Vaticaan grijpt in bij wetsvoorstel ‘anti-homofobie’ in Italië

HomeCNAgencyVaticaan grijpt in bij wetsvoorstel 'anti-homofobie' in Italië

Door Hannah Brockhaus/CNA

Vaticaan, 22 jun, 2021

VATICAANSTAD – Het Vaticaan heeft bij de Italiaanse staat geïntervenieerd in een voorgestelde “anti-homofobie” wet, zeggende dat de wetgeving, zoals nu daarin beschreven, in strijd is met de vrijheden van de katholieke kerk in Italië.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft aartsbisschop Paul Gallagher, de Vaticaanse Secretaris voor de Relaties met Staten, op 17 juni een formele diplomatieke nota overhandigd aan de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel, waarin bezorgdheid wordt geuit over de tekst die ter discussie staat.

De plaatselijke media hebben de actie van het Vaticaan “ongekend” genoemd in de geschiedenis van de betrekkingen tussen de twee staten.

Het wetsontwerp tegen homofobie, bekend onder de naam “Ddl Zan”, wordt momenteel bestudeerd door de justitiële commissie van de Italiaanse Senaat, nadat de tekst in november jl. de eerste goedkeuring van het Huis had gekregen.

Het wetsvoorstel is gericht op het voorkomen en bestrijden van “discriminatie en geweld op grond van geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en handicap”.

Corriere della Sera meldde, dat volgens de nota van het Vaticaan delen van de wetgeving de vrijheid beperken, die aan de katholieke kerk wordt gegarandeerd door artikel 2, leden 1 en 3 van de Overeenkomst voor de herziening van het Pact.

In 1984 ondertekenden Italië en de Heilige Stoel een overeenkomst tot wijziging van het verdrag van Lateranen van 1929. De overeenkomst garandeert, dat de Italiaanse Republiek “de volledige vrijheid van de katholieke Kerk erkent om haar pastorale, educatieve en charitatieve missie van evangelisatie en heiliging uit te voeren”.

Volgens artikel 2, lid 3 van de overeenkomst “wordt aan de katholieken en hun verenigingen en organisaties de volledige vrijheid gegarandeerd van vergadering, en van meningsuiting, in woord, geschrift en alle andere middelen ter verspreiding”.

De “note verbale” van aartsbisschop Gallagher – het Vaticaanse equivalent van een minister van Buitenlandse Zaken – stelde, dat de voorgestelde wetgeving, zoals die nu is geschreven, in strijd is met deze overeenkomst, en vroeg om de wijziging ervan.

Volgens Corriere della Sera heeft de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel de nota overhandigd aan het kabinet van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het bureau voor de betrekkingen met het parlement.

Verwacht wordt, dat de nota vervolgens aan premier Mario Draghi en het parlement zal worden voorgelegd.

De Italiaanse bisschoppen hebben ook hun bezorgdheid geuit over wat sommigen in Italië het “homotransfobische” wetsvoorstel hebben genoemd.

Vorige maand drong aartsbisschop Gualtiero Bassetti, voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, aan op een meer “open dialoog” over de kwestie, “om tot een oplossing te komen zonder dubbelzinnigheid en juridische rekkelijkheid”.

In een verklaring van juni 2020 uitten de bisschoppen hun bedenkingen over het wetsvoorstel en zeiden, dat er in de bescherming van de persoon in de Italiaanse wet “niet alleen geen regelgevend vacuüm bestaat, maar dat er ook geen leemten zijn die de urgentie van nieuwe bepalingen rechtvaardigen”.

Zij zeiden ook, dat de invoering van verdere wettelijke sancties op discriminatie riskeerde een inbreuk te vormen op de vrijheid van meningsuiting en het introduceren van een “meningsmisdrijf”.

“In plaats van discriminatie te bestraffen, zou het uiteindelijk de uiting treffen van een legitieme mening, zoals de ervaring heeft geleerd van de rechtssystemen van andere naties waar soortgelijke interne regelingen reeds zijn ingevoerd,” aldus de verklaring.

Keywoorden – Tags:  | Homofobie  | Italiaanse Overheid | Verdrag van Lateranen

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel