Paus Franciscus gelast Vaticaanse instanties alle fondsen uiterlijk 30 sept. over te maken naar de Vaticaanse bank – @NCRegister @HannahBrockhaus

HomeCNAgencyPaus Franciscus gelast Vaticaanse instanties alle fondsen uiterlijk 30 sept. over...

Volgens het decreet van Franciscus moeten financiële en liquide middelen die zijn ondergebracht bij andere banken dan het IOR, worden overgebracht naar de Vaticaanse bank binnen 30 dagen na 1 september 2022.

Door Hannah Brockhaus Vaticaan; 23 augustus 2022

Paus Franciscus heeft opdracht gegeven dat de Heilige Stoel en daarmee verbonden instellingen alle financiële activa verplaatsen naar het Instituut voor Religieuze Werken (IOR), algemeen bekend als de Vaticaanse bank.

Het decreet van de paus, uitgevaardigd op 23 augustus, verduidelijkt de interpretatie van een paragraaf in de nieuwe grondwet van de Romeinse curie, Praedicate Evangelium, afgekondigd in maart (Red. Voor vertaling zie hier, met dank aan RKDocumenten.nl).

Volgens het decreet van Franciscus moeten financiële en liquide middelen die bij andere banken dan het IOR zijn ondergebracht, naar de Vaticaanse bank worden overgebracht binnen 30 dagen na 1 september 2022.

Het IOR, gevestigd in Vaticaanstad, heeft 110 werknemers en 14.519 cliënten. In 2021 beheerde het 5,2 miljard euro (5,6 miljard dollar) aan tegoeden van cliënten.

Hoewel het IOR gewoonlijk een “bank” wordt genoemd, is het technisch gezien een financieel instituut, zonder filialen, dat binnen Vaticaanstad werkt om diensten te verlenen aan cliënten, waaronder de Heilige Stoel en daarmee verbonden rechtspersonen, religieuze orden, geestelijken, katholieke instellingen en medewerkers van de Heilige Stoel.

Het IOR zag zijn aantal cliënten met 472 dalen, van 14.991 cliënten eind 2020 tot 14.519 in 2021. Bijna de helft van de cliënten in 2019 bestond uit religieuze orden.

Volgens het jaarverslag was de nettowinst van 19 miljoen dollar van de financiële instelling in 2021 ook gedaald, vergeleken met 44 miljoen dollar in 2020 en 46 miljoen dollar in 2019.

In zijn decreet van 23 augustus zei paus Franciscus dat artikel 219, lid 3 van Praedicate Evangelium “zo moet worden geïnterpreteerd dat het functioneren als vermogensbeheerder en hoeder van het roerend erfgoed van de Heilige Stoel en van de instellingen die met de Heilige Stoel verbonden zijn, de exclusieve verantwoordelijkheid is van het Instituut voor Religieuze Werken.”

Het decreet zal de instellingen van de Heilige Stoel, met inbegrip van het Staatssecretariaat, dwingen hun financiële tegoeden vóór eind september naar het IOR over te brengen. Van het Staatssecretariaat is bekend dat het rekeningen heeft gehad bij Zwitserse financiële instellingen, waaronder Credit Suisse, via welke de omstreden investering in het Londense gebouw aanvankelijk werd uitgevoerd.

Artikel 219, lid 3 van de nieuwe curiale grondwet luidt: “De uitvoering van de financiële transacties waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 1 en 2 geschiedt door tussenkomst van het Instituut voor de Werken van de Religie,” het IOR.

De in de leden 1 en 2 van artikel 219 beschreven financiële transacties betreffen het bestuur en beheer van de onroerende en roerende goederen van de Heilige Stoel en van de rechtspersonen die hun middelen aan de Heilige Stoel toevertrouwen.

Hannah Brockhaus

Hannah Brockhaus is de senior correspondent van Catholic News Agency in Rome. Ze groeide op in Omaha, Nebraska, en heeft een graad in Engels van Truman State University in Missouri.


Bron: Pope Francis Instructs Vatican Entities to Move All Funds to Vatican Bank by Sept. 30| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV) 


 

 

 

 

 

Keywoorden:  Hannah Brockhaus | Heilige Stoel | Istituto per le Opere di Religione (IOR) | Londense vastgoed deal | NCRegister | Paus Franciscus | Praedicate evangelium | Vaticaan | Vaticaanse bank |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel