Paus tijdens kerstnachtmis: Jezus wijst de weg van kleinheid naar grootheid

HomeBrief09 KerstPaus tijdens kerstnachtmis: Jezus wijst de weg van kleinheid naar grootheid

Vatican News Redactie

24 December – Bij de viering van de Kerstmis “in de nacht”, de nachtmis, herinnerde paus Franciscus hoe in de duisternis een licht schijnt, een engel verschijnt en de herders aankondigt: “Vandaag is voor jullie een redder geboren, Christus, de Heer.” De engel vertelt hen hoe ze de “God die op aarde is neergedaald” kunnen vinden en wijst hen de weg naar het kind dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.

Een arm kind gewikkeld in doeken

In zijn homilie wees de paus op het contrast dat in het evangelie wordt benadrukt, tussen de grootsheid van de wereldse machten wanneer Caesar Augustus opdracht geeft tot de volkstelling van de wereld, en het kleine stadje Bethlehem waar we het tafereel zien van het pasgeboren, arme kind dat in de kribbe wordt gevonden. De boodschap van de Geboorte is dat “God zich niet verheft in grootsheid, maar zich verlaagt tot kleinheid”, legde de paus uit, en liet zien dat kleinheid de weg is die God wijst om tot ons te naderen, om ons te redden, om ons terug te brengen tot waar het werkelijk om gaat.

Gods grootsheid verschijnt in kleinheid

Het centrale beeld en de centrale boodschap die we vandaag overwegen is het Kind, hoe God volledig aanwezig is in zijn kleinheid, zei de paus. Hij nodigde ons uit om “verbaasd te zijn over deze schandalige waarheid.” Hij wees er ook op hoe “Degene die het universum omarmt, moet worden vastgehouden in de armen van een ander”, hoe de schepper van de zon moet worden verwarmd, en hoe “de vleesgeworden tederheid moet worden vertroeteld”. De menselijke logica op zijn kop zettend, zei de paus: “God komt in de wereld in kleinheid. Zijn grootsheid verschijnt in kleinheid.”

Paus Franciscus tijdens de nachtmis Dec 2021 (c) Vatican Media

God vraagt om tedere liefde en innerlijke kleinheid

De paus wees erop dat de uitdaging van Kerstmis erin bestaat ons af te vragen of wij “Gods manier van doen kunnen aanvaarden”, terwijl onze menselijke neiging is wereldse grootsheid na te streven. Terwijl “God zich verlaagt… proberen wij groot te worden,” zei hij, terwijl hij herinnerde aan de geboorte van Jezus temidden van de herders en de armen. “God zoekt geen macht en kracht; Hij vraagt om tedere liefde en innerlijke kleinheid.” De paus moedigde ons aan Jezus te vragen om “de genade van de kleinheid”, door Hem uit te nodigen in ons dagelijks leven, onze gezinnen, onze gemeenschappen, zodat we elkaar dezelfde liefde kunnen bieden die Hij toont door onder ons te komen wonen, te dienen en te verenigen. Hij voegde eraan toe: “Te midden van onze gewone levenservaring wil Hij buitengewone dingen doen. Zijn boodschap is een boodschap van immense hoop”.

Vertrouw en heb een open hart

Als we Jezus uitnodigen in de kleine aspecten van ons leven, moeten we Hem ook uitnodigen in onze eigen ervaring van kleinheid, legde de paus uit, dat wil zeggen onze eigen zwakheden, problemen, wonden; en om te beseffen dat Jezus ons eraan herinnert, vooral in deze nacht, dat Hij van ons houdt zoals we zijn, dicht bij ons is, en vraagt om ons vertrouwen en een open hart. Dit erkennend, zijn ook wij geroepen om “Jezus in de kleinen van vandaag” te omhelzen, door Hem lief te hebben in de minste van onze broeders en zusters, de armen, vergeten en behoeftigen, omdat Hij Zich in hen bekend maakt.

Paus Franciscus tijdens de nachtmis Dec 2021 (c) Vatican Media

Alles verenigd met Jezus in het centrum

De paus herinnerde eraan dat Jezus dicht bij de armen en de vergetenen is geboren, en daardoor de uitgeslotenen verheft door zich eerst aan hen te openbaren, in plaats van aan hen die in de ogen van de wereld belangrijk zijn. Hij herinnerde aan de waardigheid van allen die werken, vooral in nederige banen, en aan de noodzaak dat de waardigheid van ieder mens wordt geëerbiedigd. Daarom, zei de paus, moeten wij ons ervoor inzetten “dat er geen doden meer vallen op de werkplek!”

Nachtmis in de St.Pieter – Dec 2021 (c) Vatican Media

De paus herinnerde eraan dat we op het kerst tafereel ook een glimp opvangen van de Wijzen die de Heer komen aanbidden, de geleerden en de rijken, die laten zien hoe Jezus de rijken en de armen in Bethlehem samenbrengt. “Alles wordt verenigd wanneer Jezus centraal staat: niet onze ideeën over Jezus, maar Jezus zelf, de Levende.”

Laten we terugkeren naar Bethlehem, onze oorsprong

Tot besluit moedigde de paus ons aan om “terug te keren naar de oorsprong” en “naar het wezenlijke van het geloof, naar onze eerste liefde, naar aanbidding en naastenliefde”, zoals de pelgrims in het verleden, als een synodale en reizende Kerk vandaag. De eenheid van de menselijke familie in de aanbidding van de Heer wordt uitgebeeld door de Heilige Familie, de herders en de Wijzen, die ons vandaag tot voorbeeld dienen “om een aanbiddende, arme en broederlijke Kerk te zijn”.

De paus riep iedereen op zich te verheugen en concludeerde: “Laten wij ons opwekken, want vanavond is er een licht ontstoken, een vriendelijk licht, dat ons eraan herinnert dat wij in onze kleinheid geliefde zonen en dochters zijn, kinderen van het licht.”

Nachtmis in de St.Pieter – Dec 2021 (c) Vatican Media

 

Bron: Pope at Christmas night Mass: Jesus shows the way from littleness to greatness – Vatican News

Keywoorden: | Kerstnacht | Kerstmis 2021 | Paus Franciscus I | Vaticaan | Vatican News |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel