Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken: godsdienstvrijheid “wordt uitgehold” door reactie COVID-19

HomeCNAgencyVaticaanse minister van Buitenlandse Zaken: godsdienstvrijheid "wordt uitgehold" door reactie COVID-19

.- Een duidelijk begrip van het recht op godsdienstvrijheid wordt uitgehold in de wereldwijde reactie op de coronavirus pandemie, zei de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan dinsdag in een videoboodschap aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

“De Heilige Stoel wil er nogmaals op wijzen dat het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst dringend moet worden beschermd. Met name religieuze overtuiging en de uitdrukking daarvan behoren tot de kern van de waardigheid van de menselijke persoon, in zijn of haar geweten,” zei aartsbisschop Paul Gallagher op 23 februari.

Gallagher, secretaris voor de betrekkingen met de staten van de Heilige Stoel, zei dat “de wereldwijde reactie op de COVID-19 pandemie laat zien dat dit robuuste begrip van godsdienstvrijheid wordt uitgehold.”

“De Heilige Stoel wil benadrukken dat, zoals in talrijke mensenrechteninstrumenten wordt erkend, de vrijheid van godsdienst ook haar publieke getuigenis en uitdrukking beschermt – zowel individueel als collectief, publiekelijk en privé – in vormen van eredienst, observantie en onderwijs,” zei hij.

Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau van de 46e zitting van de Mensenrechtenraad verklaarde de aartsbisschop dat de eerbiediging van de “intrinsieke waarde” van het recht op godsdienstvrijheid vereist dat politieke autoriteiten samenwerken met religieuze leiders, religieuze organisaties en maatschappelijke groeperingen die zich inzetten voor de bevordering van godsdienstvrijheid.

“Tijdens de huidige COVID-19 pandemie zijn bepaalde maatregelen die door de autoriteiten worden opgelegd om de volksgezondheid te waarborgen, ook van invloed op de vrije uitoefening van de mensenrechten”, merkte hij op, en legde uit dat veel mensen in kwetsbare situaties, zoals ouderen, migranten en kinderen, “onevenredig zwaar zijn getroffen door de huidige crisis”.

“Beperkingen op de uitoefening van de mensenrechten ter bescherming van de volksgezondheid moeten voortkomen uit een situatie van strikte noodzaak”, benadrukte hij.

“Dergelijke beperkingen moeten in verhouding staan tot de situatie, op niet-discriminerende wijze worden toegepast en alleen worden gebruikt als er geen andere middelen beschikbaar zijn.”

Hij zei dat de werkelijke bevordering van de fundamentele mensenrechten afhangt van de onderliggende waarden waaraan die rechten zijn ontleend.

“Elke praktijk of elk systeem dat rechten op een abstracte manier zou behandelen, los van reeds bestaande en universele waarden, riskeert hun bestaansreden te ondermijnen,” legde hij uit.

“In een dergelijke context van ‘rechten’ zonder waarden, worden mensenrechteninstellingen vatbaar voor heersende visies of ideologieën,” zei Gallagher, “en kunnen zij verplichtingen of straffen opleggen die nooit waren voorzien door de staten die partij zijn, en die in feite, in sommige gevallen, in tegenspraak kunnen zijn met de waarden die zij verondersteld werden te bevorderen.”

Deze instellingen “kunnen zelfs veronderstellen zogenaamde ‘nieuwe rechten’ te ‘creëren’ die een objectieve grondslag ontberen, waardoor zij afdwalen van hun doel om de menselijke waardigheid te dienen,” voegde hij eraan toe.

De aartsbisschop illustreerde dit punt met het voorbeeld van het recht op leven, dat volgens hem “in de eerste plaats een goed is dat gekoesterd en beschermd moet worden”.

Hij legde uit dat ontwikkelingen zoals het afdwingen van de beëindiging van de doodstraf of het tegengaan van martelingen “redelijke uitbreidingen zijn van het recht op leven, omdat ze hun fundamentele basis in het inherente goed van ‘leven’ behouden”.

“Wanneer dit recht echter wordt losgekoppeld van zijn fundamentele basis, bestaat er een reëel risico dat de waarde die het beoogt te beschermen, wordt ondermijnd,” zei hij, wijzend op het “ongelukkige precedent” van de Algemene Opmerkingen n.36 van het Mensenrechtencomité over het recht op leven, “dat – in plaats van het menselijk leven en de menselijke waardigheid te beschermen – de betekenis ervan verdraait om het ‘recht’ op geassisteerde zelfmoord en het beëindigen van het leven van ongeboren kinderen te impliceren.”

In zijn boodschap herinnerde Gallagher aan de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin wordt verklaard dat “de erkenning van de inherente waardigheid van alle leden van de mensengemeenschap, en van hun gelijke en onvervreemdbare rechten, de grondslag vormt van vrijheid, gerechtigheid en vrede”.

Hij merkte ook op dat het Handvest van de VN zijn “geloof in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in de gelijke rechten van mannen en vrouwen en van grote en kleine naties” bevestigt.

“Deze twee documenten erkennen een objectieve waarheid, die onafhankelijk is van de noodzaak van consensus en niet wordt bepaald door tijd, plaats, cultuur of context, namelijk dat ieder mens van nature en universeel begiftigd is met gelijke waardigheid,” zei hij.

“We moeten echter toegeven dat deze doelstellingen nog lang niet in elke situatie worden ‘erkend, gerespecteerd, beschermd en bevorderd’,” verklaarde de aartsbisschop.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel