Hoe 7 veel voorkomende mythes te ontkrachten over vernietigen Roe v. Wade – @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsHoe 7 veel voorkomende mythes te ontkrachten over vernietigen Roe v. Wade...

Hier zijn enkele antwoorden op veel voorkomende mythes over het ongedaan maken van Roe v. Wade

Door Jonah McKeown/CNA – VS; 24 juni 2022

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag een uitspraak gedaan die zowel de beslissing Roe v. Wade uit 1973 als de beslissing Planned Parenthood v. Casey uit 1992 ongedaan maakt. Eenvoudig gezegd komt het erop neer, dat abortus niet langer legaal is in het hele land – het legaal zijn van abortus zal nu worden bepaald op het niveau van de staten.

Er bestaan veel mythen over wat deze uitspraak betekent en wat er nu zal gaan gebeuren. Hier zijn enkele antwoorden op veel voorkomende mythes over het terugdraaien van Roe v. Wade:

Mythe: Abortus is nu illegaal in de Verenigde Staten.

Abortus – dat volgens de katholieke kerk een “ernstig kwaad” is – is in veel delen van het land nog steeds legaal. Nu Roe v. Wade ongedaan is gemaakt, zal abortus worden geregeld door de wetten van de staten, en al jaren hebben sommige staten wetgeving gemaakt in een pro-life richting, en andere in een pro-choice richting.

Staten als Hawaï, Colorado, Nevada, New York en Illinois hebben expliciet abortus beschermende maatregelen in hun wetten opgenomen. Abortussen zullen daar doorgaan, en veel van deze staten hebben zich gepositioneerd als bestemmingen voor vrouwen die reizen om abortussen te ondergaan vanuit staten met meer beperkingen.

Dat gezegd hebbende, bestaan er in staten tientallen wetten die abortus reguleren die tot de uitspraak van het Hof op 24 juni zich in een juridisch ongewisse bevonden, of volledig werden verworpen omdat ze niet in overeenstemming waren met Roe, en dus ongrondwettelijk. Nu zullen deze wetten in werking kunnen treden. Ze omvatten een totaal verbod op abortus in deze staten: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma en Wyoming.

Het juridische landschap op het niveau van de staten is gevarieerd en complex, aangezien er in de meer pro-life staten een verscheidenheid aan beperkingen is ingevoerd. Zo verbiedt Nebraska bijvoorbeeld een bepaalde vorm van abortus die dilatatie en evacuatie (D&E) wordt genoemd en die meestal in het tweede trimester van de zwangerschap wordt uitgevoerd en waarbij een ongeboren kind in stukken wordt gesneden. Andere staten, zoals Arizona, hebben beperkingen zoals een verbod op abortussen die uitsluitend worden uitgevoerd vanwege de diagnose van het syndroom van Down.

In een handvol staten, zoals Michigan, bestaan voorheen niet op te leggen verboden op abortus, waarvan sommige al 100 of meer jaar oud zijn en die nooit zijn ingetrokken. In Michigan, waar een rechter onlangs het verbod van de staat blokkeerde, heeft gouverneur Gretchen Whitmer (D) herhaaldelijk opgeroepen tot de volledige intrekking van het verbod.

Sommige wetgevende lichamen van staten zullen in de komende dagen, weken of maanden proberen wetten aan te nemen die abortus reguleren – of dereguleren. 

Mythe: Vrouwen zullen schade ondervinden van deze beslissing.

Vrijwel alle staten met “trigger”-wetten om abortus te verbieden omvatten een uitzondering voor medische noodgevallen, en bepalen dat de persoon die volgens de wet wordt gestraft degene is die de abortus uitvoert, niet de vrouw die de abortus wenst.

Bovendien zegt ten minste één deskundige waarnemer dat het zeer onwaarschijnlijk is dat vrouwen worden vervolgd voor het verkrijgen van een abortus. 

“Er is in Amerika sinds 1922 geen enkel geval bekend van een vrouw die vervolgd werd omdat zij een abortus wilde laten uitvoeren. Er is slechts één geval bekend van een vrouw die veroordeeld werd voor het onwettig zelf uitvoeren van een abortus, en dat geval werd in hoger beroep nietig verklaard,” schreef rechtsgeleerde O. Carter Snead onlangs in de Economist.

“Alle moderne abortuswetten maken de vrouw die abortus wil plegen immuun voor aansprakelijkheid.”

Meer in het algemeen is er een veel geciteerde studie, genaamd de Turnaway Study, waarvan voorstanders van abortus zeggen, dat het bewijst dat de meeste vrouwen geen spijt hebben van hun abortussen, en dat vrouwen aan wie abortus op bepaalde momenten in hun leven werd geweigerd, een slechtere geestelijke gezondheid en economische gevolgen hadden dan degenen aan wie dat niet werd geweigerd. De studie is sindsdien op grote schaal ontkracht, waarbij de onderzoeksmethoden en mogelijke belangenverstrengeling werden bekritiseerd. Veel vrouwen die spijt hebben van hun abortus hebben zich aangesloten bij de pro-life beweging.

(Red: Om de tweet-discussie van Lila Rose hierboven terug te lezen klik hier )

Mythe: Vrouwen kunnen nu gevangen worden gezet na een miskraam.

Ongeveer één op de vijf zwangerschappen eindigt in een miskraam. Elke vrouw zal anders reageren en haar verdriet anders verwerken, maar het behoeft geen betoog dat zo’n intens persoonlijke en emotionele gebeurtenis met medeleven en liefdevolle zorg moet worden benaderd, niet met strafvervolging. 

Dit is een uiterst gevoelig en beangstigend onderwerp voor veel vrouwen. Sommige voorstanders van abortus wijzen op landen als El Salvador, waar abortus volledig verboden is en waar vrouwen na miskramen zijn gearresteerd en onderzocht, als voorbode van wat er in de Verenigde Staten zou kunnen gebeuren.

Maar incidenten in de VS waarbij een moeder wegens een miskraam in de gevangenis belandt, zijn betrekkelijk zeldzaam en betreffen vaak gevallen waarin vrouwen tijdens de zwangerschap illegale en schadelijke drugs gebruikten. Een vrouw uit Oklahoma werd afgelopen oktober veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf nadat haar baby met 17 weken in haar baarmoeder was gestorven. In dat geval gaf de 21-jarige vrouw toe tijdens haar zwangerschap methamfetamine te hebben gebruikt, en in het lichaam van de ongeboren baby werden sporen van methamfetamine gevonden.

Ongeveer twee dozijn staten hebben wetten die middelengebruik tijdens de zwangerschap definiëren als kindermishandeling onder civiele statuten voor kinderwelzijn, volgens het pro-abortus Guttmacher Instituut. Maar, “Er is ook geen serieuze kans op de incidentele criminalisering van contraceptie, In-Vitro Fertilisatie en behandeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskramen,” schreef Snead, de rechtsgeleerde.

Mythe: Een meerderheid van de vrouwen zal leven in staten waar geen operatieve abortus mogelijk is.

Omdat verschillende van de dichtstbevolkte staten in het land – zoals Californië, New York, en Illinois – ertoe zijn overgegaan om abortus in hun wetten op te nemen, zal een meerderheid van de vrouwen waarschijnlijk in staten wonen waar operatieve abortus nog steeds toegankelijk is. Veel van de meest uitgesproken pro-life staten in het land hebben een relatief kleine bevolking, ondanks dat ze geografisch groot zijn.

Niettemin hebben dichtbevolkte staten als Texas en Florida de laatste jaren stappen gezet in de richting van een meer pro-life beleid.

Mythe: Behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt beschouwd als een abortus, en dus zullen veel vrouwen waarschijnlijk sterven door gebrek aan behandeling in staten waar abortus illegaal is.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen treden op wanneer een embryo zich buiten de baarmoeder nestelt, meestal in de eileider. Hoewel relatief zeldzaam, blijkt uit de meest recente gegevens van de CDC dat het percentage buitenbaarmoederlijke zwangerschappen vanaf 2013 is gestegen tot ongeveer 1,4%, en vandaag de dag kan oplopen tot 2%.

Eenmaal ingenesteld, is de kans groot dat de groei van het embryo de eileider scheurt, wat de dood van moeder en kind tot gevolg kan hebben. En of er nu behandeld wordt of niet, het is zeer onwaarschijnlijk dat het embryo overleeft.

Er zijn drie gangbare medische procedures om ectopische zwangerschappen aan te pakken, twee operatieve en één waarbij een geneesmiddel wordt gebruikt. Bij alle procedures sterft het embryo. Vanuit katholiek oogpunt is directe abortus – het opzettelijk doden van een ongeboren baby – nooit toegestaan, maar een procedure om het leven van een vrouw te redden die de onbedoelde dood van een ongeboren baby tot gevolg heeft, is moreel toelaatbaar.

Maar medische beroepsbeoefenaren hebben opgemerkt dat vrijwel elke regeling van de staat of elk verbod op abortus een uitdrukkelijke uitzondering bevat voor de behandeling van ectopische zwangerschappen – wat, nogmaals, over het algemeen niet als hetzelfde wordt beschouwd als een abortus.

Het is waar dat sommige recente wetsvoorstellen in staten – die in de media uitzinnige aandacht hebben gekregen – verwijzingen naar buitenbaarmoederlijke zwangerschap bevatten die sommige medische beroepsbeoefenaren verontrust hebben vanwege hun ambiguïteit. Maar de wetgevers van de staten hebben stappen ondernomen om deze kwestie aan te pakken en ervoor te zorgen dat behandelingen voor buitenbaarmoederlijke zwangerschap toegestaan en toegankelijk zijn.

Een wetsvoorstel in Louisiana bijvoorbeeld, dat momenteel in behandeling is, zou abortus als moord behandelen en voorzag oorspronkelijk niet in een expliciete bescherming voor de behandeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Echter, een ander wetsvoorstel in Louisiana, van de pro-life democraat Katrina Jackson, stelt expliciet dat behandelingen van buitenbaarmoederlijke zwangerschap niet illegaal zijn onder het abortusverbod van Louisiana.

Mythe: Vrouwen uit staten waar operatieve abortussen verboden zijn zullen niet in staat zijn om abortussen te krijgen, tenzij ze reizen.

Nogmaals, de realiteit is dat abortus toegankelijk zal blijven voor veel vrouwen die er om vragen. Een deel van de reden hiervoor is de proliferatie van de “abortuspil”, ook bekend als medicamenteuze abortus. Volgens het meest recente Abortion Surveillance Report van de U.S. Centers for Disease Control maakten “vroege medische abortussen” in 2019 42,3% uit van de abortussen in dat jaar.

De tweepillenkuur is volledig goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, die eind 2021 artsen toestemming gaf om de medicijnen online voor te schrijven en de pillen per post te versturen, waardoor vrouwen vroege abortussen – tot tien weken zwangerschap – kunnen uitvoeren zonder hun huis te verlaten.

In tenminste 19 staten moet een arts fysiek aanwezig zijn wanneer de pillen worden toegediend. Maar desondanks heeft onderzoek door pro-life groeperingen aangetoond dat het aantal abortusgerelateerde bezoeken aan de spoedeisende hulp sneller toeneemt voor medische abortussen dan voor operatieve abortussen, en dat medische abortus daaropvolgende abortussen gevaarlijker maakt.

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, kan het nemen van een abortuspil een levensbedreigende noodsituatie veroorzaken voor vrouwen die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebben, en afspraken voor telegeneeskunde zijn misschien niet genoeg om te zien wanneer een vrouw die een medicamenteuze abortus wil een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft.

Mythe: Nu Roe v. Wade is omvergeworpen, is het een uitgemaakte zaak. Staten zullen van nu af aan altijd in staat zijn om abortus te beperken.

Dit is momenteel waar, maar de federale regering onder leiding van president Joe Biden heeft geprobeerd om een wetsvoorstel erdoor te krijgen om Roe v. Wade in de federale wetgeving op te nemen, die, indien aangenomen, de pro-life wetten van de staten zou vervangen, maar dergelijke pogingen zijn tot nu toe mislukt. Maar het feit dat dergelijke pogingen tot nu toe zijn mislukt betekent niet dat de federale regering niet zal blijven proberen om dergelijke maatregelen door te voeren. Er bestaat echter een kans dat het Hooggerechtshof, in het licht van het Dobbs-arrest, een federale wet die abortusrechten probeert te codificeren, zal verwerpen.

Voor pro-life mensen blijft er werk aan de winkel.

Jonah McKeown

Jonah McKeown is een schrijver en podcast producer voor Catholic News Agency. Hij heeft een Master’s Degree van de University of Missouri School of Journalism en heeft gewerkt als schrijver, als producent voor de publieke radio, en als videograaf. Hij is gevestigd in St. Louis.

Bron: How to Debunk 7 Common Myths About Overturning Roe v. Wade| National Catholic Register (ncregister.com)

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel