik ben drie maal ‘star’? Wat moet ik me daarbij  voorstellen?

11:49 – Chad Pecknold: De Paus lijkt een rigide model, van de kerk met een stricte onderscheiding tussen leraren en lerenden omver te willen werpen. Is het streven de door JPII en BXVI ingestelde regeling, voor hoe Vaticanum II geïnterpreteerd moet worden, te ‘ontregelen’? Wat is de uiteindelijke zin, het einddoel, van open staan voor ontregeling en alle ooit geformuleerde waarheden los laten?

13:18 – Over een verslag van een gesprek met jezuïeten in Slowakije op 12 September j.l. (1): De Paus verklaart zich nader over een ideologie waaraan de kerk zou lijden: waarin de kerk achterwaarts lijkt te willen gaan. Perversies van starheid en klerikalisme. Lijdt de Kerk hieraan? Chad Pecknold vraagt zich af of het hierom gaat bij jongeren die een meer eerbiedige liturgie wensen. Kan het bij hen ook gaan om een reactie op het libertinisme van de jaren ’70, dat jongeren los willen komen van de nietszeggende therapeutische liturgie van de jaren ’70-’80, die werd ontwikkeld na Vaticanum II?

15:14 – … gesprek met jezuïeten in Slovakije op 12 September j.l. (2): Commentaar op de acties rondom de traditionele Latijnse mis als het stoppen van ‘het automatisme van de oude ritus’ . Chad Pecknold vraagt zich af of het wellicht juist hier in wezen gaat om een vorm van nostalgie, teruggaan naar tijdperk voor JPII en BXVI,  herkauwen van de jaren ’70?

16:04 – … gesprek met jezuïeten in Slovakije op 12 September j.l. (3): Over Genderideologie en omgaan met homosexualiteit. Chad Pecknold vraagt zich af wat ook in dit verband onderscheiding en begeleiding inhoudt. Gaat het bij pastorale zorg niet om het vermogen tot onderscheiding volgens H. Ignatius van Loyola en niet om volgen van de tijdgeest.

Keywoorden/Tags: Chad Packnold | Heilige Geest | Homosexualiteit | Luisteren | H.Ignatius van Loyola | Onderscheiding | Paus Franciscus I | Starheid | Synodale weg |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel